Kulturskole

Holtålen Kulturskole

Holtålen Kulturskole er et kommunal opplæring og opplevelsessenter, og har tilbud for barn og unge innen musikk, dans og billedkunst.

Se under MENY for mer informasjon.

SIST OPPDATERT: 21.11. 2019 - 14:00

ARENA FOR UTFOLDELSE

I Holtålen kommune startet vi i 1984 det som den gang het Musikkskolen. Siden da har vi hatt stadig vekst i bredde og omfang. Nå har Kulturskolen tilbud innen musikk, dans og billedkunst

I vår tid, hvor samfunnet i vesentlig grad er tilrettelagt for voksne, har kulturskolen uvurderlig betydning som arena for barn og unges allsidige livsutfoldelse. Kulturytringer og kunstneriske ferdigheter er kilde til identitetsutvikling både for enkeltmennesket og samfunnet.

Å gi rom for livsglede for barn og ungdom er en av de aller viktigste pedagogiske oppgaver vi står overfor.

Drømmestipendet
Aktivitetskalender

12.12.2019 – Julekonsert – Rallaren, kl.18.30

Informasjonsbrosjyre

INFORMASJONSBROSJYRE

UNDERVISNINGSTILBUD

MUSIKK:
Gitar/Bass ¤ Piano/Keyboard ¤ Fiolin ¤ Slagverk ¤ Sang ¤ Trekkspill ¤ Band ¤ Messingblås

DANS:
Dans/ballett

BILLEDKUNST:
Tegning og maling

MUSIKKTEKNOLOGI:
Elektronisk musikk

ALDERSGRUPPER:

Instrumental, vokal, dans og billedkunst opplæring fra 1. trinn
(Gitar fra 2. trinn)
Musikkteknologi – Elektronisk musikk fra 6. trinn

Søknadsfrist 01.desember – for vårsemesteret 2020
Fristen gjelder for opptak av nye elever, og re-registrering av eksisterende elever i SpeedAdmin. Utmelding av elevplass skjer skriftlig innen fristen 1. desember og 01. juni og sendes til rektor.

Ledige plasser

Kulturskolen har ledige plasser i forskjellige fag.

Her er noen av fagene det erfaringsmessig er mulig å få plass allerede nå:
– Fag med gruppeundervisning som dans/ballett og tegning/maling
– Gitar/Bass
– Piano/Keyboard
– Musikkteknologi

 

 

Nyheter

Bli varslet 23.03. 2017

KONTAKTINFORMASJON

Enhetsleder Pancho Panchev
Tel. 47 27 39 29
E-post: kulturskolen@holtalen.kommune.no

KONTORTID

Mandag 09:00 – 11:00
Onsdag  09:00 – 14:00
Torsdag  09:00 – 14:00

X