Archives

Trøndelag fylkeskommune, Holtålen kommune og Telenor skal bygge ut fiber i Holtålen kommune. I forbindelse med dette må det foretas en del skogrydding i forkant av opphenging av ny fiberkabel. Det er sendt ut sms til de fleste grunneiere hvor det skal ryddes/hogges, men dessverre har det ikke vært mulig å finne kontaktinformasjon til alle […]

Klikk her for å lese videre

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i høst, i samarbeid med Luleå Tekniske Universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse (GTK) og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet. Dette er en fortsettelse av feltarbeid som begynte i fjor sommer. Hovedmålet er å kartlegge dype strukturer i […]

Klikk her for å lese videre

KULTURPRIS 2023 Holtålen kommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris. Forslag sendes Holtålen kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen eller til epost@holtalen.kommune.no Frist: 15. oktober 2023. Kulturprisen kan deles ut til enkeltperson, samarbeidspartnere, lag, foreninger eller institusjoner som har tilknytning til kommunen, og som har utmerket seg innen det utvidete kulturbegrepet. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan […]

Klikk her for å lese videre

Søknadsfristen for å søke om spillemidler for 2024 er satt til den 15. november 2023. Da må søknaden være innsendt, og den må være komplett/i orden. Holtålen kommune ønsker også å komme i kontakt med aktuelle søkere så snart som mulig. Søknader som ikke tilfredsstiller kriteriene eller kommer for sent inn vil bli avvist og […]

Klikk her for å lese videre

Fra og med uke 37 endrer NAV dag for åpent veiledningssenter fra fredag til torsdag. Det betyr at mandagene fra 12.00-14.00 opprettholdes som tidligere, men det blir torsdag i stedet for fredag fra 12.00-14.00. Første dag dette gjør seg gjeldende blir torsdag 14 september. Det er altså ingen endring i antall timer, og fortsatt to […]

Klikk her for å lese videre

Pressemelding fra Trøndelag Fylkeskommune vedr. Fv 30 påkjørsel Holta bru. Fredag 14. juli ved 14-tida ble Holta bru på fv 30 påkjørt av lastebil med for høy last. Ulykkesstedet ligger ved Gåre-grenda i Holtålen kommune. Påkjørselen medførte alvorlige skader på den gamle fagverksbrua. Lasten traff avstivingsfagverket som ligger over brua, noe som medførte at ytterste stav […]

Klikk her for å lese videre

Vi minner om at omkjøringsveg via Evenmoen i utgangspunktet er tiltenkt lett trafikk Tyngre kjøretøy skal holdes til et minimum og evt. trafikk bes avtalt med Holtålen kommune før kjøring. Dette fordi etablert veilegeme ikke er dimensjonert for tyngre kjøretøy. NB: Gjelder også militær trafikk.    

Klikk her for å lese videre

Pga. konstruksjonsteknisk svikt er Heksemsbrua stengt. Omkjøring via Evenmobrua er nå mulig. Vi gjør oppmerksom på at det fremdeles mangler skilting, samt lysregulering. Dette vil bli forsøkt ordnet i løpet av dagen. Kjør forsiktig og vis hensyn. Arbeid med midlertidig bruk antas å starte opp torsdag morgen (15.6.) Mer info kommer etter hvert.

Klikk her for å lese videre

Oppunder Fjellbandet, Holtålens lokalhistoriske tidsskrift, er klar med årets sommerutgave, det sjette i rekka. Igjen byr vi på smått og stort av lesestoff, og massevis av nye og gamle bilder. Forsida er i seg selv en liten godbit, spesielt for den som er glad i Jens von Bustenskjold. Vanligvis forbinder vi Oladalen med Ålen og […]

Klikk her for å lese videre

Tradisjonen tro markerer vi sankthans i Ålen Bygdemuseum fredag 23. juni kl. 19.00. Anders J. Reitan kåserer: «Endringer i sed og skikk de siste 60 år» Sang og spill ved Maiken og Ola Kjerrengvoll Allsang Salg av kaffe og kaker Trekning av gevinster på inngangsbilletten Bygningene vil være åpne Sankthansbål Inngang: kr. 100,- Velkommen! ÅLEN […]

Klikk her for å lese videre

Alle som ferdes i skog og mark oppfordres om å varsle rovviltkontakt ved observasjoner av freda rovdyr (eks jerv, bjørn, ulv, gaupe, fjellrev). Også sportegn og møkk/hår er av interesse. Dette ikke bare fordi det er frykt for rovdyrskader, men også fordi det er av interesse å følge med på rovdyraktiviteten generelt, dyre-id (DNA), bestandsregistreringer […]

Klikk her for å lese videre

Landbrukskontoret i Midtre Gauldal kommune ønsker å orientere nabokommunene om deres lokale forskrift.  Forskrift om forbud mot å slippe okser på beite, Midtre Gauldal kommune, Trøndelag – Lovdata Forskriften har som hensikt å forhindre tyvparring på utmarksbeite i sambeiteområder. Tyvparring kan ha svært uheldige konsekvenser og føre til dyretragedier. Det er mulighet for å søke dispensasjon […]

Klikk her for å lese videre

Gravsøk for publikum Mange som driver med slektsforskning ringer kirkekontorene for å spørre. Med Ecclesias publikumssøk kan de selv finne informasjon om hvor slektningene er gravlagt og se både bilde av graven og plassering i kartet. Søk i kartbasen for Holtålen her…. Link til nytt kartlag i Kommunekart her….

