Valg

Valg

Stortings- og sametingsvalg avholdes mandag 11. september 2017.

Statlig informasjon om valg
Kommunal- og regionaldepartementet har en egen valgportal med omfattende informasjon i tilknytning til valget. Valgportalen når du på valg.no

Manntall

Manntallet blir lagt ut på følgende steder:

  • Kommunehuset i Ålen
  • Coop Marked Ålen
  • Coop Marked Haltdalen


Stemmekretser:

Antall stemmekretser i Holtålen er to: Haltdalen og Ålen.

Valglokaler på valgdagen:
– Haltdalen samfunnshus, Haltdalen fra kl. 09.00 – 19.00
– Hovet, Ålen fra kl. 09.00 – 20.00

SIST OPPDATERT: 13.09. 2017 - 10:35

STORTINGS- og SAMETINGSVALGET 2017

Stortings- og sametingsvalget er fastsatt til mandag 11. september 2017.

Holtålen kommune har to stemmekretser, Haltdalen og Ålen.

Tidligstemmegivning

Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli tom. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.
Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Står du i manntallet?

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortings- og sametingsvalget  mandag 11. september 2017.

Du kan undersøke om du står i manntallet i HOLTÅLEN KOMMUNE når manntallslistene blir lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
Kommunehuset i Ålen
Coop Marked Ålen
Coop Marked Haltdalen

Listene blir liggende ute fra og med midten av juli til og med 11. september 2017.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.
Kravet skal være skriftlig begrunnet og sendes Valgstyret innen 1. september.

Valgstyrets adresse er:
Holtålen Valgstyre
Holtålen kommune
Bakkavegen 1
7380 Ålen

Jan Håvard Refsethås
Leder

Forhåndsstemmegivning 10.08 - 08.09.2017

Forhåndstemmegivningen foregår i kommunehuset i Ålen ved Serviceenheten. Hos oss kan du i kontortiden, fra kl. 08.00 til 15.00, avgi forhåndsstemme.
Du kan forhåndsstemme fra 10. august og fram til og med 8. september.

Fredag den 8. september har vi åpent til klokka 20.00 for stemmemottak.

Da har ordføreren avgitt sin forhåndsstemme

Du kan også avgi stemme som gjelder valg i annen kommune, men du har som velger selv ansvar for å avgi den i så god tid at den ved postforsendelse rekker fram til den kommunen som skal ha den, senest tirsdag 12.09.2017 kl. 17.00.

Stemme hjemme

Ambulerende stemmegivning
Dersom du ikke kan komme til et valglokale eller avgi forhåndsstemme i kommunehuset på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i kommunen om å få stemme hjemme, eller der du oppholder deg.
Du må tilfelle varsle til sentralbordet i kommunen, tlf. 72417600 innen 04.09.2017.
Stemmemottak foretas av stemmemottakere fra Holtålen kommune torsdag den 07.09.2017.

Institusjonsvalg

Det avholdes forhåndsstemmegivning ved:

Holtålen sykehjem    onsdag 06.09.2017 kl. 10.00 – 12.00

Her kan du stemme på valgdagen 11.09.2017

Du kan avgi din stemme på følgende steder i kommunen:

  • Hovet i Ålen                                        kl. 09.00 – 20.00
  • Haltdalen samfunnshus i Haltdalen  kl 09.00 – 19.00

Hvordan forholde seg til kravet til legitimasjon

Stortinget har vedtatt at velgerne må vise legitimasjon når de stemmer. Målet er å forhindre valgfusk, men når stemmemottakeren og velgeren kjenner hverandre, er det ikke nødvendig å vise legitimasjon.

Valgresultat Stortingsvalget 2017

KONTAKTINFORMASJON:

Servicetorget
Bakkavegen 1
7380 Ålen
Tlf. 72 41 76 00
epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstid:
08.00 – 15.00

Ordfører Jan Håvard Refsethås
Kommunehuset
Tlf. 72 41 76 07
jan.havard.refsethas@holtalen.kommune.no

 

X