Kulturkontor

Kulturkontor

Her finner du informasjon om kulturkontoret i Holtålen kommune. Har du spørsmål som gjelder kultur, idrett og fritid, kan vi hjelpe deg.

SIST OPPDATERT: 14.06. 2021 - 14:21

KULTURKONTORET

Kulturkontoret har ansvar for ulike områder i det kommunale kulturarbeidet, og er involvert i en rekke prosjekter, aktiviteter og arrangement i kommunen.

Kulturkontoret holder til på kommunehuset i Ålen.

Oppunder Fjellbandet

Redaktøren Einar Gjærevold har med sine medarbeidere laget et blad som er fullspekket med godt stoff. Her skal det være noe for enhver smak.

Oppunder Fjellbandet kan kjøpes ved følgende steder:

  • Coop butikkene i Ålen, Haltdalen og Singsås.
  • Amneus bokhandel på Røros,
  • Norli bokhandel i Trondheim sentrum,
  • Støren bokhandel på Domussenteret på Støren,
  • Resepsjonen til Holtålen kommune
  • Gammelgården i Haltdalen.
  • Coop Prix i Selbu og Tydal

Prisen for bladet er 200 kr.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom ordningen skal det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Kulturkontoret har det administrative ansvaret for DKSS i Holtålen, og har med seg ei bredt sammensatt arbeidsgruppe fra helse og frivillighet til å planlegge og gjennomføre arrangement.

Tilskudd, priser og stipender

For fullstendig oversikt over våre stipendordninger, priser og tilskuddsordninger/kulturmidler – se egen side for temaet:

Tilskudd, priser og stipender

Bygdabok for Ålen og Haltdalen

Salg av bygdabok for Ålen:

Bind 1: Kr 300,-
Bind 2: Kr 300,-
Bind 3: Kr 300,-
Ved kjøp av to bind, kr 575,-
Ved kjøp av tre binda, kr 800,-

Salg av bygdabok for Haltdalen:

Bind 1: Kr 125,-
Bind 2: Kr 125,-
Bind 3: Kr 350,-
Bind 4: Kr 350,-
Ved kjøp av bind 3 og 4:  kr 575,-
Ved kjøp av alle fire binda, kr 850,-

For mer info: Servicetorget

Gammelgården i Haltdalen

Gammelgården i Haltdalen

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder næring og kultur
Olve Morken
Tlf. 72 41 76 00
Mob.tlf. 950 66 677
olve.morken@holtalen.kommune.no

Kulturkonsulent
Siri Hegseth
Tlf.: 958 94 784
siri.hegseth@holtalen.kommune.no

X