Klikk her for å lese videre

Hittil har kommunale gebyrer blitt sendt ut hvert kvartal (4 terminer). Nå har vi tre valg på fakturering av kommunale avgifter. Månedlig faktura med for den 20. hver måned. Årlig faktura med forfall 20. mars hvert år. Kvartalsvis (slik som det er i dag). Hvis noe av dette høres interessant ut så kan du sende […]

Klikk her for å lese videre

Byggesakskontoret har sommerstengt i uke 29, 30 og 31 på grunn av ferieavvikling. Vi åpner igjen i uke 32 for avtaler mellom kl. 10.00 og 14.00. Har du planer og prosjekter du skal utføre i løpet av sommeren er det lurt å sende inn søknad allerede nå. På nettsiden  finner du mye nyttig informasjon. Bestill time på […]

Klikk her for å lese videre

Det nærmer seg vår og lamming.  Landbrukskontoret har sendt ut nyhetsbrev med nyttig informasjon om støtteordninger og andre nyheter Les nyheter fra Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen her…

Klikk her for å lese videre

Mange rådyr har nå en utfordrende tid i vente, med mye snø og fettressurser som begynner å bli oppbrukt. Holtålen kommune oppfordrer alle som er ute og lufter seg i vårsola om å ta ekstra hensyn til rådyrene. Det meldes nå om rådyrspor i mange skiløyper, brøyta veier og boligområder. Rådyra som bor nært folk […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune inviterer til landbrukstreff med hovedtema utmarksbeiteressursene i Holtålen. For mer info klikk her… Det blir også litt kommunal informasjon og god tid til for å ta en prat med kolleger, nabo’n m.fl. Velkommen!    

Klikk her for å lese videre

Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil i forbindelse med det pågående elgforskningsprosjektet gjennomføre merking av elg fra helikopter. Dette vil foregå i løpet av noen dager i perioden 12.-31. mars, trolig 3-4 dager. Arbeidet vil kunne foregå i kommunene  Selbu, Malvik, Trondheim, Meråker, Midtre Gauldal, Stjørdal, Tydal, Melhus, Holtålen og Røros. Aktiviteten vil i stor […]

Klikk her for å lese videre

Bassenget og badstuer i Hovet er nå åpnet igjen som vanlig etter juleferien.   Åpningstidene hver onsdag og torsdag med følgende tider: Kl. 17:45 – 19:00                Familiebading Kl. 19:15  – 20:15               Jenter og gutter; 10 – 20 år Kl. 20:00 – 21:00  […]

Klikk her for å lese videre

Feietjenesten har utarbeidet en oversikt over ofte stilte spørsmål vedrørende feiing og tilsyn: Ytterligere opplysninger finnes på Røros kommune sin hjemmeside: https://roros.kommune.no/bygge-og-bo/feiing-brann-beredskap/ 1.   Når blir feiing og tilsyn utført? Hyppigheten av feiing og tilsyn er behovsprøvd, du vil få varsel når vi kommer på besøk. Vi anbefaler alle å sjekke kontaktdata som er knyttet til eiendommen […]

Klikk her for å lese videre

Hei våre aktive brukere og andre! Her er årets siste nyhetsbrev fra det kommunale landbrukskontoret. Legger også med informasjon om ulike fagtilbud innenfor bærekraft og presisjonslandbruk. Ta kontakt om du lurer på noe. For mer informasjon, se gjerne på vår hjemmeside: https://os.kommune.no/landbruk-2/   Når den tid kommer, ønsker vi alle sammen en God Jul og […]

Klikk her for å lese videre

RØROS, OS OG HOLTÅLEN KOMMUNER SØKER ETTER EN ERFAREN PROSJEKTLEDER. Røros, Os og Holtålen har et omfattende interkommunalt samarbeid på mange fagområder. Vi søker etter en prosjektleder i 100% engasjement over to år, med mulighet til forlengelse. Prosjektlederen skal koordinere og utvikle det interkommunale samarbeidet med mål om å rigge en fremtidsrettet samarbeidsmodell, som er […]

