Archives

Da flere av målene i nåværende Trafikksikkerhetsplan allerede er nådd, vil Trafikksikkerhetsutvalget i Holtålen nå revidere den gjeldende trafikksikkerhetsplanen. Publikum bes derfor komme med innspill til revideringen. Det er viktig at kommunens Trafikksikkerhetplan er oppdatert, da tiltak som er forankret og prioritert i kommunale trafikksikkerhetsplaner blir foretrukket når man skal søke Fylkeskommunen om støtte til Trafikksikkerhetstiltak. Gjeldende […]

Klikk her for å lese videre

Trafikksikkerhetsutvalget fikk et overraskende besøk av Oskar Sletten på dagens møte. I glede over at det endelig har kommet 5 rekkverk på Vondgrovsvegen, tok han turen med kake til medlemmene. Arbeidet startet allerede i 2015 med en henvendelse fra Oskar om at det manglet rekkverk på Vondgrovsvegen. Den gangen ble det økonomi til kun ett […]

Klikk her for å lese videre

Varsler med dette om ny oppstart av arbeid med reguleringsplan samt høring og offentlig ettersyn av planprogram for detaljreguleringsplan for Eggavegen-Ålen skisenter, Holtålen kommune.   Se Oppstartvarsel reguleringsplan for Eggavegen – Ålen skisenter her…  Se Planprogram reguleringsplan for Eggavegen – Ålen skisenter her….   Innspill til planarbeidet sendes innen 12. november til: epost@holtalen.kommune.no eller Holtålen […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har et eget nydyrkingsfond med egne retningslinjer. Se disse ved å klikke HER….    Herved inviteres landbruksforetak i Holtålen kommune som er i drift til å søke. Søknadsfristen settes til 1. november 2021. Søknaden må være i tråd med retningslinjene, og disse må leses godt før søknad sendes inn. Spesielt viktig at punkt […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har fått midler fra Riksantikvaren til å utarbeide en mulighetsstudie for områdene ved Eidet og Dragås smeltehytter. I den forbindelse så inviteres det til en idedugnad/møte den 19. oktober,  kl.18:00 på Kommunehuset. Les invitasjonen HER…

Klikk her for å lese videre

Søknadsfrist 10. november 2021 Ulike frivillige organisasjoner og lag kan søke. For eksempel: • bygdelag, borettslag og velforeninger • idrettslag og ungdomslag • kommuner, skoler, barnehager og foreldreutvalg   Hva slags prosjekter får støtte? Det kan søkes om tilskudd til trafikantrettede tiltak for eksempel kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid, samt tilskudd til mindre tiltak på privat og […]

Klikk her for å lese videre

Nå er du barn lengre! Justering av aldersgrense på barnebillett fra 4. oktober Aldersgrensen på barnebilletten i hele Trøndelag utvides fra 4. oktober slik at du betaler barnebillett fra du er 6 år til og med 19 år. Barn under 6 år reiser gratis.   Når må du kjøpe voksenbillett og studentbillett? • Fra og […]

Klikk her for å lese videre

Vi gratulerer Kjell Ove Oftedal med prisen ÅRETS ILDSJEL 2021 Kjell Ove er en mann som har stått på i mange år i skigruppa til Haltdalen idrettslag. Han sprer idrettsglede og mestringsfølelse til barn i alle aldre. Alle er velkommen uansett utgangspunkt, både når det gjelder fysisk form og utstyr. Han skaper mange magiske øyeblikk […]

Klikk her for å lese videre

Klikk her og les siste nytt fra kommunens landbrukskontor…    Mye nyttig info og viktige datoer.   Landbrukskontoret i Holtålen, Os og Røros ønsker alle en riktig fin høst.   Foto: Hilde Vårhus  

Klikk her for å lese videre

Informasjon om det pågående GPS-merkeprosjektet på elg i deler av Trøndelag Norsk institutt for naturforskning (NINA) informerer om elgprosjektet som pågår i Trøndelag. En viktig del av prosjektet er data innsamlet fra GPS-merkede elger. Elgene er merket i perioden 2017-2021 i kommunene Selbu, Tydal, Trondheim, Stjørdal og Meråker. På grunn av at flere av disse elgene […]

Klikk her for å lese videre

Fias er nå i gang med å kjøre ut en ny type matavfallsposer og sekker til plastemballasje til kommuner og gjenvinningsstasjoner. Neste gang du henter poser på servicetorget hos kommunen eller på butikken kan det derfor hende posene er litt annerledes enn før. De nye sekkene er merket med det nye, nasjonale merket for mat- og plastemballasje. […]

