Kulturarv og museum

Kulturarv og museum

På denne siden finner du informasjon om kulturarv og museum i Holtålen Kommune.

SIST OPPDATERT: 26.04. 2017 - 13:26
Kulturminner

Holtålen kommune har en rekke kulturminner, særlig knyttet til bergverksdrift.

Se oversikt over kulturminner på pdf til høyre.

Verdensarven

Med verdensarv menes kultur- og/eller naturarv som er av framstående universell verdi sett fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt.

Det er Bergstaden og sporene etter Røros Kobberverk som definerer verdensarven. Røros bergstad har hatt verdensarvstatus siden 1980. Circumferensen er det gamle privilegieområdet til Røros Kobberverk, og er arealet innenfor en sirkel med radius 45,2 km med sentrum på Storwartz.

Les mer her

Ålen bygdemuseum

Ålen Bygdemuseum ligger i Egga, omtrent midt i bygda på sørsiden av Gaula.
Ålen bygdemuseumTerrenget er brattlendt og heller mot nord. Gården ligger på ca 450 m.o.h. Sagaen forteller at midtvinters 1206 kom birkebeinerne med kongssønnen Håkon Håkonssønn over fjellet og fram til Egg i Åll. Her ble de godt mottatt og fikk låne hester til sin videre ferd nedover Gauldalen til Nidaros. Den Egga-gården hvor birkebeinerne kom ned fra fjellet er i dag Ålen Bygdemuseum. Til museumsanlegget er også flytta Langlandsstuggu og Engan skole. Museet består i dag av 12 hus og ca. 2.500 gjenstander. En samling gamle bøker og fotografier er også bevart her. Slik sett er Ålen Bygdemuseum et av de største bygdemuseer i Sør-Trøndelag.

Se Digitalt museum

Petran museum

Her kommer informasjon om Petran museum

Historiske lag og foreninger

Ålen Historielag v/ Knut Hage 906 44 826

Haltdalen Historielag V/Liv Rønning 47715854

Petran museum v/Brede Hol 98848048

Gauldal Historielag  v/ Asbjørn Furunes 72 43 58 50

Gammelgårdens venner v/Lars Lyder Moan 468 66 472

Det Holtaalske Skieløber Compagnie v/ Vidar Aunøien 901 20 734

Forhistorie

Allerede 2000-4000 år FK streifet jegere og fangstfolk rundt i Holtålen. Funn av steinalderredskaper og boplasser viser dette.
De første bønder kan ha slått seg ned i Holtålen rundt 1000 år FK. De dyrket bygg og hadde også et beskjedent husdyrhold.
«Industrialiseringen» begynte allerede rundt Kristi fødsel. Flere jernvinneanlegg kan tidfestes til denne tiden.
I 1659 bygges det første smelteverket i Holtålen, Tamlaget hytte nedenfor Svølgja. Senere følges smeltehytta ved Tamlaget av Dragås hytte (1727), senere Eidet hytte i 1834. I 1674 oppdages den første kobbermalmen i Holtålen ved Killingdal. Denne gruva skal følges av en rekke større og mindre gruver i kommunen hvorav de mest kjente er Kjøli og Muggruva. I dag er det betydelige minner igjen etter denne greuvedriften i kommunen.

Ålen bygdemuseum

Ålen bygdemuseum
X