Klikk her for å lese videre

Det er abonnentens ansvar å innlevere vannmåleravlesning innen satt frist. (31.12) Målere som ikke er avlest siste 2 år settes automatisk som inaktiv. Abonnent blir da fakturert etter areal. Ved reaktivering av vannmåler må bekreftelse på vannmålerstand innleveres av uavhengig 3 part. (Aut. Rørlegger eller lignende). Vannforbruk/stand blir da nullstilt i avregningssystemet. Måleravlesninger ved årsoppgjør […]

Klikk her for å lese videre

AtB har laget en spørreundersøkelse der formålet er å kartlegge innbyggerne i Trøndelag sine reisevaner, deriblant i Holtålen. For innbyggere i Holtålen er det noen ekstra oppfølgings spørsmål rundt behov for kollektivtransport for pendling mellom Holtålen og Røros. Uansett hvordan man reiser er det viktig at så mange som mulig deltar, slik at undersøkelsens resultater […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av feil i vårt system så har det ikke blitt sendt ut gebyr på feiing av fritidsbolig tidligere i 2022. Derfor kommer dette nå som en enkelt faktura. Fra 2023 vil dette gebyret komme inn på ordinær terminkjøring. Den 1.1.2016 kom det nye lovkrav (ny forskrift om brannforebygging). Den nye forskriften krever blant annet […]

Klikk her for å lese videre

Julenummeret av Oppunder Fjellbandet, nr. 2 2022, er å få kjøpt følgende steder i regionen; Coop Marked Ålen Fjellpryd i Ålen Torget Norli Amneus bokhandel Røros Coop Prix Bjørgen Norli bokhandel Støren – i Domussenteret Spar B. Langseth Selbu Coop Prix i Tydal Norli bokhandel i Nordre gate i Trondheim sentrum Coop Prix Haltdalen (fra […]

Klikk her for å lese videre

På vegne av Norsk Folkehjelp Hitra/Frøya vil vi rette en stor takk til alle som gjorde alle timene med leting mye lettere for oss i folkehjelpa. Sanitetsdamene sto på dag og natt, og serverte oss både varme og kalde retter, kaffe og kaker osv osv .. Det ble veldig satt pris på og vi snakker […]

Klikk her for å lese videre

Det gjenstår fortsatt en del slamtømming i Holtålen Kommune. Entreprenør er på saken og holder på til alle er tømt.

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med Gauldalsløypa har kommunen arbeidet med nye skitraseer, med utgangspunkt fra «Karskheim» i Gauldalen. Hovedmålet med arbeidet har vært å ha et minst like godt tilbud til skiløperne i området som i dag. Dvs. to nye skitraseer samt fortsatt skispor etter Riastvegen til Hovsbua. Bakgrunnen for å se på nye skitraseer er at […]

Klikk her for å lese videre

Gebyr for feiing har vært feil i systemet de tre første terminene for 2022. Derfor er gebyret for 4. termin en del høyere enn på de tre første. Totalsummen for det som blir fakturert for 2022 vil samsvare med vedtak gjort i Kommunestyret 30.11.2021

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har fått følgende melding fra Telia:    Telia-dekning i Ålen sentrum tilbake   Telia har nå sluttført oppgraderingsarbeidet på basestasjonen som dekker Ålen sentrum. Basestasjonen er i full drift, og mobildekningen er tilbake som normalt – nå med 5G og enda bedre 4G!   Telia beklager så mye ulempene den manglende mobildekningen medførte […]

Klikk her for å lese videre

I dag har sykehjemmet og Heldøgns omsorgsboliger vært på busstur. Stein Kåre Holden fra veteranklubben i Holtålen stilte opp med veteranbuss fra 1965. Alle måtte løse billett med gamle kronestykker fra 50- tallet. Turen gikk oppover Graftås, Vongrava, ned Holla og til Eidet rasteplass hvor det ble servert kaffe og lemse. Dette ble en skikkelig […]

Klikk her for å lese videre

Nytt nettsted er lansert som gir innsyn i hvordan arealene i kommunen kan benyttes. Klikk her og les mer her:  https://www.arealplaner.no/5026/arealplaner/search    

Klikk her for å lese videre

KULTURPRIS 2022 Holtålen kommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris. Forslag sendes Holtålen kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen eller til epost@holtalen.kommune.no Frist: 3. oktober 2022. Kulturprisen kan deles ut til enkeltperson, samarbeidspartnere, lag, foreninger eller institusjoner som har tilknytning til kommunen, og som har utmerket seg innen det utvidete kulturbegrepet. Både enkeltpersoner og organisasjoner […]

Klikk her for å lese videre

Søknadsfristen for å søke om spillemidler for 2023 er satt til den 1. november 2022. I år er dette en absolutt frist. Da må søknaden være innsendt, og være komplett/i orden. Søknader som ikke tilfredsstiller dette eller kommer for sent inn vil bli avvist og henvist til ny søknad i 2024. Evt. spørsmål angående spillemidlene […]