Klikk her for å lese videre

Alle som ferdes i skog og mark oppfordres om å varsle rovviltkontakt ved observasjoner av freda rovdyr (eks jerv, bjørn, ulv, gaupe, fjellrev). Også sportegn og møkk/hår er av interesse. Dette ikke bare fordi det er frykt for rovdyrskader, men også fordi det er av interesse å følge med på rovdyraktiviteten generelt, dyre-id (DNA), bestandsregistreringer […]

Klikk her for å lese videre

Lørdag 7. august starter det nye kollektivtilbudet med buss og fleksibel transport i Trøndelag. I vedlagte skriv har AtB samlet informasjon om tilbudet i Holtålen kommune. Se også www.atb.no/trondelag for mer informasjon om tilbudet i din kommune.   Fleksibel transport – reise på bestilling Med fleksibel transport kan du bestille tur til blant annet handel […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune sender ut info brev til våre deltidsinnbyggere – dvs. hytte- og fritidsboligeiere. Vi vil gjøre oppmerksom på at infobrevet ble skrevet og utsendt før smitteutbruddet i kommunen. Infobrevet som er sendt ut ifbm. denne sommeren finner du ved å klikke HER.     Se tidligere infobrev her…  

Klikk her for å lese videre

Her er siste nytt fra landbrukskontoret i Os, Røros og Holtålen som er utsendt til alle våre brukere oa. Landbrukskontoret benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig fin sommer, og et håp om gode forhold for både folk og fe! Les Landbruksnytt her… Informasjon tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel Informasjonsskriv rundballer […]

Klikk her for å lese videre

COVID 19 UTBRUDD I HOLTÅLEN Som dere sikkert er kjent med så har vi i Holtålen fått et nytt Covid 19 utbrudd. Situasjonen er noe uoversiktlig så derfor MÅ alle arrangementer og aktiviteter avlyses inntil videre – i alle fall ut i neste uke engang. Følg også med på kommunens hjemmeside. Denne e-posten sendes ut […]

Klikk her for å lese videre

Sommerutgaven av Oppunder Fjellbandet, nr. 1 2021,  er til salgs følgende steder: Coop butikkene I Ålen, Haltdalen, Singsås og Bjørgen. Coop Prix i Tydal og Selbu Støren bokhandel Amneus bokhandel på Røros Utsalgspris 200 kr. Andre interesserte kan få tilsendt Fjellbandet ved følgende fremgangsmåte; Vipps 250 kr (blad + porto) til nr; 137 323. Skriv deretter […]

Klikk her for å lese videre

Capella Minerals søker en entusiastisk tekniker for å hjelpe til med prospektering for Capella Minerals. Jobben krever en person som er i god fysisk form for å gå i ujevnt terreng, og samle jordprøver i følge selskapets instruksjoner. Vi søker to personer fra Holtålen som kan bistå oss under sommeraktivitetene i området rundt Kjøli gruber. […]

Klikk her for å lese videre

Oppstart for ordinære tømminger blir i månedsskiftet august/september. Anlegg med årlig tømming der ordinær oppstart kommer for sent på året blir tømt før dette, i den forbindelse så kan andre anlegg også bli tømt før ordinær oppstart for å unngå kjøring med halvfulle biler. Minner om at anleggene SKAL gjøres klar for tømming. Eksempelvis rydding […]

Klikk her for å lese videre

Årets første utgave av Holtålen kommune sitt tradisjonsrike lokalhistorie-blad, Oppunder Fjellbandet, foreligger rykende ferskt fra trykkeriet. Elever fra 9. klasse ved Hov skole vil denne uka selge bladet ved å kontakte alle husstandene i kommunen. Ta godt imot dem! Bladet koster 200 kr, og det er muligheter for å betale med Vipps. De andre faste […]

Klikk her for å lese videre

Torsdag 10. juni klokken 19.00 vil du få nyttig informasjon om vegprosjektet fylkesveg 30, Støren-Røros. Da arrangeres nemlig digitalt folkemøte om vegprosjektet. Møtet arrangeres av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med kommunene Midtre Gauldal, Holtålen og Røros. På møtet forteller vi deg om bakgrunnen for bompengeprosjektet, hvilke strekninger som er under planlegging samt videre framdrift. Vi […]

Klikk her for å lese videre

Elvland barnehage og Haltdalen oppvekstsenter feiret årets nasjonaldag den 18.mai. De fikk pølser med brød og saft fra kommunens kulturavdeling, og is fra Sanitetsforeningen. Noen fra Haltdalen musikkorps hadde også anledning til å komme å spille og gå med i toget.   Her kan du se bilder fra feiringene.    

