Hovet

Hovet

 

Holtålens kommunes storstue!

Malmvegen 669, 7380 Ålen

SIST OPPDATERT: 15.03. 2023 - 10:30

Hovet er et flerbruksanlegg for hele kommunens innbyggere og andre. Hovet inneholder en flerbrukshall, kultursal, klatrerom, restaurant, møtelokale og basseng. Nedenfor finner du det meste du trenger og vite om Hovet.

Bestilling av lokaler

Enkeltbestillinger:
Bestillinger av lokaler skal fortrinnsvis skje per e-post til:

Laila G Kokkvoll

E-post:  laila.kokkvoll@holtalen.kommune.no

Telefon: 419 30 211

Alternativt til enhetsleder for kultur og næring:

Olve Morken
E-postadresse: olve.morken@holtalen.kommune.no
Telefon: 950 66 677.

Fast leie:
Organisasjoner som ønsker å leie Hovet til faste tider sender en søknad til Holtålen kommune ved Laila Kokkvoll

Søknaden må inneholde:

 • navn på organisasjonen.
 • hvilke aktiviteter som ønskes gjennomført
 • hvilken dag og til hvilket tidspunkt aktiviteten ønskes utført.
 • hvor stor plass ønskes. For eksempel 1/3 hall i Kiempen, Rallaren, Messa…
 • hvem er hovedansvarlig for aktiviteten


Retningslinjer ved utleie:
Større arrangementer og treningssamlinger vil prioriteres foran faste arrangement, øvinger og treningstider. Frist for bestilling av lokaler til denne type arrangement er en måned.

Det betyr at
– større arrangementer innen idrett og kultur prioriteres
– treningssamlinger på kretsnivå og oppover prioriteres

Dette medfører at de som har lagt inn bestilling på lokaler i de periodene det arrangeres denne type arrangementer, øvinger og treninger må vike.

Kommunen har ikke ansvar for å skaffe ny tid i Hovet eller et tilbud i andre lokaler. Ved ekstraordinære tilfeller kan Holtålen kommune, ved hovedansvarlig for Hovet, gjøre unntak fra regelen på en måned.
Ved tvilstilfeller avgjør hovedansvarlig for Hovet i Holtålen kommune hva som er et større arrangement/treningssamling.

Utleiepriser

Utleieprisene for Hovet finner du ved å klikke her…

Det er Holtålen kommunestyre som fastsetter utleieprisene.

Utleieregler

Retningslinjer, utleie- og ordensregler vedr. Hovet
Større arrangementer og treningssamlinger vil prioriteres foran faste arrangement, øvinger og treningstider. Frist for bestilling av lokaler til denne type arrangement er en måned.

Det betyr at

 • større arrangementer innen idrett og kultur prioriteres.
 • treningssamlinger på kretsnivå og oppover prioriteres.

Dette medfører at de som har lagt inn bestilling på lokaler i de periodene det arrangeres denne type arrangementer, øvinger og treninger må vike.

Kommunen har ikke ansvar for å skaffe ny tid i Hovet eller et tilbud i andre lokaler.

Ved ekstraordinære tilfeller kan Holtålen kommune, ved hovedansvarlig for Hovet, gjøre unntak fra regelen på en måned.

Ved tvilstilfeller avgjør hovedansvarlig for Hovet i Holtålen kommune hva som er et større arrangement/treningssamling.

REGLER:

Generelle regler som gjelder for utleie av Hovet:

 • Hver enkelt leietaker er i utgangspunktet ansvarlig for skade på bygning og inventar. Skade meldes til vaktmester omgående. Leietaker skal innen et døgn skrive en rapport som beskriver hendelsesforløpet og skadeomfanget. Rapporten leveres/sendes til vaktmester.
 • Leietaker får utlevert nødvendige nøkler av vaktmester på anlegget. Nøklene må være levert tilbake til vaktmester innen et døgn etter leie.
 • Det er oppsatt egne instrukser for oppvaskmaskin og kaffetrakter som leietaker plikter å sette seg inn i.
 • Det påhviler leietaker en særlig plikt til å foreta en grundig opprydding av alle inne- og ute arealer etter arrangement.
  Innvendig: Alt søppel skal samles i søppelsekker. Fulle søppelsekker kastes i konteineren. Alle bord og flater skal vaskes. Stolene skal settes pent opp på bordene. Ved bruk av kjøkkenet skal alle flater være ryddet og tørket, og alt utstyr skal være satt op plass. Golv skal moppes over (mopp står i eget skal på kjøkkenet).
  Utvendig: All søppel skal tas opp og samles i søppelsekker. Flasker skal tas opp og smales innvendig. Knust glass kostes opp og oppevares forsvarlig og kastes i engen container ved FIAS sitt returpunkt ved Statoil.
  Eventuell avbestilling av lokalet må skje senest tre uker før avtalt leiedato. Ved eventuell avbestilling etter denne frist vil full husleie normalt bli krevd (avbestillingsgebyr).
 • Det er ikke ordinær vaktmestertjeneste i Hovet på helg (fra fredag kveld kl. 22.00 til mandag morgen kl. 08.00).
 • Alle leiekontrakter utstedes i 2 eksemplarer hvorav leietaker beholder ett eksemplar. Det andre eksemplaret skal, i underskrevet stand, returneres til vaktmester senest en uke før arrangementet/treningen.
 • Hovedansvarlig skal fylle ut kontroll-/sjekklisteskjema for leide lokaler og sette de inn i en perm på kjøkkenet ved Messa eller i Rallaren.

