Regnskapskontor

Regnskapskontor

Regnskapskontoret er et felles regnskapskontor for kommunene Røros, Os og Holtålen, med Holtålen kommune som vertskommune. Felles regnskapskontor er etablert pr 1.10.2016 og har fra 1.1.2017 alle oppgaver knyttet til kommunenes regnskaper.

SIST OPPDATERT: 29.05. 2019 - 21:08

Endret åpningstid på regnskapskontoret

Felles regnskapskontor vil kun ha en dag hvor publikum kan komme innom kontoret.

Vi vil ha åpent for personlig fremmøte på mandager. Dette for å frigjøre tid.

Telefon og e-post blir betjent som før.

Politikk

Kontaktinformasjon (H3)

Postadresse:
Holtålen kommune, felles regnskapskontor
Bakkavegen 1, 7380 Ålen

Besøksadresse:
Graftåsvegen 9, 7380 Ålen

Telefon – sentralbord/svartjeneste:
48 06 81 43

Sentralbord/svartjeneste vil normalt være betjent kl 0900-1500 mandag – fredag, men avvik kan forekomme.

Oppnås ikke kontakt med sentralbord, eller du ringer utenfor åpningstid, ta kontakt med leder direkte på telefon 924 88 030.

Mailadresser:
Mail til kontoret skal sendes fellespostkasse, ikke direkte til den enkelte saksbehandler.

 

Kommunikasjon vedr Inngående fakturaer, purringer m.m. innfaktura@rohregnskap.net
Fakturagrunnlag og annen kommunikasjon vedr utgående faktura og betaling utfaktura@rohregnskap.net
Kommunikasjon vedr hovedboksbilag/andre bilag og generelle spørsmål/forhold knyttet til regnskapet hovedbok@rohregnskap.net

 

Annen mailkommunikasjon til regnskapskontoret sendes: regnskap@holtalen.kommune.no
Knappene under denne teksten kan enkelt dupliseres ved å klikke på det gønne «Clone»-ikonet. Ønsker du å slette en slik knapp, klikk på det grønne ikonet av en papirkurv. Hvis du skal redigere en knapp med ny tekst og lenke til et dokument, klikker du på det grønne penn-ikonet og gjør endringene i vinduet som dukker opp.

Du kan sette inn kontaktinformasjon med navn, telefon, e-postadresse og lignende her. Rediger denne teksten som du ønsker. Husk at <ENTER>-tasten lager et avsnitt. Ønsker du kun et enkelt linjeskift, må du holde inn <SHIFT> + <ENTER>.

X