Individuell plan

Individuell plan

Holtålen kommune har en råd- og veiledningstjeneste som kan bistå deg i situasjoner hvor det er et betydelig misforhold mellom inntektsevne og gjeld.

SIST OPPDATERT: 21.12. 2018 - 12:40

Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse-, omsorg- og sosialtjenester har du rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du selv ønsker det.

Det er helse- og omsorgstjenesten i kommunene, helseforetaket og kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-kontoret) som skal sørge for at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan.

Dersom du har behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som skal sørge for at planen blir utarbeidet og arbeidet blir koordinert.

KONTAKTINFORMASJON

NAV Røros, Os og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
www.nav.no

Fagansvarlig
Monica Aunmo Engan
monica.aunmo.engan@nav.no

Åpningstid
Åpent for drop-in mandag og fredag kl. 10.00 – 14.00 og onsdag 12.00 – 14.00. Åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 – 15.00.

Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen, og i Os Kommunehus, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen.

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus og Os kommunehus.

X