Regnskapskontor

Regnskapskontor

Regnskapskontoret er et felles regnskapskontor for kommunene Røros, Os og Holtålen, med Holtålen kommune som vertskommune. Felles regnskapskontor er etablert pr 1.10.2016 og har fra 1.1.2017 alle oppgaver knyttet til kommunenes regnskaper.

SIST OPPDATERT: 17.12. 2019 - 09:38
Politikk

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Holtålen kommune, felles regnskapskontor
Bakkavegen 1, 7380 Ålen

Besøksadresse:
Graftåsvegen 9, 7380 Ålen

Telefon – sentralbord/svartjeneste:
48 06 81 43

Sentralbord/svartjeneste vil normalt være betjent kl 0900-1500 mandag – fredag, men avvik kan forekomme.

Mailadresser:
Mail til kontoret skal sendes fellespostkasse, ikke direkte til den enkelte saksbehandler. Vår e-post adresse er: regnskap@holtalen.kommune.no

X