Næringsplan

Næringsplan

Næringsplanen for Holtålen kommune er et viktig dokument og et redskap som mange parter og organisasjoner må bidra til for at vi skal kunne oppfylle de målene vi har satt oss.

SIST OPPDATERT: 26.04. 2017 - 09:03

Utarbeidelse av ny Næringsplan

Framlagte næringsplan bygger på resultatene/tilbakemeldingene fra åpne møter, spørreundersøkelser, innhenting av faktagrunnlag, bedriftsbesøk – og planprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret den 10. november 2015.

Formannskapet har vært styringsgruppe og selve planen er utarbeidet av ansatte i Rørosregionen næringshage og ansatte i enheten for næring og kultur i Holtålen kommune.

Plan er et levende dokument. Det kan skje en del ting som har betydning for næringsplanarbeidet gjennom et år. Derfor legges det opp til rullering og revidering av planen i stedet for å iverksette et arbeid med en ny plan.

Næringsplan

Holtålen kommune styre stadfestet ny Næringsplan i sitt møte den 13. oktober 2016. Planen inneholder også Landbruk. Selve planen finner du på høyre side.

Kontaktinfo

Enhetsleder næring og kultur
Olve Morken
Tlf.: 72 41 76 11
Mobil: 950 66 677
olve.morken@holtalen.kommune.no

X