Servicetorget

Servicetorget

Åpningstider telefon:

Man-Fre: 09:00 – 15:00

Åpningstider for besøkende:

Mandag, onsdag og fredag : 10.00-15:00

 

Tlf.: 72 41 76 00

E-post: epost@holtalen.kommune.no 

SIST OPPDATERT: 08.02. 2021 - 12:52

Servicetorget i Holtålen kommune

Servicetorget er publikums første møte med kommunen, og har som målsetting å gi innbyggere og andre den hjelpen de trenger i sitt møte med kommuneorganisasjonen. Dette betyr enten å gi informasjon, veiledning og tjenester der og da, eller å sørge for at publikum kommer i kontakt med den fagpersonen de har behov for.

Servicetorget har kunde-PC til fri benyttelse av publikum.

Tjenester som ytes i Servicetorget:
•Ekspedisjon
•Sentralbord
•Postmottak
•Administrativt og politisk sekretariat
•Ambulerende skjenkebevilling
•Skjenke- og serveringsbevilling/salgsbevilling
•Kunnskapsprøve alkoholloven
•Sentralarkiv
•Stabs- og støttefunksjoner for den øvrige kommunale virksomhet
•Salg av bygdabøker
•Salg av renovasjonssekker

Avfallssekker

For renovasjonsabonnenter kan ekstra sekker for plast og matavfall  fåes gratis på Servicetorget.

Salg av bygdabok for Ålen

Bind 1: Kr 300,-
Bind 2: Kr 300,-
Bind 3: Kr 300,-
Ved kjøp av to bind, kr 575,-
Ved kjøp av tre binda, kr 800,-

Salg av bygdabok for Haltdalen

Bind 1: Kr 125,-
Bind 2: Kr 125,-
Bind 3: Kr 350,-
Bind 4: Kr 350,-
Ved kjøp av bind 3 og 4:  kr 575,-
Ved kjøp av alle fire binda, kr 850,-

Servicetorget i Holtålen kommune

Ansatte ved Servicetorget:

Konsulent Katrine Ustad
Tlf.: 476 07 362
katrine.ustad@holtalen.kommune.no

Konsulent Inger Grøtli
Tlf.: 958 94 762
inger.grotli@holtalen.kommune.no

Konsulent Mia Katrin Skogås
Tlf.: 958 94 763
mia.skogas@holtalen.kommune.no

X