Organisasjon / administrasjon

Organisasjon / administrasjon

Åpningstider:

Åpent for publikum:
Mandag-fredag 09:00 – 14:00

Telefon: (+47) 72 41 76 00
Mandag-fredag 10:00 – 14:00

Det anbefales å ringe eller sende mail for å avtale tid til samtale med saksbehandler.
Du kan også booke saksbehandler her!

epost@holtalen.kommune.no 

eDialog – digital post

En digital, sikker og gratis løsning for å sende henvendelser til kommunen og svare på henvendelser fra kommunen. Du logger inn via ID-porten her!

SIST OPPDATERT: 26.04. 2024 - 11:28

Kommunens administrative organisering

Sentraladministrasjonen har i tillegg til å ha det overordnede ansvaret for kommunens drift og utvikling, ansvaret for å utrede saker for folkevalgte organer, gjennomføre og følge opp de vedtak som folkevalgte organer treffer.

I sentraladministrasjonen finnes medarbeidere innen HR, IT, Økonomi og Fellestjenester.

Disse finner du i kommunehuset,

Helsetunet 7, 7380 Ålen:

 

Kommunedirektør Mona Evensen Goa
Tlf. 976 61 888
mona.goa@holtalen.kommune.no 

 

Assisterende kommunedirektør Aagoth Johanne Moe
Tlf. 924 93 446
aagoth.moe@holtalen.kommune.no

Økonomisjef Brit Sivertsen
Tlf. 950 31 254
brit.sivertsen@holtalen.kommune.no

IT-leder Olav Grønli
Tlf. 995 84 326
olav.gronli@holtalen.kommune.no

HR-ansvarlig og organisasjonsutvikler Katrine Ustad
Tlf. 481 59 968
katrine.ustad@holtalen.kommune.no 

X