Flyktninger og integrering

Flyktninger og integrering

Flyktningetjenesten i Holtålen skal bistå flyktninger som blir bosatt i kommunen, og koordinere kommunens arbeid med flyktningene mens de er i Introduksjonsprogrammet.

SIST OPPDATERT: 02.08. 2018 - 17:33

Flyktningtjenesten

Flyktningetjenesten samarbeider med utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og andre institusjoner som er knyttet til flyktninger.

 

Flyktningetjenestens mål:

Hovedmålet er at alle flyktninger som kommer til Holtålen skal bli økonomisk selvhjulpne og godt integrert i det norske samfunnet. Dette ønsker vi å nå gjennom bosetting, veiledning, Introduksjonsprogrammet og miljøarbeid.

 

Flyktningetjenestens rolle:

  1. Gi god informasjon om Introduksjonsprogrammet, når det gjelder innhold og forventninger, samt opplyse om plikter og rettigheter
  2. Forberede deltakerne på arbeid og utdanning
  3. Arrangere ulike kurs som omhandler det norske samfunnet
  4. Kartlegge flyktningenes kompetanse og interesser
Om oss:

Vi er i dag 3 ansatte. Vi har kontor i kommunehuset i Ålen sentrum, Bakkavegen 1.

I tillegg har vi kontor to dager i uken på Røros, voksenopplæringssenteret, i samme lokaler som Røros videregående skole.

Ansatte:

Leder flyktningtjenesten

tlf 480 74295

Randi.aasen@holtalen.kommune.no

 

Flyktningkoordinator Ola Kirkhus

tlf 468 82 647

Ola.Kirkhus@holtalen.kommune.no

 

Flyktningkoordinator Elisabeth Jacobsen Haukås

tlf 995 00 856

Elisabeth.haukas@holtalen.kommune.no

X