Kulturskole

Holtålen Kulturskole

Holtålen Kulturskole er et kommunal opplæring og opplevelsessenter, og har tilbud for barn og unge innen musikk, dans og billedkunst.

Se under MENY for mer informasjon.

SIST OPPDATERT: 14.05. 2020 - 15:55

ARENA FOR UTFOLDELSE

I Holtålen kommune startet vi i 1984 det som den gang het Musikkskolen. Siden da har vi hatt stadig vekst i bredde og omfang. Nå har Kulturskolen tilbud innen musikk, dans og billedkunst

I vår tid, hvor samfunnet i vesentlig grad er tilrettelagt for voksne, har kulturskolen uvurderlig betydning som arena for barn og unges allsidige livsutfoldelse. Kulturytringer og kunstneriske ferdigheter er kilde til identitetsutvikling både for enkeltmennesket og samfunnet.

Å gi rom for livsglede for barn og ungdom er en av de aller viktigste pedagogiske oppgaver vi står overfor.

Drømmestipendet
Aktivitetskalender
Informasjonsbrosjyre

INFORMASJONSBROSJYRE

UNDERVISNINGSTILBUD

MUSIKK:
Gitar/Bass ¤ Piano/Keyboard ¤ Fiolin ¤ Slagverk ¤ Sang ¤ Trekkspill ¤ KOR

DANS:
Dans/ballett

BILLEDKUNST:
Tegning og maling

Nytt tilbud for skoleåret 2020/2021 – KOR

Nytt til høsten 2020 er at kulturskolen vil etablere KOR som tilbud for alle elever som deltar i et eller flere fag, og tilbudet for disse blir gratis. Elever som ønsker å delta kun på KOR betaler kontingent.
Alle som ønsker å synge sammen med flere og å være i et stort fellesskap kan melde seg på KOR i tillegg til faget sitt.

ALDERSGRUPPER:

Instrumental, vokal, dans og billedkunst opplæring fra 1. trinn
(Gitar fra 2. trinn)
KOR fra 1. trinn

Søknadsfrist 01.juni – for skoleåret 2020/2021
Fristen gjelder for opptak av nye elever, og re-registrering av eksisterende elever i SpeedAdmin. Utmelding av elevplass skjer skriftlig innen fristen 1. desember og 01. juni og sendes til rektor.

Ledige plasser

Kulturskolen har ledige plasser i forskjellige fag.

Her er noen av fagene det erfaringsmessig er mulig å få plass allerede nå:
– Fag med gruppeundervisning som dans/ballett og tegning/maling
– Gitar/Bass
– Piano/Keyboard
– KOR

 

 

Nyheter

Bli varslet 23.03. 2017

KONTAKTINFORMASJON

Enhetsleder Pancho Panchev
Tel. 47 27 39 29
E-post: kulturskolen@holtalen.kommune.no

KONTORTID

Mandag 09:00 – 11:00
Onsdag  09:00 – 14:00
Torsdag  09:00 – 14:00

X