Klikk her for å lese videre

Vegen blir stengt v/Nørvegen 75 i morgen, 16.08 – kl 08:00 og inntil videre. Nærmere info kommer dersom det blir endringer. Evt. spørsmål bes rettet til Iselin v/Ole P. Bakken AS – 480 43 995

Klikk her for å lese videre

Informasjon fra Mattilsynet: Det har vært flere påvisninger av høypatogen fugleinfluensa blant villfugl langs deler av norskekysten de siste dagene. Mattilsynet mottar mange meldinger om syke og døde villfugler. Mattilsynet vurderer alle meldinger som kommer inn om syke eller døde fugler. Per nå prioriterer vi å ta ut prøver i geografiske områder der det tidligere ikke er påvist HPAI og i fjørfetette områder. Informasjon til næringsaktører og veterinærer Mattilsynet region midt kontaktet fjørfe-næringsaktører, privatpraktiserende veterinærer og kommunene med informasjon […]

Klikk her for å lese videre

Trøndelag Fylkeskommune legger detaljreguleringsplan for fv.30 Svølgja (planid 5026-0012), i Holtålen kommune ut til høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en trafikk- og rassikker veg og tunnel med god framkommelighet på strekningen Åsplassen/Svølgjatunnelen i sør, og Drøya i nord. Planområdet avgrenses mot Gaula i vest. Trøndelag […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret i Holtålen vedtok i møte den 15.06.2022 sak 15/22 en del av detaljreguleringen for Eggavegen – Ålen skisenter. Området omhandler eiendommen til Ålen Invest as GID 24/8. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av ny fritidsbebyggelse ved Ålen skisenter. Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyrets […]

Klikk her for å lese videre

Slamtømming er i gang. Minner om at anleggene SKAL gjøres klar for tømming. Eksempelvis rydding av busker og kratt, som eventuelt har vokst opp siden forrige gang, eller har veien fram til anlegget fått hard medfart siden sist? Se tømmelista her…

Klikk her for å lese videre

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i sommer, i samarbeid med Luleå tekniske universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse GTK og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet. Målet er å kartlegge dype strukturer i berggrunnen. Kunnskapen blir, sammen med andre geologiske og geofysiske data, brukt […]

Klikk her for å lese videre

PRESSEMELDING FRA NORKART Datainnbrudd – persondata på avveie Norkart er leverandør av IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon. Selskapet ble utsatt for et datainnbrudd i en av selskapets søketjenester. Innbruddet i søketjenesten ble avdekket 05.05.22 kl 13:12. Søketjenesten ble umiddelbart stengt, og sårbarheten utbedret kl 13:29 – samme dag. Datainnbruddet er politianmeldt og etterforskning pågår. Ukjente aktører […]

Klikk her for å lese videre

Les pressemeldingene nedenfor Viktig steg mot ny gruvedrift i Rørosregionen Capella Minerals og Hessjøgruva AS inngår samarbeidsavtale   NHO Trøndelag støtter ny mineralsatsing i Hessjøgruva

Klikk her for å lese videre

Kommunebesøkene gjennomføres med hver kommune i Trøndelag. Målet er at Statsforvalteren skal besøke alle kommunene i løpet av en fireårsperiode. Torsdag var det Holtålen sin tur til å fortelle om sin kommune, hvilke utfordringer de opplever, og hvordan de tenker å utvikle sin kommune. Les mer på Statsforvalterens hjemmeside her…

Klikk her for å lese videre

I løpet året sendes det ut 2-3 info brev til hytte- og fritidsboligeiere (bosatt utenfor kommunen). Mye av innholdet er også relevant for innbyggerne. Klikker du HER så finner du infobrevet som HeiHoltålen har sendt ut til i forkant av påska.

Klikk her for å lese videre

Bassenget og badstua er nå stengt for vintersesongen, og åpnes ikke opp igjen før i oktober måned. Vel møtt igjen da!

Klikk her for å lese videre

Revidert Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune – 2020-2024 – Utlegging til offentlig ettersyn – Høringsfrist 27.04.2022 Formannskapet behandlet i møte 15.03.2022 sak 34/22. Følgende vedtak ble fattet: Revidert Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2020 – 2024 godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn   Den reviderte Trafikksikkerhetsplanen legges med dette ut til offentlig ettersyn i tiden 16.03.22 […]

Klikk her for å lese videre

Planarbeidet har nå starta opp. Det er planprosjekt som skal omfatte både fotturer, skiløyper, sykkelruter og mulige padle- og roturer. Les mer om prosjektet HER.    

