Fritidsbolig

Hytte og fritidsbolig i Holtålen

Holtålen kommune er 5 største største hyttekommunen i Sør-Trøndelag med 1109 registrerte hytter- og fritidsboliger. Av disse har 960 hytte- og fritisboligeiere bostedsadresse utenfor kommunen. Dette baseres seg på tall fra Statistisk sentralbyrå for 2016.

SIST OPPDATERT: 16.07. 2020 - 11:35

Hytte- og fritidsbolig i Holtålen – generell info

Nedenfor finner du generell informasjon som angår hytte- og fritdsboliger i Holtålen – både eksisterende eiere og potensielle nye eiere.

Vurderer du hytte i fantastiske Holtålen?

Ønsker du å bygge deg hytte i Holtålen? Da har vi mange flotte alternativer. Det er mange regulerte hyttefelt i kommunen. Her kan vi nevne Aunegrenda, Hessdalen, Aunkjølen, Holden/Nesvolden, Reitan og sentrumsært i Ålen.

For nærmere informasjon om de enkelte mulighetene i de regulerte feltene – se til høyre på denne siden.

Informasjon til hytte- og fritidsboligeiere

Hytte- og fritidsboligeiere, bosatt utenfor kommunen, utgjør en stor ressurs for Holtålen kommune på mange områder. Derfor ønsker kommunen å følge opp denne målgruppen så godt som mulig ut fra de ressursene en har til rådighet.

Vi har som intensjon om å sende ut flere nyhetsbrev igjennom året og arrangere et treff annethvert år (sist arrangert oktober 2016).

Nyhetsbrev 2017:

Påskeinfo 2017

Nyhetsbrev 2016:

Påskeinfo 2016    vedlegget

29. juni        vedlegget

Hytteundersøkelsen fra 2015

Holtålen kommune gjennomførte en hytteundersøkelse blant
hytte- og fritidsboligeiere bosatt utenfor kommune høsten 2015.

Resultatet kan du se her…

Hytteforeninger i Holtålen

Hessjøen hytteforening

Målåsetran hytteforening

Vedbekken hytteforening

 

Savner du hjemmesiden til din hytteforening, så send en link til siden du savner til epost@holtalen.kommune.no 

Møte 19. januar; Hvordan gjøre Holtålen til en attraktiv hyttekommune?

Holtålen kommune og Holtålen næringsforening, i fellesskap, inviterte torsdag 19. januar 2017 til åpent møte i Hovet. Temaet for møte var følgende; Hvordan gjøre Holtålen til en attraktiv hyttekommune? Det var et godt besøkt møte. 40  engasjerte personer møtte opp. Veldig bra! Herved følger oppsummeringen fra møtet og presentasjonene fra innlederne, Mona W. Slettum og Lars Bjørgård.

Oppsummering gruppearbeid

Presentasjon til Mona W. Slettum

Presentasjonen til Lars Bjørgård

X