Flyktninger og integrering

Flyktninger og integrering

Flyktningetjenesten i Holtålen skal bistå flyktninger som blir bosatt i kommunen, og koordinere kommunens arbeid med flyktningene mens de er i Introduksjonsprogrammet.

SIST OPPDATERT: 13.04. 2023 - 10:06

Flyktningtjenesten

Flyktningetjenesten samarbeider med utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og andre institusjoner som er knyttet til flyktninger.

 

Flyktningetjenestens mål:

Hovedmålet er at alle flyktninger som kommer til Holtålen skal bli økonomisk selvhjulpne og godt integrert i det norske samfunnet. Dette ønsker vi å nå gjennom bosetting, veiledning, Introduksjonsprogrammet og miljøarbeid.

 

Flyktningetjenestens rolle:

  1. Gi god informasjon om Introduksjonsprogrammet, når det gjelder innhold og forventninger, samt opplyse om plikter og rettigheter
  2. Forberede deltakerne på arbeid og utdanning
  3. Arrangere ulike kurs som omhandler det norske samfunnet
  4. Kartlegge flyktningenes kompetanse og interesser
Om oss:

Vi har kontor i kommunehuset i Ålen sentrum, Helsetunet 7

Anna Oftedal, Enhetsleder flyktningtjenesten

anna.oftedal@holtalen.kommune.no

Tlf 995 84 322

Maja Grytbakk Kulmo, flyktningkonsulent

maja.grytbakk.kulmo@holtalen.kommune.no

tlf41506283

Anne Aarmo Engan, flykntingkonsulent

anne.aarmo@holtalen.kommune.no

tlf 40605902

X