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret vedtok 05.05.2021 i sak 13/21 kommuneplanens arealdel og fattet følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Holtålen kommune kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer 2021-2033 med tilhørende planbeskrivelse. Tilhørende plankart er ikke revidert, det kan sees på https://www.kommunekart.com/   Det varsles herved om at vedtatte bestemmelser og retningslinjer er straks bindende for framtidig arealbruk […]

Klikk her for å lese videre

Telia utvider hele tiden mobildekningen i Norge, tetter dekningshull og sørger for bedre kapasitet der det er behov. Nå har Telia aktivert en helt ny basestasjon i Holtålen kommune som gir 4G- og 5G-dekning i Hessdalsfjella. – Vi jobber kontinuerlig med å utvide dekningen og å tilby våre kunder best mulig fart og dekning, sier […]

Klikk her for å lese videre

Menighetsrådene har behov for en ungdom på hver av Haltdalen og Ålen kirkegårder,  de må være fylt 16 år for å kjøre motorisert gressklipper.   Arbeid: grasklipping rydding rundt graver og kanter på kirkegården to dager pr uke på hver kirkegård. (15 timer). Tidsrom ca.15.juni – 15.august, 8-9 uker.   Søknad til Holtålen kirkelige fellesråd […]

Klikk her for å lese videre

Etter kontakt med reindriftsnæringa om flyttesituasjonen både nå og fremover, og en vurdering av at det maks kunne vært 11 dager igjen av sesongen, har Holtålen besluttet å stenge løypa for denne sesongen. Selv det tidvis har vært lite snø, som har skapt en del driftsmessige problemer, har det vært en vellykket sesong. Det er […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har mottatt, fra Statsforvalteren i Trøndelag, følgende klarering når det gjelder antall deltagere ved gjennomføring av arrangement:   På innendørs arrangement som medlemsmøter o.l. kan man være 10 personer tilstede. Arrangement som tillater 20 (tidligere 100) personer på faste, tilviste plasser er arrangementer hvor disse er publikum. Helsedirektoratet skiver at de legger til […]

Klikk her for å lese videre

Kartverket har den 26. mars 2021 gjort følgende vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Holtålen kommune: • Eidet gård, gnr. 121 • Eidebakken bruk, bnr. 121/2 • Øvre Eidebakken bruk, bnr. 51/12 • Eidet bruk, bnr. 121/5 • Eidet skole bruk (tidligere skole), bnr. 121/11 • Eidebakkvollen seter til bnr. 121/2 Navnevedtaket finner du […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune følger regjeringens tiltak og anbefalinger og holder derfor kommunehuset stengt for besøkende, da ansatte fortsatt oppfordres til å ha mest mulig hjemmekontor. Det vil være mulig å gjøre avtaler og gjennomføre mindre møter. Kommunehuset holdes fysisk stengt for besøkende fram til 16. april. Telefontiden blir som normalt mellom 09.00 og 15.00 alle hverdager.  […]

Klikk her for å lese videre

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, dvs. at jorda må være i drift og gi grunnlag for produksjonstilskudd i […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret  behandlet  i møte 17.03.2021 sak 5/21. Følgende vedtak ble fattet: I henhold til plan- og bygningsloven §12-12 vedtas reguleringsplanen for Håen hyttefelt med de endringer nevnt ovenfor. Planen innebærer en endring/regulering av en eldre disposisjonsplan fra 1976 og består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse   Reguleringsplan for Håen hyttefelt   Evt. merknader til planen […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapet behandlet i møte 23.03.2021 sak 24/21. Følgende vedtak ble fattet: I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, legger formannskapet ut forslag til kommunedelplan for kulturminner for 2021 – 2026, med handlingsdel, datert 15.03.2021, ut på offentlig ettersyn og høring.   Planforslaget kan sees her…. Samlet saksfremstilling i formannskapet sak 24/21 Prioriterte kulturminner Merknader […]

Klikk her for å lese videre

Årets tema for barnehagedagen er barnehagens arbeid med natur og miljø og med slagordet «Små steg for kloden». I den forbindelse valgte de to storbarnsavdelingene i Elvland barnehage å gå et demonstrasjonstog til kommunehuset for vi vil kildesortere! Barna har i forbindelse med dagen og temaet laget seg plakater med ulike slagord. Etter en runde […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune vil med dette informere om at brev angående krav om tilknytting til offentlig avløpsanlegg blir sendt ut til enkelte huseiere i Holtålen. I denne omgang vil dette gjelde for ca 100  husstander, som ligger nært til eksisterende hovedledningsnett. Bestemmelser og hjemler rundt dette er å finne i plan og bygningslovens§§  20-1 og 27-2, […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret i Holtålen Kommune vedtok i møte 17.12.2020 i sak 59/20 rammer for innkreving av eiendomsskatt, der promillesats for næringseiendom ble vedtatt til 7 promille, og for alle andre eiendomstyper 4 promille. Eiendomsskattetakstnemnda vedtok i møte 24.02.2021 takster for nye og endrede eiendommer i Holtålen Kommune. Liste over takster legges ut til offentlig ettersyn på […]

