Valg

Valg

Stortingsvalget 2021

Statlig informasjon om valg
Kommunal- og regionaldepartementet har en egen valgportal med omfattende informasjon i tilknytning til valget. Valgportalen når du på valg.no

Manntall

Manntallet blir lagt ut på følgende steder:

  • Kommunehuset i Ålen
  • Coop Marked Ålen
  • Coop Marked Haltdalen


Stemmekretser:

Holtålen kommune har to stemmekretser en i Haltdalen og en i Ålen.

Valglokaler på valgdagen:
– Haltdalen samfunnshus, Haltdalen fra kl. 09.00 – 19.00
– Hovet, Ålen fra kl. 09.00 – 20.00

SIST OPPDATERT: 30.01. 2023 - 12:42

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er fastsatt til mandag 11. september 2023

 

Mer informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget i Holtålen kommer.

Listeforslag

Listeforslag må leveres inn innen 31. mars i valgåret kl. 12.00. Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg.

Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen. Lever elektronisk listeforslag her!

Les om hvordan du oppretter elektronisk listeforslag her!

Tidligstemmegivning

Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august. I 2023 faller 1. juli på en lørdag, og i henhold til valgloven § 15-5 begynner fristen da å løpe på nærmeste påfølgende hverdag.

Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme i tidligstemmeperioden.

Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet. Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortingsvalget 13.september 2021.

Du kan undersøke om du står i manntallet i HOLTÅLEN KOMMUNE når manntallslistene blir lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
Kommunehuset i Ålen
Coop Marked Ålen
Coop Marked Haltdalen

Listene blir liggende ute fra og med midten av juli til og med 13.september 2021.

Mer informasjon om mantallet her. 

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.
Kravet skal være skriftlig begrunnet og sendes Valgstyret innen 1. september.

Valgstyrets adresse er:
Holtålen Valgstyre
Holtålen kommune
Helsetunet 7
7380 Ålen

Arve Hitterdal
Leder

Forhåndsstemmegivning 10.08. - 10.09.2021

Du kan forhåndsstemme til stortingsvalget 2021 fra og med 10. august til og med 10. september. I denne perioden kan du stemme i forhåndsstemmelokaler over hele landet, men du har som velger selv ansvar for å avgi den i så god tid at den ved postforsendelse rekker fram til den kommunen som skal ha den.

Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Forhåndstemmegivningen foregår i kommunehuset i Ålen ved Serviceenheten. Hos oss kan du i kontortiden, mandag, onsdag og fredag fra kl. 10.00 til 15.00, avgi forhåndsstemme.

Fredag den 10. september har vi åpent til klokka 20.00 for stemmemottak.

Du kan også avgi stemme som gjelder valg i annen kommune, men du har som velger selv ansvar for å avgi den i så god tid at den ved postforsendelse rekker fram til den kommunen som skal ha den.

Dersom du lurer på hvor ditt nærmeste valglokale er, finner du dette på valglokaler.no.

Se mer informasjon om forhåndstemming her.

Legitimasjon

Vi anbefaler sterkt at du tar med legitimasjon når du skal stemme.

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Stemme hjemme

Ambulerende stemmegivning (stemme hjemme) betyr at to valgmedarbeidere kommer og tar imot stemmen din der du bor.

Forhåndsstemme hjemme på grunn av sykdom eller uførhet
Dersom du ikke kan komme til et valglokale eller avgi forhåndsstemme i kommunehuset på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i kommunen om å få stemme hjemme, eller der du oppholder deg.
Ambulerende stemmegivning vil foregår torsdag 2.september, og du må søke om det senest dagen før. Ring oss på 72417600 for å avtale stemming hjemme.

Stemme hjemme dersom du er syk, ufør, i isolasjon eller karantene på grunn av Covid-19
Hvis du er syk, ufør, i isolasjon eller karantene på grunn av covid-19 kan du søke om å forhåndsstemme der du befinner deg frem til fredag 10. september kl. 10.00.

Hvis du er manntallsført i Holtålen kommune og er i isolasjon, kan du søke om å få stemme der du befinner deg innen mandag 13. september kl. 10.00.

Institusjonsvalg

Det avholdes forhåndsstemmegivning ved:

Holtålen sykehjem/Heldøgns omsorgsbolig torsdag 09.09.2021 kl 12:00-14:00

Her kan du stemme på valgdagen

Du kan avgi din stemme på følgende steder i kommunen:

  • Hovet i Ålen                                        kl. 09.00 – 20.00
  • Haltdalen samfunnshus i Haltdalen  kl 09.00 – 19.00

Hvordan forholde seg til kravet til legitimasjon

Stortinget har vedtatt at velgerne må vise legitimasjon når de stemmer. Digitalt valgkort tas med ved stemmegivning.

Digitalt valgkort

I år får du tilsendt digitalt valgkort

Å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett. Tar du med deg valgkortet i valglokalet, går det raskere å registrere at du stemmer.

Som velger vil du få en SMS med lenke til valgkortet (via Digipost/e-Boks). Om du ikke har opprettet digital postkasse er valgkortet tilgjengelig på nettsiden til Valgdirektoratet.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Sametingsvalget

For å kunne stemme til sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Fristen er 30. juni 2021.

Det endelige manntallet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn medio juli.

Ønsker å registrere deg i Sametingets valgmanntall? Se her.

Valgresultat Stortingsvalget 2021

KONTAKTINFORMASJON:

Servicetorget
Helsetunet 7
7380 Ålen
Tlf. 72 41 76 00
epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstid:
10.00 – 14.00, mandag, onsdag og fredag

Ordfører Arve Hitterdal
Kommunehuset
Tlf. 950 21 657
Arve.Hitterdal@holtalen.kommune.no

X