Servicetorget

Servicetorget

Åpningstider telefon:

Man-Fre: 10:00 – 14:00

Åpningstider for besøkende:

Mandag, onsdag og fredag : 10.00-14:00

 

Tlf.: 72 41 76 00

E-post: epost@holtalen.kommune.no 

SIST OPPDATERT: 02.03. 2023 - 06:55

Servicetorget i Holtålen kommune

Servicetorget er publikums første møte med kommunen, og har som målsetting å gi innbyggere og andre den hjelpen de trenger i sitt møte med kommuneorganisasjonen. Dette betyr enten å gi informasjon, veiledning og tjenester der og da, eller å sørge for at publikum kommer i kontakt med den fagpersonen de har behov for.

Tjenester som ytes i Servicetorget:
•Ekspedisjon
•Sentralbord

•Medarbeidere i hjemmeside og sosiale media

•Postmottak og postregistrering
•Ambulerende skjenkebevilling
•Skjenke- og serveringsbevilling/salgsbevilling
•Kunnskapsprøve alkoholloven
•Sentralarkiv
•Drosjekort (TT-kort)
•Ledsagerbevis
•Parkeringsbevis
•Valgarbeid

•Meglerinformasjon

•Stabs- og støttefunksjoner for den øvrige kommunale virksomhet

•Salg av bygdebøker

Avfallssekker

For renovasjonsabonnenter kan ekstra sekker for plast og matavfall hentes i Ålentorget (inngang mot Meltems), Coop Byggmix Ålen og Coop Marked Haltdalen.

Salg av bygdebøker for Ålen

Ålen og ålbyggen, bok I, II, III  – kr 300,- pr.  bok
Ved kjøp av to bøker, kr 575,-
Ved kjøp av tre bøkene, kr 800,-

Gammel bygdabok fra Ålen – kr 125,-

Salg av bygdebøker for Haltdalen

Haltdalen og haltdalingen

Bok 1: Kr 125,-
Bok 2: Kr 125,-

Haltdalen og haltdalingen
Bok 3: Kr 350,-
Bok 4: Kr 350,-

Ved kjøp av bok 3 og 4:  kr 575,-
Ved kjøp av alle 4 bøkene, kr 850,-

Servicetorget i Holtålen kommune

Ansatte ved Servicetorget:

Konsulent Inger Grøtli
Tlf.: 958 94 762
inger.grotli@holtalen.kommune.no

Konsulent Katrine Ustad
Tlf.: 476 07 362
katrine.ustad@holtalen.kommune.no

Konsulent Eva Pauline Lillemo
Tlf.: 948 68 238
eva.pauline.lillemo@holtalen.kommune.no

X