Klikk her for å lese videre

Vi startet vaksineringen i uke 1. Hittil er vi i hovedsak ferdig med risikogruppe 1 og 2. Når uke 8 er over har 143 innbyggere fått vaksine og av disse har 83 fått sin 2. dose. Dersom du er i en av risikogruppen og ønsker vaksinen, men ikke har meldt deg på, oppfordrer vi deg […]

Klikk her for å lese videre

Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med en områderegulering området Eggaveien – Ålen skisenter i Ålen sentrum i Holtålen kommune jf. Plan- og bygningslovens §§12-8 og 12-9. Det er følgende gjeldene reguleringsplaner innenfor planområdet • Deler av Ny Lund bru (planid: 103) • Deler av Hovssletta (planid: 98) • Deler av Lunderengshaugen (planid: […]

Klikk her for å lese videre

Ny felles byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna er nå ferdigstilt. Veilederen vil også kunne brukes for de seterområdene som ligger utenfor verneområdene i de aktuelle kommunene. Les veilederen her…  

Klikk her for å lese videre

Bassenget i Hovet åpner opp igjen for familiebading – samt en viderefører tilbudet for barn og unge. Les mer på Hovet sine hjemmesider her….

Klikk her for å lese videre

Språkrådet har reist en navnesak på Eidet og avleda navn. HER får du opp brevet fra Kartverket til Holtålen kommune som beskriver navnesaken. Navnesaken skal avgjøre hvordan navn sammensatt med Eidet skal skrives. Videre ønsker en tilbakemelding på om det finnes et områdenavn som heter Eid(e)bakken – Eabakken. I så tilfelle ønsker vi en beskrivelse […]

Klikk her for å lese videre

Fra nyttår har Lindorff tatt over oppfølging av alle kommunale krav for Holtålen kommune. Det vil si at når noen mottar et inkassovarsel eller betalingsoppfordring, skal alle henvendelser i forbindelse med disse rettes til Lindorff. Hvis man ønsker å få utsatt en forfallsfrist før fristen har gått ut, kontaktes fortsatt felles regnskapsavdeling i Holtålen, Os […]

Klikk her for å lese videre

Mattilsynet har gått ut med diverse info om utbrudd av fugleinfluensa, og om diverse tiltak for å hindre spredning blant ville fugler og til fjørfehold. Trøndelag og Innlandet er høyrisikoområde https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/   Registrering av hobbyhøns: Portforbud https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/registrere_hobbyfjorfe_hos_mattilsynet.41266/binary/Registrere%20hobbyfj%C3%B8rfe%20hos%20Mattilsynet   Informasjon til jegere: Stopp i jakta på en rekke arter https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/informasjon_til_jegere.41433  

Klikk her for å lese videre

Etter at vi har flyttet til nye lokaler, har vi fått 3 flotte møterom som vi har døpt ROGNE, SKARVEN, OG BRINGEN. Nå ønsker vi å dekorere disse møterommene med bilder av de aktuelle fjella, og tillater oss derfor å spørre om noen har et blinkskudd til dette formålet? Fotografen vil selvfølgelig blir kreditert bildet. […]

Klikk her for å lese videre

Landbruksnytt nr 4/2020 fra Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen kommuner kan leses her. God jul!

Klikk her for å lese videre

Det forventes at covid-19 vaksinen kommer først på januar 2021. Prioriterte grupper er personer på sykehjem/omsorgsboliger, eldre over 65 år, personer under 64 år med en tilleggssykdom som utgjør større risiko og helsepersonell. Det er rangering på prioriteringen innenfor disse gruppene, og de med størst risiko av disse blir prioritert. Det er viktig at alle […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune gratulerer Blinken med årets kulturpris og Vegard Sivertsgård med kulturstipendet. Lykke til videre! Les og hør mer om prisvinnerne her….

