Servicetorget

Servicetorget

Åpningstider telefon:

Man-Fre: 10:00 – 14:00

Åpningstider for besøkende:

Mandag, onsdag og fredag : 10.00-14:00

 

Timebestilling med saksbehandler: 

Du kan booke saksbehandler her!

 

Tlf.: 72 41 76 00

E-post: epost@holtalen.kommune.no 

SIST OPPDATERT: 06.07. 2023 - 13:57

Servicetorget i Holtålen kommune

Servicetorget er publikums første møte med kommunen, og har som målsetting å gi innbyggere og andre den hjelpen de trenger i sitt møte med kommuneorganisasjonen. Dette betyr enten å gi informasjon, veiledning og tjenester der og da, eller å sørge for at publikum kommer i kontakt med den fagpersonen de har behov for.

Tjenester som ytes i Servicetorget:
•Ekspedisjon
•Sentralbord

•Medarbeidere i hjemmeside og sosiale media

•Postmottak og postregistrering
•Ambulerende skjenkebevilling
•Skjenke- og serveringsbevilling/salgsbevilling
•Kunnskapsprøve alkoholloven
•Sentralarkiv
•Drosjekort (TT-kort)
•Ledsagerbevis
•Parkeringsbevis
•Valgarbeid

•Meglerinformasjon

•Stabs- og støttefunksjoner for den øvrige kommunale virksomhet

Avfallssekker

For renovasjonsabonnenter kan ekstra sekker for plast og matavfall hentes i Ålentorget (inngang mot Meltems), Coop Byggmix Ålen og Coop Prix Haltdalen.

 

Bygdebøker kan du nå kjøpe ved biblioteket, Graftåsvegen 11, 7380 Ålen

Salg av bygdebøker for Ålen

Ålen og ålbyggen, bok I, II, III  – kr 300,- pr.  bok
Ved kjøp av to bøker, kr 575,-
Ved kjøp av tre bøkene, kr 800,-

Gammel bygdabok fra Ålen – kr 125,-

Salg av bygdebøker for Haltdalen

Haltdalen og haltdalingen

Bok 1: Kr 125,-
Bok 2: Kr 125,-

Haltdalen og haltdalingen
Bok 3: Kr 350,-
Bok 4: Kr 350,-

Ved kjøp av bok 3 og 4:  kr 575,-
Ved kjøp av alle 4 bøkene, kr 850,-

Ansatte ved Servicetorget:

Leder av servicetorget Katrine Ustad
Tlf.: 476 07 362
katrine.ustad@holtalen.kommune.no

Konsulent Inger Grøtli
Tlf.: 958 94 762
inger.grotli@holtalen.kommune.no

Arkivleder Eva Pauline Lillemo
Tlf.: 948 68 238
eva.pauline.lillemo@holtalen.kommune.no

Konsulent Monika Rønning

monika.ronning@holtalen.kommune.no 

X