Holtålen voksenopplæring

Voksenopplæring

Holtålen voksenopplæring tilbyr norskopplæring med samfunnskunnskap til voksne innvandrere.

Holtålen voksenopplæring er lokalisert ved siden av kommunehuset i Ålen, Bakkavegen 1.

SIST OPPDATERT: 24.04. 2017 - 14:20

Om oss:

Holtålen voksenopplæring har i dag 28 elever på dagtid, med 3 fast ansatte. Skolen er liten på landsbasis, noe som gir store fordeler i samhandlingen med elevene. Vi har nærhet og personlighet i vårt møte med elevene og det gir oversikt og individuell tilpasning.

Mål og ansvarsområder:

Holtålen voksenopplæring skal motivere til livslang læring. Vi ønsker å gi elevene muligheten til å utvikle ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap som gjør dem i stand til å være en integrert del av det norske samfunnet.

Introduksjonsloven kap 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og Opplæringsloven § 4A-1 Grunnskoleopplæring for voksne.

Oppholdstillatelse og alder bestemmer om en har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For detaljer, se Introduksjonsloven kap 4, § 17.

X
X