Klikk her for å lese videre

Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene. Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022 Overordnede råd om smittevern til befolkningen Ha god hånd- og hostehygiene Følg vaksinasjonsprogrammet Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer. Ved positiv […]

Klikk her for å lese videre

Badstua i Hovet er igjen åpen og klar for bruk. Bassenget og badstua er åpen på onsdager og torsdager slik; Kl. 17:45 – 19:00                Familiebading Kl. 19:15  – 20:15                Jenter og gutter; 10 – 20 år Kl. 20:00 – 21:00               Damer og […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune skal snart lyse ut nye anbudskonkurranser på håndverkertjenester i regi av Værnesregionen Innkjøp. Aktuelle bedrifter inviteres til informasjonsmøte i Hovet den 31. januar. Les mer her…

Klikk her for å lese videre

På grunn av uværet holdes Hov skole og Haltdalen oppvekstsenter stengt i dag. Alle busser, inkludert skolebussene i Røros og Holtålen, er innstilt inntil videre på grunn av uværet.

Klikk her for å lese videre

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter, etter enighet mellom regjeringen og SV om en strømpakke. For å få utbetaling i januar, må du søke innen 31. desember.  Regjeringen og SV har avtalt å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få bostøtte til […]

Klikk her for å lese videre

Hessjøgruva i ferd med å lande intensjonsavtale Hessjøgruva AS, som er heleid av Holtålen kommune, besitter en utvinningsrett i det kjente Hessjøfeltet sørvest i kommunen. Covid-fasen har vært begrensende også for utvikling av mineralressurser og samarbeid over landegrenser. Men, Hessjøgruva kan nå annonsere at vi er i ferd med å lande en intensjonsavtale med Capella Minerals Norway […]

Klikk her for å lese videre

Landbruksavdelingen i Røros, Os og Holtålen kommuner ønsker alle ei riktig god jul og et godt nyttår med siste nytt fra Landbruksavdelingen som du kan lese her….  

Klikk her for å lese videre

Felles julegudstjenestene for menighetene i Haltdalen, Ålen og Hessdalen spilles inn i Hessdalen kirke, og sendes juleaften kl. 14.00 på Fjelltv.no, og blir liggende tilgjengelig.   Ålen kirke:» Åpen kirke», med anledning til å tenne lys i Ålen kirke, juleaften fra kl. 14.-16.00.   Kirkeklokkene ringer som vanlig julen inn kl. 17.00 på juleaften.

Klikk her for å lese videre

Bassenget/badstue i Hovet må dessverre holdes stengt pga. av de restriksjonene som gjelder for Covid 19. Vi håper å åpne igjen i medio januar 2022.

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune oppstart av detaljregulering for fv. 30 Svølgja (planid 5026-0112) i Holtålen kommune, Trøndelag fylke. Tiltakshaver for reguleringsplanen er Trøndelag fylkeskommune. Les varselet fra Fylkeskommunen her…   Merknader til varsel om oppstart Varselet er sendt til regionale myndigheter og andre mulig berørte, slik at de som ønsker det […]

Klikk her for å lese videre

Oppunder Fjellbandet, julenummeret (nr. 2 2021),  kan du nå få kjøpe følgende steder: Coop Markedene i Ålen og Haltdalen. Coop Prix på Bjørgen. Støren bokhandel/Norli Støren i Domussenteret. Norli bokhandel Trondheim sentrum. Amneus bokhandel på Røros Coop Prix i Tydal. Coop Ekstra i Selbu. Lesere i andre deler av landet kan få bladet tilsendt ved […]

Klikk her for å lese videre

Elever fra 10. klasse ved Hov skole og Ivrig 4 H i Haltdalen vil i tiden fremover selge Oppunder Fjellbandet ved å kontakte alle husstandene i kommunen. Ta godt imot dem! Bladet koster 200 kr, og vi ønsker helst at det betales med Vipps.

Klikk her for å lese videre

Trafikksikkerhetsutvalget i Holtålen har revidert Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2020 – 2024 og har i sak 4/21 vedtatt følgende: Revidert Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2020 – 2024 legges ut til offentlig høring i tiden 22.11.2021 – 13.12.2021. Planen kan sees her…. Evt. innspill sendes innen 13.12.2021 til epost@holtalen.kommune og merkes ESA 21/1332.

Klikk her for å lese videre

Av smittevernmessige årsaker og for å ta hensyn til barn og unge, holder vi elevene i 7. trinn hjemme i 2 dager (onsdag og torsdag) til vi har fått resultat av PCR-test til en nærkontakt. Elevene vil få hjemmeundervisning.  Det er ingen positive hurtigtester knyttet til skolen i dag, men tiltak iverksettes tidlig for å […]

Klikk her for å lese videre

For en stund siden utlyste vi en fotokonkurranse der vi ønsket bilder fra Rogne, Bringen og Skarven. Bildene vil bl.a. bli brukt til utsmykning av møterommene i kommunehuset, som har fått navn etter disse fjellene. Vi vil også bruke mange av dem på hjemmesidene våre, samt evt. publikasjoner. Vi fikk inn veldig mange flotte bilder. […]