Klikk her for å lese videre

Formannskapet vedtok i sak 171/20 å legge Gebyr- og betalingsregulativ 2021 ut til offentlig ettersyn. Eventuelle merknader sendes innen 16.12.2020 til epost@holtalen.kommune.no  

Klikk her for å lese videre

Formannskapet vedtok i sak 170/20 å legge Årsbudsjett 2021 – Økonomiplan 2021 – 2024 til offentlig ettersyn. Eventuelle merknader sendes innen 16.12.2020 til epost@holtalen.kommune.no    

Klikk her for å lese videre

Formannskapet i Holtålen kommune vedtok den 10.11.2020 sak 159/50 å sende forslag til reguleringsplan for Håen hyttefelt med bestemmelser ut til høring og offentlig ettersyn ihht plan- og bygningsloven § 12-10. Forslaget innebærer en endring/regulering av en eldre disposisjonsplan fra 1976 og består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn […]

Klikk her for å lese videre

Det er AtB som planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag fylke. Som mobilitetsselskap skal AtB legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester. Planlegg reisen AtB har ansvar for reiser med buss, […]

Klikk her for å lese videre

Hei våre brukere i Os, Røros og Holtålen! Det er flere muligheter innenfor energiløsninger på en gård som er klimapositiv og økonomisk. Én slik løsning kan være utnyttelse av solenergi. NB! Dette kurset blir gjennomført digitalt på Teams og går over to kurskvelder: 17. november kl. 19-22 24. november kl. 19-22 Hvilke teknikker og muligheter […]

Klikk her for å lese videre

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021 fra Sametinget, gjennom ordningen – Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider: https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/#tilskudd-samiske-kulturminner Tilskuddene gjelder for 2021 Søknadsfrist: 1.november 2020 Sametingets seksjon for […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapet i Holtålen kommune vedtok den 22.09.2020 sak 128/20 å sende ut forslaget om snøscootertrase – Gauldalsløypa ut til høring og offentlig ettersyn. Dette gjelder ny behandling av forslaget vedtatt i 2018 med reviderte dokumenter og undersøkelser samt justeringer av trasevalg.   Forslaget blir lagt ut på følgende steder: Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen […]

Klikk her for å lese videre

Det er tid for ny søknad om Regionalt Miljøtilskudd, og vi tilbyr som vanlig veiledning om regelverk og hvordan dere søker. Vi anbefaler at dere gjør dere kjent med veiledningsheftet i forkant, og er litt forberedt på hvilke ordninger dere skal søke på. Se vedlegg. Husk at dere som søkere er ansvarlige for å gjøre […]

Klikk her for å lese videre

Dersom du vil ha kontakt med Politikontakten for Holtålen, vennligst ta kontakt med Røros lensmannskontor. Stein Bjørnli tlf. 02800/913 52 803 stein.bjornli@politiet.no   

Klikk her for å lese videre

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no. Oppgavene som overføres til Skatteetaten […]

Klikk her for å lese videre

Skogen vokser fort, og mange steder kan dette føre til trafikkfarlige situasjoner. Trafikksikkerhetsutvalget i Holtålen  oppfordrer alle som eier grunn rundt kryss og avkjørsler om å rydde og ta ned trær for å bedre sikten. Dette for å forebygge alvorlige ulykker. Ansvarsforhold i private avkjørsler mot primærveg (her Fv30) er helt klar: «For private veger […]

Klikk her for å lese videre

Onsdag denne uken startes bygging av en fiskesperre nedenfor Bergstjønna og Korstjønna, nært vannskillet mellom Forda og Hesjavassdraget. Begge er sideelver til Gaula, men kun den ene har den fremmede arten ørekyte. Fiskesperra blir bygd i samarbeid med Ålen og Haltdalen fjellstyre. Først skal det settes opp en fiskesperre slik at ørekyte på nytt ikke kan […]

Klikk her for å lese videre

FIAS er snart ferdig med utlevering av avfallsdunker til abonnenter i Fjellregionen. Det gjenstår fortsatt utlevering av noen store avfallsdunker, og det er startet utlevering/bytte av dunker for abonnenter som har meldt inn endringsønsker. Ved utlevering av dunker har er det også delt ut poser til matavfall og sekker til plastemballasje. Antall er beregnet for […]

Klikk her for å lese videre

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEIDET MED UTARBEIDING AV KOMMUNAL FORSKRIFT FOR ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPE – GAULDALSLØYPA, HOLTÅLEN KOMMUNE. (NY UTLEGGING)   Lovgrunnlag: LOV – 1977-06-10-82-Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a FOR – 1988-05-15-356-Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 4a Begge med tilføyelser 19.06.2015.   Etablering […]

