Tilskudd og stipender

Tilskudd og stipender

Holtålen kommune har mange ulike støtteordninger for aktører innen kultur og idrett. I tillegg deler kommunen ut både stipender og priser til grupper eller enkeltpersoner som gjør en ekstra innsats eller utmerker seg innenfor feltet.

SIST OPPDATERT: 22.03. 2021 - 12:28

Tilskudd, priser og stipend

Informasjon om de ulike tilskuddsordningene, prisene og stipendene våre finner du i menyen.

Kulturmidler

Det kan søkes om

  • tilskudd til drift av lag og organisasjoner i Holtålen kommune
  • tilskudd til arrangement
  • tilskudd til prosjekt

Årsmelding og regnskap fra forrige år bes vedlagt.

Søknadsfrist 30. april!

Søk elektronisk her…

Kulturpris

Holtålen kommunes kulturpris gis årlig gjennom nominasjon til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner som har utmerket seg ved fremragende innsats innen kultursektoren. Se pdf for statutter.

Kulturstipend

Kulturstipendet gis gjennom nominasjon med utgangspunkt i kunstnerisk virke og faglig utvikling. Stipendet skal bidra til inspirasjon og videreutvikling for aktører innenfor kunst- og kulturområdet. Se pdf for statutter av kulturpris og kulturstipend.

Bygdaliv i Haltdalen mottar kulturprisen 2016

ALLE SØKNADER SENDES ELEKTRONISK.

NOMINASJONER OG RAPPORTER SENDES:

Holtålen Kommune
Helsetunet 7,
7380 Ålen

eller på mail til:

epost@holtalen.kommune.no

Spørsmål ang. ordningene rettes til kulturkontoret

X