Regnskapskontor

Regnskapskontor

Regnskapskontoret er et felles regnskapskontor for kommunene Røros, Os og Holtålen, med Holtålen kommune som vertskommune. Felles regnskapskontor er etablert pr 1.10.2016. Pr. i dag er vi ca. 5,5 årsverk.

SIST OPPDATERT: 30.04. 2021 - 08:36

Felles regnskapskontor fører regnskapet for kommunene samt sender ut fakturaer.

Har man spørsmål vedrørende grunnlaget for en faktura kan man ta kontakt med den kommunen eller virksomheten fakturaen gjelder for.

Felles regnskapskontor kan gi korte betalingsutsettelser og avtale om oppdeling av faktura.

Politikk

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Holtålen kommune, felles regnskapskontor
Helsetunet 7, 7380 Ålen

Besøksadresse:
Helsetunet 7, 7380 Ålen. Felles regnskapskontor tar imot besøkende på mandager.

Telefon – sentralbord/svartjeneste:
906 67 922

Sentralbord/svartjeneste vil normalt være betjent kl 0900-1500 mandag – fredag, men avvik kan forekomme.

Mailadresser:
Mail til kontoret skal sendes fellespostkasse, ikke direkte til den enkelte saksbehandler. Dette for å sikre at e-posten blir besvart så raskt som mulig selv om noen er borte fra kontoret. Vår e-post adresse er: regnskap@holtalen.kommune.no

X