Klikk her for å lese videre

Under avviklingen av Vrimmel i Holtålen var det mulighet til å besvare en konkurranse som SpareBank 1 SMN Holtålen hadde laget. Nå er trekningen foretatt og de heldige vinnerne som får OL-lue fra banken er: Bjørn Magnar Vik Oddrun Gundersen Randi Størseth Arild Melting Liv Kari Grytbakk Vinnerne blir kontaktet av Sparebank 1 SMN   […]

Klikk her for å lese videre

Fra fakturering i november (med forfall 20.12.) vil distribusjon av fakturaer for kommunale tjenester i Røros kommune, Os kommune og Holtålen kommune endres. Det som endres, er at de som har sagt ja takk til alle e-fakturaer i nettbanken også vil få det fra oss, at om du tidligere har fått faktura i posten og […]

Klikk her for å lese videre

Kulturprisen til Gunnar Eidet Gunnar Eidet er tildelt Holtålen kommune sin kulturpris for 2021. Den offisielle kunngjøringen skjedde på åpningsarrangementet for kulturfestivalen, Vrimmel, i Låven på Nordpå Fjellhotell mandag 25. oktober. Det er Formannskapet i Holtålen kommune som bestemmer hvem som får kulturprisen. I år hadde de 6 kandidater å velge imellom. Ut fra disse […]

Klikk her for å lese videre

Kulturstipendet til Holtålen kommune ble mandag 25. oktober tildelt Oda Trøen. Det skjedde under åpninga av Kulturfestivalen Vrimmel. Det er Formannskapet i Holtålen kommune som bestemmer hvem som skal motta stipendet. Nedenfor følger Ordfører Arve Hitterdal sin tale/begrunnelse ved utdelingen – delvis på dialekt 😊:   Årets prisvinner har gidd tå se sjøl, og har […]

Klikk her for å lese videre

Trafikksikkerhetsutvalget fikk et overraskende besøk av Oskar Sletten på dagens møte. I glede over at det endelig har kommet 5 rekkverk på Vondgrovsvegen, tok han turen med kake til medlemmene. Arbeidet startet allerede i 2015 med en henvendelse fra Oskar om at det manglet rekkverk på Vondgrovsvegen. Den gangen ble det økonomi til kun ett […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har et eget nydyrkingsfond med egne retningslinjer. Se disse ved å klikke HER….    Herved inviteres landbruksforetak i Holtålen kommune som er i drift til å søke. Søknadsfristen settes til 1. november 2021. Søknaden må være i tråd med retningslinjene, og disse må leses godt før søknad sendes inn. Spesielt viktig at punkt […]

Klikk her for å lese videre

Nå er du barn lengre! Justering av aldersgrense på barnebillett fra 4. oktober Aldersgrensen på barnebilletten i hele Trøndelag utvides fra 4. oktober slik at du betaler barnebillett fra du er 6 år til og med 19 år. Barn under 6 år reiser gratis.   Når må du kjøpe voksenbillett og studentbillett? • Fra og […]

Klikk her for å lese videre

Vi gratulerer Kjell Ove Oftedal med prisen ÅRETS ILDSJEL 2021 Kjell Ove er en mann som har stått på i mange år i skigruppa til Haltdalen idrettslag. Han sprer idrettsglede og mestringsfølelse til barn i alle aldre. Alle er velkommen uansett utgangspunkt, både når det gjelder fysisk form og utstyr. Han skaper mange magiske øyeblikk […]

Klikk her for å lese videre

Klikk her og les siste nytt fra kommunens landbrukskontor…    Mye nyttig info og viktige datoer.   Landbrukskontoret i Holtålen, Os og Røros ønsker alle en riktig fin høst.   Foto: Hilde Vårhus  

Klikk her for å lese videre

Informasjon om det pågående GPS-merkeprosjektet på elg i deler av Trøndelag Norsk institutt for naturforskning (NINA) informerer om elgprosjektet som pågår i Trøndelag. En viktig del av prosjektet er data innsamlet fra GPS-merkede elger. Elgene er merket i perioden 2017-2021 i kommunene Selbu, Tydal, Trondheim, Stjørdal og Meråker. På grunn av at flere av disse elgene […]

Klikk her for å lese videre

Lørdag 7. august starter det nye kollektivtilbudet med buss og fleksibel transport i Trøndelag. I vedlagte skriv har AtB samlet informasjon om tilbudet i Holtålen kommune. Se også www.atb.no/trondelag for mer informasjon om tilbudet i din kommune.   Fleksibel transport – reise på bestilling Med fleksibel transport kan du bestille tur til blant annet handel […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune sender ut info brev til våre deltidsinnbyggere – dvs. hytte- og fritidsboligeiere. Vi vil gjøre oppmerksom på at infobrevet ble skrevet og utsendt før smitteutbruddet i kommunen. Infobrevet som er sendt ut ifbm. denne sommeren finner du ved å klikke HER.     Se tidligere infobrev her…  

