Flyktninger og integrering

Flyktninger og integrering

Flyktningetjenesten i Holtålen skal bistå flyktninger som blir bosatt i kommunen, og koordinere kommunens arbeid med flyktningene mens de er i Introduksjonsprogrammet.

SIST OPPDATERT: 29.09. 2023 - 07:05

Flyktningtjenesten

Flyktningetjenesten samarbeider med utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og andre institusjoner som er knyttet til flyktninger.

 

Flyktningetjenestens mål:

Hovedmålet er at alle flyktninger som kommer til Holtålen skal bli økonomisk selvhjulpne og godt integrert i det norske samfunnet. Dette ønsker vi å nå gjennom bosetting, veiledning, Introduksjonsprogrammet og miljøarbeid.

 

Flyktningetjenestens rolle:

  1. Gi god informasjon om Introduksjonsprogrammet, når det gjelder innhold og forventninger, samt opplyse om plikter og rettigheter
  2. Forberede deltakerne på arbeid og utdanning
  3. Arrangere ulike kurs som omhandler det norske samfunnet
  4. Kartlegge flyktningenes kompetanse og interesser
Om oss:

Vi har kontor i kommunehuset i Ålen sentrum, Helsetunet 7

Anna Oftedal, Enhetsleder flyktningtjenesten
anna.oftedal@holtalen.kommune.no
Tlf 995 84 322

Maja Grytbakk Kulmo, flyktningkonsulent (i permisjon til sommeren 2024)
maja.grytbakk.kulmo@holtalen.kommune.no
tlf 415 06 283

Marina Trøen, flykntingkonsulent
marina.troen@holtalen.kommune.no
tlf 957 79 222 og 989 97 476

Gøril Lundereng Skjefte, Programrådgiver og lærer
goril.lundereng.skjefte@holtalen.kommune.no
tlf 938 25 669

X