Klikk her for å lese videre

  Formannskapet vedtok i sak 82/20 den 23.06.2020 å legge ut forslag til planstrategi for Holtålen kommune på høring. Iht til plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen vedta planstrategi hvert fjerde år. Planstrategien skal belyse kommunens planbehov de kommende årene. Alle lag, foreninger, statlige og regionale organer, nabokommuner og andre inviteres til å gi […]

Klikk her for å lese videre

Årets slamtømming har startet i Holtålen.  Entreprenør er i år Evenås transport AS Tømmeliste (gatenummer) over eiendommer som får besøk av slambil, finner du her… Merking og tilkomst til anlegg: Alle anlegg skal være tilgjengelige for tømmebilen til en hver tid, er kummen gjemt av busker og trær må disse fjernes, er veien for dårlig må den […]

Klikk her for å lese videre

Søndag den 5. juli arrangerte Haltdalen menighetsråd og arbeidsutvalget for Petran museum utegudstjeneste og familiedag ved Petran museum i Haltdalen. Familiedagen besto bl.a innslag ved historiker Kristen Mo, musikalsk innslag, omvisning i museet, Quiz og hesteridning for barna. Arrangementet var godt besøkt. Nedenfor ser du en del bilder fra dagen.           […]

Klikk her for å lese videre

Pressemelding Helikoptermålinger i Røros-området   Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil fra 18. juni 2020 utføre geofysiske målinger med helikopter i deler av Røros kommune og i den sørøstlige delen av Holtålen kommune. Måleområdet strekker seg fra Skordalen i nord til Os i sør, og i vest inn mot grensen til Forollhogna nasjonalpark. Hensikten med målingene […]

Klikk her for å lese videre

Pressemelding                                                                                                      11.06.2020   Sommerhistorier fra Holtålen! Oppunder Fjellbandet med en variert cocktail fra fjernt og nært   Folka i Oppunder Fjellbandet ligger ikke på latsida. Nå har de tatt på seg shorts og badeliv og stupt ut i sjøen av historier fra forna da’r. Der har de henta opp både den ene og den […]

Klikk her for å lese videre

NTE inviterer nå husstandene i Haltdalen Sentrum til å knytte seg til framtidens bredbåndsnett. Informasjon og salgsmøte i Haltdalen samfunnshus torsdag 11. juni. Les mer her… Selve feltgrensen for den kommersielle utbyggingen finner du her….

Klikk her for å lese videre

Det er i år stor sannsynlighet for skadelig vårflom og det er viktig at privatpersoner og beredskapsaktører gjør det de kan for å forebygge flomskader. NVE har laget disse informasjonsfilmene om hva privatpersoner kan gjøre. Nedenfor er det lenket til facebook-filmer, men dere finner dem også på youtube. Film: Rydd stikkveier og kumlokk fri for […]

Klikk her for å lese videre

Her er kumme «sør» satt og er klar for sveising. Berørte stikkledninger i hovedledningsstrekket dras med inn i kum, der de monteres i konsoll med egen stengeventil pr. abonnent. Dette forenkler vedlikeholdsarbeidet, evt. lekkasjesøk, og er et ledd i verdimålet «sikker og trygg levering av drikkevann» i området.

Klikk her for å lese videre

Ny felles byggeskikkveileder Norconsult as har på vegne av Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner, Nasjonalparkstyret for Forollhogna og verdensarvkoordinator på Røros laget en ny felles veileder for byggeskikk i Forollhogna. Veilederen tar utgangspunkt i de verneområdene som nasjonalparkstyret forvalter og spesielt seterområdene rundt Forollhogna. Les høringsbrevet i sin helhet her…. Se byggeskikksveilederen her….   Veilederen inneholder: en beskrivelse av […]

Klikk her for å lese videre

Ny hovedledning av Pe, samt kummer i samme materiale skal sikre en sikker vannforsyning i årene som kommer. Nyanlegget bygges med en forventet levetid på minst 150 år!

Klikk her for å lese videre

Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, dvs at jorda må være i drift og gi grunnlag for produksjonstilskudd […]

Klikk her for å lese videre

Flagging for oppstart av 1 – 4-trinn  på Hov skole i dag. Rektor opplyser at alle elevene møtte. Sakte, men sikkert nærmer vi oss normalen igjen.   Vi minner om at det fremdeles er viktig å følge forhåndsreglene som er anbefalt. Du  kan beskytte deg selv og bidra til å hindre spredning av viruset ved å […]

Klikk her for å lese videre

Pressemelding fra AtB: Mandag 30. mars innføres det nye rutetider for lokal- og regionbuss i Trøndelag. Endringene kommer i tillegg til allerede innstilte skolelinjer. Ruteendringen førstkommende mandag vil gjelde for buss i regionene i hele Trøndelag. For Trondheimsområdet (Trondheim, Malvik og Melhus) og for hurtigbåt og ferge ble det gjennomført ruteendring mandag 23. mars. For […]

Klikk her for å lese videre

Flybilder over Holtålen fra 1979 og 1993 er lagt ut på norgeibilder.no. Finner du huset ditt? Fin aktivitet i disse tider.    

