Bygge og bo

LEDIGE BOLIGTOMTER I HOLTÅLEN KOMMUNE

Nedenfor følger en oversikt over ledige boligtomter i Holtålen kommune, både private og kommunale. Ta kontakt med Holtålen kommune hvis det er interesse for en av tomtene.

 

Ålen:
Jensåsvollan 10 tomter Infrastruktur ferdig utbygd – klar til bygging

 

Haltdalen:
Jordmorbakken 4 ledige tomter Infrastruktur ferdig utbygd – klar til bygging
Prestegården 4 ledige tomter Infrastruktur ferdig utbygd – klar til bygging
Grøt /Solsiden 4 ledige tomter Ikke utbygd infrastruktur

 

Aunegrenda:

Rya 11 ledige tomter Delvis utbygd infrastruktur
Hovmyråsen 4 ledige tomter Ikke utbygd infrastruktur

 

Hessdalen:

Eavollen 3 tomter Noe infrastruktur utbygd

 

Se boligtomtenes plassering i Holtålen kommune her….

Bygge og bo

Kontaktinfo

Avd.ing. Byggesak
Jens Erik Trøen
tlf. 958 94 782

Avd.ing. vann/avløp/renovasjon
Ingar Engan
tlf. 951 21 265

Enhetsleder bygg/eiendomsskatt
Jørand Bakås Gjersvold
Tlf. 464 46 968

Leder for anleggsavdelingen (Hovstrøa)
Eggavegen 18, 7380 Ålen
Anders Bakås
Tlf. 958 29 004

Plan- og miljøsjef
Steinar Elven
Tlf. 958 94 783

X