Organisasjon / administrasjon

Organisasjon / administrasjon

Åpningstider:

Åpent for publikum:
Mandag – Onsdag – Fredag kl. 10:00 – 15:00

Telefon: (+47) 72 41 76 00
Alle dager, 09:00 – 15:00

Det anbefales å ringe eller sende mail for å avtale tid til samtale med saksbehandler.

epost@holtalen.kommune.no 

SIST OPPDATERT: 10.06. 2021 - 10:40

Kommunens administrative organisering

Sentraladministrasjonen har i tillegg til å ha det overordnede ansvaret for kommunens drift og utvikling, ansvaret for å utrede saker for folkevalgte organer, gjennomføre og følge opp de vedtak som folkevalgte organer treffer.

I sentraladministrasjonen finnes medarbeidere innenfor  Plan og miljø, IT, Økonomi og Servicetorg.

Disse finner du i Kommunehuset,

Helsetunet 7, 7380 Ålen:

 

Kommunedirektør Marius Jermstad
Tlf. 72 41 76 00 / 958 01 658
marius.jermstad@holtalen.kommune.no

Assisterende kommunedirektør Aagoth Johanne Moe
Tlf. 72 41 76 00 / 924 93 446
aagoth.moe@holtalen.kommune.no

Økonomisjef Svend Olaf Olsen
Tlf. 481 31 432
svend.olaf.olsen@holtalen.kommune.no

IT-leder Olav Grønli
Tlf. 995 84 326
olav.gronli@holtalen.kommune.no

Plan- og miljøsjef Steinar Elven
tlf 958 94 783
steinar.elven@holtalen.kommune.no

X