Veger og gatelys

Veger og gatelys

SIST OPPDATERT: 26.06. 2018 - 12:04
Brøytekontakter

Informasjon angående brøyting i Holtålen

Ved henvendelser rundt brøyting av kommunale veger i Holtålen er det følgende telefonnummer som gjelder:

Veger i Ålen:
452 51 301 – Ekstern entreprenør

Veger i Haltdalen:
958 29 002 – Kommunalteknisk avdeling

Strøing utføres i Hovedsak av kommunalteknisk avdeling.

Gatelys

Rapportering om mørke gatelys

Gatelysene er slukket mellom kl. 24.00 – 06.00 på hverdager. Natt til søndag er de ikke avslått.

Meldinger om mørke gatelys kan meldes til Servicetorget – tlf. 72417600.

De innrapporterte meldingene blir videresendt til Gauldal Energi som utfører reparasjonsarbeidene for Holtålen kommune.

Mørke gatelys kan også meldes her: http://www.fiksgatami.no/

Meld fra om mørke gatelys omgående!

Graving og prosjektering

Ofte ligger infrastruktur som vann, avløp, el og fiber i nærheten av offentlig vegnett. Graving i veggrøfta kan fort bli kostbart!

Husk at Gravearbeid generell er søknadspliktige tiltak. Ta kontakt med kommunen før du graver, så unngår du ubehagelige overraskelser i ettertid.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2016 – 2020 ble vedtatt i Holtålen kommunestyre – sak 66/16 den 15.12.2016.

Hovedhensikten og målsetningen med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet i Holtålen kommune. Kommunen har dermed et naturlig ansvar for å samordne dette arbeidet.

Holtålen kommunes mål er å øke trafikksikkerheten, samt oppnå ”0-visjon” i betydningen ingen drepte, ingen meget alvorlig eller alvorlig skadde.

Det er et krav at det må finnes handlingsplaner for å komme i betraktning ved tildeling av midler under bevilgningsposten ”Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak”. Kommuner med godkjente trafikksikkerhetsplaner blir prioritert ved tildeling.

Hele planen finner du på menyen til høyre.

Vegvedlikehold

Vedlikehold av kommunale veger ligger under ansvar kommunalteknikk. Brøyting og øvrig vintervedlikehold er delvis satt bort til eksterne entreprenører.

 

Standard for brøyting finner du i lenke under

Viltberedskap/påkjørt og skadet vilt

Representant for ettersøksgruppa skal kontaktes umiddelbart i forbindelse med viltpåkjørsler (veg/jernbane) eller andre tilfeller der det observeres skadet eller sykt vilt.

Det samme gjelder under jakt der storvilt skadeskytes eller observeres skadet.

Ettersøksgruppe Holtålen kommune:

Granmo, Geir Morten (ansvarlig)
971 02 788

Dragmyrhaug, Annar
72 41 56 08               905 82 478

Flatberg, Jon Kåre
72 41 68 53               905 55 760

Aune, Vidar
915 12 857

Lian, Per Olav
452 91 864

Stenvold, Arne Magne
72 41 52 21         934 31 481

POLITI 02800  

X