Bygge og bo

Bygge og bo

Kontaktinfo

Avd.ing. Byggesak
Jens Erik Trøen
tlf. 958 94 782

Avd.ing. vann/avløp/renovasjon
Ingar Engan
tlf. 951 21 265

Enhetsleder bygg/eiendomsskatt
Jørand Bakås Gjersvold
Tlf. 464 46 968

Leder for anleggsavdelingen (Hovstrøa)
Anders Bakås
Eggavegen 18, 7380 Ålen
Tlf. 958 29 004

Planansvarlig
Petter Almås
Tlf. 917 20 061

X