Klikk her for å lese videre

Her er siste nytt fra landbrukskontoret i Os, Røros og Holtålen som er utsendt til alle våre brukere oa. Landbrukskontoret benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig fin sommer, og et håp om gode forhold for både folk og fe! Les Landbruksnytt her… Informasjon tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel Informasjonsskriv rundballer […]

Klikk her for å lese videre

COVID 19 UTBRUDD I HOLTÅLEN Som dere sikkert er kjent med så har vi i Holtålen fått et nytt Covid 19 utbrudd. Situasjonen er noe uoversiktlig så derfor MÅ alle arrangementer og aktiviteter avlyses inntil videre – i alle fall ut i neste uke engang. Følg også med på kommunens hjemmeside. Denne e-posten sendes ut […]

Klikk her for å lese videre

Sommerutgaven av Oppunder Fjellbandet, nr. 1 2021,  er til salgs følgende steder: Coop butikkene I Ålen, Haltdalen, Singsås og Bjørgen. Coop Prix i Tydal og Selbu Støren bokhandel Amneus bokhandel på Røros Utsalgspris 200 kr. Andre interesserte kan få tilsendt Fjellbandet ved følgende fremgangsmåte; Vipps 250 kr (blad + porto) til nr; 137 323. Skriv deretter […]

Klikk her for å lese videre

Capella Minerals søker en entusiastisk tekniker for å hjelpe til med prospektering for Capella Minerals. Jobben krever en person som er i god fysisk form for å gå i ujevnt terreng, og samle jordprøver i følge selskapets instruksjoner. Vi søker to personer fra Holtålen som kan bistå oss under sommeraktivitetene i området rundt Kjøli gruber. […]

Klikk her for å lese videre

Oppstart for ordinære tømminger blir i månedsskiftet august/september. Anlegg med årlig tømming der ordinær oppstart kommer for sent på året blir tømt før dette, i den forbindelse så kan andre anlegg også bli tømt før ordinær oppstart for å unngå kjøring med halvfulle biler. Minner om at anleggene SKAL gjøres klar for tømming. Eksempelvis rydding […]

Klikk her for å lese videre

Årets første utgave av Holtålen kommune sitt tradisjonsrike lokalhistorie-blad, Oppunder Fjellbandet, foreligger rykende ferskt fra trykkeriet. Elever fra 9. klasse ved Hov skole vil denne uka selge bladet ved å kontakte alle husstandene i kommunen. Ta godt imot dem! Bladet koster 200 kr, og det er muligheter for å betale med Vipps. De andre faste […]

Klikk her for å lese videre

Torsdag 10. juni klokken 19.00 vil du få nyttig informasjon om vegprosjektet fylkesveg 30, Støren-Røros. Da arrangeres nemlig digitalt folkemøte om vegprosjektet. Møtet arrangeres av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med kommunene Midtre Gauldal, Holtålen og Røros. På møtet forteller vi deg om bakgrunnen for bompengeprosjektet, hvilke strekninger som er under planlegging samt videre framdrift. Vi […]

Klikk her for å lese videre

Elvland barnehage og Haltdalen oppvekstsenter feiret årets nasjonaldag den 18.mai. De fikk pølser med brød og saft fra kommunens kulturavdeling, og is fra Sanitetsforeningen. Noen fra Haltdalen musikkorps hadde også anledning til å komme å spille og gå med i toget.   Her kan du se bilder fra feiringene.    

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret vedtok 05.05.2021 i sak 13/21 kommuneplanens arealdel og fattet følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Holtålen kommune kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer 2021-2033 med tilhørende planbeskrivelse. Tilhørende plankart er ikke revidert, det kan sees på https://www.kommunekart.com/   Det varsles herved om at vedtatte bestemmelser og retningslinjer er straks bindende for framtidig arealbruk […]

Klikk her for å lese videre

Telia utvider hele tiden mobildekningen i Norge, tetter dekningshull og sørger for bedre kapasitet der det er behov. Nå har Telia aktivert en helt ny basestasjon i Holtålen kommune som gir 4G- og 5G-dekning i Hessdalsfjella. – Vi jobber kontinuerlig med å utvide dekningen og å tilby våre kunder best mulig fart og dekning, sier […]

