Næringsplan

Næringsplan

Foranværende næringsplan for Holtålen kommune gikk fram til 31. desember 2021.

Det vil ila. av året 2022 bli bestemt om det skal lages noen ny næringsplan eller ikke. Dette skjer gjennom arbeidet med prosjektet «Blanke ark».

SIST OPPDATERT: 14.03. 2022 - 10:27

Næringsplan

Næringsplanen for Holtålen kommune for perioden 2016 – 2021 har gått ut.
Hvilke arbeidsoppgaver som skal som skal prioriteres eller ikke innenfor næring i kommunen, og evt. utarbeidelse av ny næringsplan, vil bli en del av arbeidet med prosjektet organisering, roller og tidsbruk i Holtålen kommune – også kalt Blanke ark.

Dette er et arbeid som vil pågå i 2022.

Kontaktinfo

Enhetsleder næring og kultur
Olve Morken
Tlf.: 72 41 76 11
Mobil: 950 66 677
olve.morken@holtalen.kommune.no

X