Bygge og bo

Bygge og Bo

For hvem:

Denne siden er laget for deg som skal bygge eller har bygd, dvs. har en eiendom i kommunen eller har planer om å skaffe deg en.

Her finner du opplysninger om hvor du kan bygge, hva du kan bygge hvor og hvordan du eventuelt går frem for  lage et byggeområde. Siden viser veien fra den mest overordnede plan (kommuneplanen) til organisering av levering av renovasjon.

Hva finner du her:

Det er  en ambisjon at siden skal gi flest mulig svar på det lurer på de områdene som ligger under dette området, uten å måtte skrive til, ringe til eller personlig kontakte en av våre saksbehandlere.  Det mener vi er mest ressursbesparende for alle parter.  Men av og til må en ta kontakt.  Da finner du kontaktopplysninger for aktuelle saksbehandlere på denne siden.  Husk vi er en liten kommune, og har maksimalt en er person på hvert fagfelt (som også kan være stort).  Dette betyr at tilgjengeligheten ikke alltid er like god.  Prøv derfor å avtale tid på forhånd, gjerne med bruk av E-post.

Om betalingregulativet:

Flere av de aktuelle områdene er såkalte selvkostområder.  Dette innebærer at kommunens kostnader skal/kan dekkes av avgiftene, og at kommunen ikke under noen omstendighet kan ha overskudd på ordningene.
Betalingregulativet finner her…

Brann og feiing:

Området brann og feiing har vi felles med bla. Røros.  Denne «knappen» er derfor en link til en felles side for disse områdene.

Flytting:

Skal du flytte innen Norge, må du sende flyttemelding innen 8 dager etter at du har flyttet. Dette gjelder også når du flytter innen kommunen.
Les mer og finn skjema her…

Bygge og bo

Kontaktinfo

Avd.ing. Byggesak
Jens Erik Trøen
tlf. 958 94 782

Avd.ing. vann/avløp/renovasjon
Ingar Engan
tlf. 951 21 265

Enhetsleder bygg/eiendomsskatt
Jørand Bakås Gjersvold
Tlf. 464 46 968

Leder for anleggsavdelingen (Hovstrøa)
Eggavegen 18, 7380 Ålen
Anders Bakås
Tlf. 958 29 004

Plan- og miljøsjef
Steinar Elven
Tlf. 958 94 783

X