Klikk her for å lese videre

Kartverket får henvendelser om oppmålingsforretninger og korona. Holtålen kommune benytter handlingsrommet i eksisterende regelverk, samt Kartverkets anbefaling til kommuner og landmålere. Kartverket oppfordrer også på det sterkeste til at landmålere forholder seg til de retningslinjene som til enhver tid gis fra myndighetene og kommunale helsemyndigheter når det gjelder tiltak knyttet til koronavirus. Situasjonen og rådene […]

Klikk her for å lese videre

Det er nå tøffe forhold både for hjortevilt og tamrein i skog og på fjell. Det er derfor viktig å minne om at selv kortvarige forstyrrelser kan være svært avgjørende for hjortedyr som nå går på sparebluss. Mange av hodyra går i tillegg mot slutten av en lang drektighetsperiode, noe som gjør utfordringen enda større. […]

Klikk her for å lese videre

Møte i nasjonalparkstyret 4. mars 2020 Nasjonalparkstyret for Forollhogna for perioden 2020 – 2023 hadde sitt første møte onsdag 4.mars i Trondheim, med blant annet konstituering av nytt styre. Nyvalgt leder er Sivert Moen. Les mer på Nasjonalparkstyrets hjemmeside her…

Klikk her for å lese videre

Arealbarometeret viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Norge. Samtidig viser det hvordan jordbruksarealene brukes. Kunnskap om arealressursene gir grunnlag for økt bevissthet om arealbruk. Informasjonen kan brukes i planarbeid, utredninger og politiske prosesser, og være til nytte for forvaltningen, presse, politikere og allmennheten. Les mer hos NIBIO her…

Klikk her for å lese videre

Klikker du HER får du en oppdatering fra Tensio AS (tidligere Trønder Energi Nett AS) angående fremdriften på strømprosjektene i vår kommune.

Klikk her for å lese videre

Vi har dessverre fremdeles problemer med møtekalenderen på hjemmesiden vår, så vi legger også denne gangen ut Formannskapssakene til f.k. møte her. Sakspapirer Økonomirapport 3. kvartal 2019 Vedtaksoppfølging 3. kvartal 2019 Budsjettendringsskjema Oversikt investeringertest

Klikk her for å lese videre

Fram til klokka 0900 i dag har Holtålen en svarprosent på 23,2%! Merk at 76+, dvs de som svarer på papir er ikke med, men svarandelen er i forhold til totalantallet SMS-er som har gått ut.   Det er foreløpig en suveren 3.plass med bare kommunene Osen og Tydal foran oss. Totalt 27 kommuner er […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen legekontor har nå fått influensavaksine for sesongen 2019/2020. Vi har åpen vaksinering i våre åpningstider, så langt lageret rekker. Vennligst henvend deg i resepsjonen. Pris: 200,-   For noen kan sesonginfluensa gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig. Disse anbefales spesielt influensavaksine: Alle […]

Klikk her for å lese videre

Bru ved Hollvegen blir stengt fra Tirsdag 15.10.2019 på grunn av utskiftningsarbeid. Vegen blir stengt for gjennomkjøring i perioden arbeidet pågår. Brua er nå fjernet, og 2×800 rør er nedlagt. Nå mangler bare plastring og siste finpuss.👍👍 Mere informasjon kommer etter hvert.

Klikk her for å lese videre

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag utvides til hele Trøndelag og kommer til Holtålen 18.oktober – En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv! I oktober inviteres 260 000 trøndere i sør til å bli med i HUNT – Helseundersøkelsen i Trøndelag. Alle mellom 18-75 år får en SMS med invitasjon og lenke til […]

Klikk her for å lese videre

Hukommelsesteamet ønsker å takke alle som kom på filmkveld med Ragnhild Nøst Bergem i gårkveld. Det kom nærmere 100 personer, og det var fint å se så mange i Rallaren. Demens rammer stadig flere.  Det er viktig med åpenhet om sykdommen og de utfordringer den gir. Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud. Dersom du lurer på noe, […]

Klikk her for å lese videre

I dag har barn fra Elvland barnehage, samt 1. – 7.-trinn ved Hov skolet danset BlimE-dansen i Rallaren i Hovet. Se filmen av de flinke barna som danser BlimE-dansen her….

