Valg

Valg

Stortingsvalget 2021

Statlig informasjon om valg
Kommunal- og regionaldepartementet har en egen valgportal med omfattende informasjon i tilknytning til valget. Valgportalen når du på valg.no

Manntall

Manntallet blir lagt ut på følgende steder:

  • Kommunehuset i Ålen
  • Coop Marked Ålen
  • Coop Marked Haltdalen


Stemmekretser:

Holtålen kommune har to stemmekretser en i Haltdalen og en i Ålen.

Valglokaler på valgdagen:
– Haltdalen samfunnshus, Haltdalen fra kl. 09.00 – 19.00
– Hovet, Ålen fra kl. 09.00 – 20.00

SIST OPPDATERT: 01.03. 2021 - 09:40

Stortings- og Sametingsvalg 2021

Stortings- og Sametingsvalg er fastsatt til mandag 13. september 2021.

Tidligstemmegivning

Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli tom. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.
Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Står du i manntallet?

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Kommune- og Fylkestingsvalget mandag 9. september 2019.

Du kan undersøke om du står i manntallet i HOLTÅLEN KOMMUNE når manntallslistene blir lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
Kommunehuset i Ålen
Coop Marked Ålen
Coop Marked Haltdalen

Listene blir liggende ute fra og med midten av juli til og med 9. september 2019.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.
Kravet skal være skriftlig begrunnet og sendes Valgstyret innen 1. september.

Valgstyrets adresse er:
Holtålen Valgstyre
Holtålen kommune
Bakkavegen 1
7380 Ålen

Jan Håvard Refsethås
Leder

Forhåndsstemmegivning 12.08 - 06.09.2019

Forhåndstemmegivningen foregår i kommunehuset i Ålen ved Serviceenheten. Hos oss kan du i kontortiden, fra kl. 09.00 til 15.00, avgi forhåndsstemme.
Du kan forhåndsstemme fra 12. august og fram til og med 6. september.

Fredag den 6. september har vi åpent til klokka 20.00 for stemmemottak.

 

Du kan også avgi stemme som gjelder valg i annen kommune, men du har som velger selv ansvar for å avgi den i så god tid at den ved postforsendelse rekker fram til den kommunen som skal ha den, senest tirsdag 10.09.2019 kl. 17.00.

 

Dersom du lurer på hvor ditt nærmeste valglokale er, finner du dette på valglokaler.no.

Stemme hjemme

Ambulerende stemmegivning
Dersom du ikke kan komme til et valglokale eller avgi forhåndsstemme i kommunehuset på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i kommunen om å få stemme hjemme, eller der du oppholder deg.
Du må tilfelle varsle til sentralbordet i kommunen, tlf. 72417600 innen 02.09.2019 så avtaler vi tid.

Institusjonsvalg

Det avholdes forhåndsstemmegivning ved:

Holtålen sykehjem    onsdag 04.09.2019 kl. 10.00 – 12.00

Her kan du stemme på valgdagen 09.09.2019

Du kan avgi din stemme på følgende steder i kommunen:

  • Hovet i Ålen                                        kl. 09.00 – 20.00
  • Haltdalen samfunnshus i Haltdalen  kl 09.00 – 19.00

Hvordan forholde seg til kravet til legitimasjon

Stortinget har vedtatt at velgerne må vise legitimasjon når de stemmer. Valgkort tas med ved stemmegivning.

KONTAKTINFORMASJON:

Servicetorget
Helsetunet 7
7380 Ålen
Tlf. 72 41 76 00
epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstid:
10.00 – 15.00, mandag, onsdag og fredag

Ordfører Arve Hitterdal
Kommunehuset
Tlf. 950 21 657
Arve.Hitterdal@holtalen.kommune.no

X