Fritidsbolig

Hytte og fritidsbolig i Holtålen

Holtålen kommune er 5 største største hyttekommunen i Sør-Trøndelag med 1109 registrerte hytter- og fritidsboliger. Av disse har 960 hytte- og fritisboligeiere bostedsadresse utenfor kommunen. Dette baseres seg på tall fra Statistisk sentralbyrå for 2016.

SIST OPPDATERT: 13.08. 2021 - 08:58

Hytte- og fritidsbolig i Holtålen – generell info

Nedenfor finner du generell informasjon som angår hytte- og fritdsboliger i Holtålen – både eksisterende eiere og potensielle nye eiere.

Vurderer du hytte i fantastiske Holtålen?

Ønsker du å bygge deg hytte i Holtålen? Da har vi mange flotte alternativer. Det er mange regulerte hyttefelt i kommunen. Her kan vi nevne Aunegrenda, Hessdalen, Holden/Nesvolden, Reitan og sentrumsært i Ålen.

For nærmere informasjon om de enkelte mulighetene i de regulerte feltene – se til høyre på denne siden.

Informasjon til hytte- og fritidsboligeiere

Hytte- og fritidsboligeiere, bosatt utenfor kommunen, utgjør en stor ressurs for Holtålen kommune på mange områder. Derfor ønsker kommunen å følge opp denne målgruppen så godt som mulig ut fra de ressursene en har til rådighet.

Vi har som intensjon om å sende ut flere nyhetsbrev igjennom året og arrangere et treff annet- eller tredjehvert år (sist arrangert oktober 2019).

Nyhetsbrev 2021:

Påskeinfo
Sommerinfo

Hytteundersøkelsen fra 2015

Holtålen kommune gjennomførte en hytteundersøkelse blant
hytte- og fritidsboligeiere bosatt utenfor kommune høsten 2015.

Resultatet kan du se her…

Hytteforeninger i Holtålen

Hessjøen hytteforening

Målåsetran hytteforening

Vedbekken hytteforening

 

Savner du hjemmesiden til din hytteforening, så send en link til siden du savner til epost@holtalen.kommune.no 

X