Holtålen voksenopplæring

Voksenopplæring

Alle deltakerne i Holtålen deltar fra høsten 2018 på Røros voksenopplæringssenter.

Røros Voksenopplæringssenter tilbyr opplæring for voksne som har rettigheter til dette. Dette inkluderer norsk for fremmedspråklige med rett til opplæring.

Voksenopplæringssenteret gir opplæring i norsk med samfunnsfag for fremmedspråklige, både bosatte flyktninger/introduksjonsdeltakere, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere.

Voksenopplæringssenteret  holder til i samme lokaler som Røros videregående skole.

SIST OPPDATERT: 02.08. 2018 - 17:22

Røros Voksenopplæringssenter
Sundveien 12
7374 Røros

Virksomhetsleder
Tonje Sjøvold
Tlf: 97 000 368
E-post: tonje.sjovold@roros.kommune.no

Mål og ansvarsområder:

Voksenopplæringa skal motivere til livslang læring. Vi ønsker å gi elevene muligheten til å utvikle ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap som gjør dem i stand til å være en integrert del av det norske samfunnet.

Introduksjonsloven kap 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og Opplæringsloven § 4A-1 Grunnskoleopplæring for voksne.

Oppholdstillatelse og alder bestemmer om en har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For detaljer, se Introduksjonsloven kap 4, § 17.

X