Sosiale tjenester

Sosiale tjenester

Økonomisk bistand skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

SIST OPPDATERT: 21.12. 2018 - 12:34

Sosiale tjenester

Kommunens sosialtjenestetilbud er organisert i NAV Røros og Holtålen, og vi arbeider for at kommunens innbyggere skal sikres økonomisk og sosial trygghet. Tjenesten har som mål å forebygge sosiale problemer og hjelpe personer som har kommet i en vanskelig livssituasjon

Opplysning, råd og veiledning

§17 i Lov om sosiale tjenester sier følgende om opplysning, råd og veiledning:

Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.

Tjenester

NAV Røros og Holtålen tilbyr følgende tjenester:

  • Generell råd og veiledning
  • Økonomisk  råd og veiledning
  • Økonomisk stønad
  • Gjeldsrådgivning
  • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
  • Individuell plan
  • Midlertidig botilbud

Mer informasjon om kommunenes sosialtjenester finner du ved å klikke på Sosiale Tjenester menyen til venstre.

Nyttige lenker

 

Kontaktinformasjon

NAV Røros, Os og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
www.nav.no

Fagansvarlig
Monica Aunmo Engan
monica.aunmo.engan@nav.no

Åpningstid
Åpent for drop-in mandag og fredag kl. 10.00 – 14.00 og onsdag 12.00 – 14.00. Åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 – 15.00.

Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen, og i Os Kommunehus, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen.

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus og Os kommunehus.

X