Holtålen voksenopplæring

Voksenopplæring

SIST OPPDATERT: 17.08. 2022 - 09:49

Røros Voksenopplæringssenter
Sundveien 12
7374 Røros

Virksomhetsleder
Tonje Sjøvold
Tlf: 97 000 368
E-post: tonje.sjovold@roros.kommune.no

Mål og ansvarsområder:

Voksenopplæringa skal motivere til livslang læring. Vi ønsker å gi elevene muligheten til å utvikle ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap som gjør dem i stand til å være en integrert del av det norske samfunnet.

Introduksjonsloven kap 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og Opplæringsloven § 4A-1 Grunnskoleopplæring for voksne.

Oppholdstillatelse og alder bestemmer om en har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For detaljer, se Introduksjonsloven kap 4, § 17.

X