Klikk her for å lese videre

Befolkningstall for 2. kvartal 2019 Folketallsvekst på 12, tilflyttingspluss på 13

Klikk her for å lese videre

Mobbeombud Hans Lieng er nytt mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt. Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- […]

Klikk her for å lese videre

Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 12. august til og med 6. september. Du kan avgi din stemme i kommunehuset mellom kl. 09:00 – 15:00 på alle hverdager.

Klikk her for å lese videre

Statens Strålevern anbefaler at alle under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn kjøper tabletter for hjemmelagring. Du kan du kjøpe tablettene reseptfritt i apotek. Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser over hele landet. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs […]

Klikk her for å lese videre

Klikk her og les Landbruksnytt nr. 2 – Juli 2019 i sin helhet   Viktige datoer sommer/høst 2019 Inspirasjonsmøte for næringslivet (kommer mer)                     27. august Frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding              1. september Søknadsfrist Regionalt miljøtilskudd RMP                          […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen sykehjem har vært på fisking ved Langen i Båttjønndalen i dag. Lukta av bål, smaken av bålkaffe og stekte pølser i det fri kaller vi LIVSGLEDE ! Fiskestengene var med, og fisk ble det, som ble grillet på bålet i folie med smør og einer. Dette sammen med flatbrød og smør, var innertier (Takk […]

Klikk her for å lese videre

Årets slamtømming har startet i Holtålen. Entreprenør er i år Evenås transport AS Tømmeliste (gatenummer) over eiendommer som får besøk av slambil, finner du her… Merking og tilkomst til anlegg: Alle anlegg skal være tilgjengelige for tømmebilen til en hver tid, er kummen gjemt av busker og trær må disse fjernes, er veien for dårlig må […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av trøbbel med saksbehandlingssystemet vårt, må vi denne gangen legge ut saksdokumentene her. Evry jobber med saken, men inntil videre får vi ikke produsert saksdokumenter til kommunestyret. Derfor har vi nå kjørt ut «Samlet saksfremstilling» fra behandlingene i Formannskapet og manuelt påført Kommunestyresaksnr. med rødt øverst i høyre hjørne på hver sak. Vi […]

Klikk her for å lese videre

Det har blitt grønt ute og løvet har kommet på trærne. Mange oppdager nå at sikten ved utkjøring i kryss og fra avkjørsler ikke er like bra som den var i vinter og i vår. Trafikksikkerhetsutvalget vil med dette oppfordre alle som eier grunn rundt kryss og avkjørsler om å rydde og ta ned trær […]

Klikk her for å lese videre

Felles regnskapskontor Røros, Os og Holtålen, vil kun ha en dag hvor publikum kan komme innom kontoret. Det er åpent for personlig fremmøte på mandager. Dette for å frigjøre tid. Telefon og e-post blir betjent som før. Flere opplysninger finner du her….

Klikk her for å lese videre

I dag har beboerne på sykehjemmet vært oppi Veret på tur for å se på lammene. Lærlingene hadde ansvaret for turen hvor vi koste oss med kaffe og sveller, og grilling av pølser. På bildet lærling Kristine Busk Lundereng og Marit Uthus. Alle foto: Elin Haugen

Klikk her for å lese videre

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i perioden 23. mai til 20. juni 2019 utføre geofysiske målinger fra helikopter i deler av Selbu, Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen. Målet med målingene er generell geologisk kartlegging, samt å måle hva som er igjen av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Målingene skal styrke kartleggingen av geologiske ressurser i […]

Klikk her for å lese videre

FAU har registrert tendenser til trafikkaos ved innkjøring til skolens «trafikklomme», der foreldre kommer i begge retninger for å bringe/hente barn til og fra skolen. Alle bussene kommer inn fra nord (pga. av-/påstigning inn mot fortau) og FAU ønsket samme løsning for personbiler. Trafikksikkerhetsutvalget fikk saken på bordet, og etter dialog med Statens Vegvesen er […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av tekniske problemer må vi denne gangen legge ut kommunestyresakene som en nyhet på hjemmesiden vår. Klikk på sakene 12 – 16  nedenfor for å lese dem. Sakliste SAK NR. INNHOLD 12/19 Tilslutning til Samhandlingsstrategi for digital utvikling i Trøndelag 13/19 Revisjon av kommunedelplan for avfall og miljø 14/19 Pressereglement for Holtålen kommune […]

Klikk her for å lese videre

X