Klikk her for å lese videre

Etter kontakt med reindriftsnæringa om flyttesituasjonen både nå og fremover, og en vurdering av at det maks kunne vært 11 dager igjen av sesongen, har Holtålen besluttet å stenge løypa for denne sesongen. Selv det tidvis har vært lite snø, som har skapt en del driftsmessige problemer, har det vært en vellykket sesong. Det er […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har mottatt, fra Statsforvalteren i Trøndelag, følgende klarering når det gjelder antall deltagere ved gjennomføring av arrangement:   På innendørs arrangement som medlemsmøter o.l. kan man være 10 personer tilstede. Arrangement som tillater 20 (tidligere 100) personer på faste, tilviste plasser er arrangementer hvor disse er publikum. Helsedirektoratet skiver at de legger til […]

Klikk her for å lese videre

Kartverket har den 26. mars 2021 gjort følgende vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Holtålen kommune: • Eidet gård, gnr. 121 • Eidebakken bruk, bnr. 121/2 • Øvre Eidebakken bruk, bnr. 51/12 • Eidet bruk, bnr. 121/5 • Eidet skole bruk (tidligere skole), bnr. 121/11 • Eidebakkvollen seter til bnr. 121/2 Navnevedtaket finner du […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune følger regjeringens tiltak og anbefalinger og holder derfor kommunehuset stengt for besøkende, da ansatte fortsatt oppfordres til å ha mest mulig hjemmekontor. Det vil være mulig å gjøre avtaler og gjennomføre mindre møter. Kommunehuset holdes fysisk stengt for besøkende fram til 16. april. Telefontiden blir som normalt mellom 09.00 og 15.00 alle hverdager.  […]

Klikk her for å lese videre

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, dvs. at jorda må være i drift og gi grunnlag for produksjonstilskudd i […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret  behandlet  i møte 17.03.2021 sak 5/21. Følgende vedtak ble fattet: I henhold til plan- og bygningsloven §12-12 vedtas reguleringsplanen for Håen hyttefelt med de endringer nevnt ovenfor. Planen innebærer en endring/regulering av en eldre disposisjonsplan fra 1976 og består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse   Reguleringsplan for Håen hyttefelt   Evt. merknader til planen […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapet behandlet i møte 23.03.2021 sak 24/21. Følgende vedtak ble fattet: I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, legger formannskapet ut forslag til kommunedelplan for kulturminner for 2021 – 2026, med handlingsdel, datert 15.03.2021, ut på offentlig ettersyn og høring.   Planforslaget kan sees her…. Samlet saksfremstilling i formannskapet sak 24/21 Prioriterte kulturminner Merknader […]

Klikk her for å lese videre

Årets tema for barnehagedagen er barnehagens arbeid med natur og miljø og med slagordet «Små steg for kloden». I den forbindelse valgte de to storbarnsavdelingene i Elvland barnehage å gå et demonstrasjonstog til kommunehuset for vi vil kildesortere! Barna har i forbindelse med dagen og temaet laget seg plakater med ulike slagord. Etter en runde […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune vil med dette informere om at brev angående krav om tilknytting til offentlig avløpsanlegg blir sendt ut til enkelte huseiere i Holtålen. I denne omgang vil dette gjelde for ca 100  husstander, som ligger nært til eksisterende hovedledningsnett. Bestemmelser og hjemler rundt dette er å finne i plan og bygningslovens§§  20-1 og 27-2, […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret i Holtålen Kommune vedtok i møte 17.12.2020 i sak 59/20 rammer for innkreving av eiendomsskatt, der promillesats for næringseiendom ble vedtatt til 7 promille, og for alle andre eiendomstyper 4 promille. Eiendomsskattetakstnemnda vedtok i møte 24.02.2021 takster for nye og endrede eiendommer i Holtålen Kommune. Liste over takster legges ut til offentlig ettersyn på […]

Klikk her for å lese videre

Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med en områderegulering området Eggaveien – Ålen skisenter i Ålen sentrum i Holtålen kommune jf. Plan- og bygningslovens §§12-8 og 12-9. Det er følgende gjeldene reguleringsplaner innenfor planområdet • Deler av Ny Lund bru (planid: 103) • Deler av Hovssletta (planid: 98) • Deler av Lunderengshaugen (planid: […]

Klikk her for å lese videre

Ny felles byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna er nå ferdigstilt. Veilederen vil også kunne brukes for de seterområdene som ligger utenfor verneområdene i de aktuelle kommunene. Les veilederen her…  

Klikk her for å lese videre

Bassenget i Hovet åpner opp igjen for familiebading – samt en viderefører tilbudet for barn og unge. Les mer på Hovet sine hjemmesider her….

Klikk her for å lese videre

Språkrådet har reist en navnesak på Eidet og avleda navn. HER får du opp brevet fra Kartverket til Holtålen kommune som beskriver navnesaken. Navnesaken skal avgjøre hvordan navn sammensatt med Eidet skal skrives. Videre ønsker en tilbakemelding på om det finnes et områdenavn som heter Eid(e)bakken – Eabakken. I så tilfelle ønsker vi en beskrivelse […]

Klikk her for å lese videre

X