Utleie på helg:

Der er ikke ordinær vaktmestertjeneste/tilsynsvakttjeneste i Hovet på helg (fra fredag kveld kl. 22.00 til mandag morgen kl. 08.00).

Leietaker plikter å sette seg inn i de instrukser/informasjoner som til en hver tid er gjeldende.

Dersom leietaker ved besiktigelsen av lokalet har merknader til tilstanden på hus og/eller inventar, må leietaker omgående varsle hovedansvarlig/vaktmester snarest.

For leietaker som skal leie hele eller deler av Hovet på helg gjelder følgende instruks:

 1. Leietaker plikter, ved dirkete oppmøte, å møte vaktmester innen kl. 14.00 fredag ettermiddag før arrangementshelg for å utføre følgende: Kvitere ut aktuelle nøkler, foreta en brannrunde, gjennomgå aktuelle regler/instrukser og anlegg/installasjoner og underskrive at disse er gjennomgått.
 2. Leietaker har ansvaret for at gjeldende ordensregler overholdes og at anlegget inne og ute holdes ryddig og i orden mens arrangement pågår.
 3. Leietaker har ansvaret for å skaffe alt utstyr/materiell utover det som finnes i Hovet hvis det er behov for det. Alt utstyr/materiell ryddes bort innen de tidspunkter som er beskrevet nedenfor.
 4. Det påhviler leietaker en særlig plikt til å foreta en grundig opprydding av alle inne- og ute arealer etter arrangement. Hovedregel for opprydding innvendig og utvendig er påfølgende morgen innen kl. 08.00. Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak. Dette avklares da med vaktmester og settes inn i leiekontrakten.
 5. Leietaker må selv sørge for å sette ut og på plass nødvendig antall bord, stoler og annet utstyr.
 6. Ved arrangementets slutt, er leietaker ansvarlig for at alle elektriske apparater og alt lys er avslått, at alle inngangsdører er låst, og at alle vinduer er forsvarlig lukket.
 7. Tilbakelevering av nøkler skal skje senest mandag etter arrangementet innen kl 14.00.
 8. Hvis leietaker ikke overholder leiekontrakten blir leietaker erstatningspliktig for alt merarbeid som må til for å tilbakeføre lokalene og utstyr i den stand som var før utleie. I tillegg kommer et gebyr og evt. utestengelse for et kortere eller lengre periode.

 

Følgende ordensregler gjelder for Kiempen:

 • Ved hver trening eller kamp skal det være en hovedansvarlig.
 • Den som er hovedansvarlig er ansvarlig for å sette seg inn i de regler/instrukser som til enhver tid gjelder.
 • Håndballer som tas med inn i garderobene før trening/kamp må ligge i en pose/bag og kan ikke tas ut før en er i selve hallen. Det samme gjelder når treningen/kampen er over.
 • Bruk av ball utenfor spilleflatene er ikke tillatt
 • Til fotball skal det kun brukes baller beregnet for innendørs bruk.
 • Bruk av krukkeklister/harpiks er ikke tillatt
 • Utesko er ikke tillatt i selve hallen. Benytt skoparkering
 • Sko med svarte såler er ikke tillatt på spilleflater
 • Alle brukere har ansvar for å rydde etter seg både på banen og i garderobene
 • Verdisaker oppevares i garderoben på eget ansvar, bruk verdiskap i vrimlehall
 • Ved brannalarm evakueres bygget umiddelbart. Den enkelte leder/trener er ansvarlig for å få evakuert de han/hun er ansvarlig for.

Overtredelse av ordensregler kan medføre bortvisning fra anlegget, og ved gjentatte brudd føre til utestengelse.

Følg ordensreglene slik at du er med på å skape trivsel for alle.

Beskrivelse av rom i Hovet

Klikker på navnene nedenfor får du en kort info om de enkelte hovedrommene i Hovet:

Samarbeidspartnere

Holtålen kommune har mange gode samarbeidspartnere som gjør det mulig å drifte Hovet.

Hovedsamarbeidspartnere er:

Ålen kino

I kultursalen Rallaren vises det kino annenhver søndag

Klikk på linken for kinoprogram, trailere og omtaler.

Bygdekinoen i Ålen

Bassenget

Bassenget og badstua i Hovet

blir åpent kun på onsdager resten av mars måned.

Åpningstidene er som følger;

Kl. 17:45 – 19:00               Familiebading
Kl. 19:15  – 20:15               Jenter og gutter; 10 – 20 år
Kl. 20:00 – 21:00              Damer og herrer

Priser:
Barn 50 kr.
Voksne 70 kr.

Betalingsmåte:
Vi ønsker at Vipps fortrinnsvis blir benyttet.

Badehette er påbudt i bassenget. Barn under 10 år må ha med seg en voksen i bassenget.

Hovet - Holtålens flerbrukshall

Kontaktinformasjon

Hovedansvarlig for Hovet – Olve Morken
Telefon: 950 66 677
olve.morken@holtalen.kommune.no

Laila G. Kokkvoll

Telefon: 419 30 211

laila.kokkvoll@holtalen.kommune.no

Vaktmestere – mandag til fredag: 07:30 – 15:00
Anders Hegseth og Ståle Ulvan
Tlf: 476 64 190

Kontaktinformasjon

Hovedansvarlig for Hovet – Olve Morken
Telefon: 950 66 677
olve.morken@holtalen.kommune.no

Laila G. Kokkvoll.

Telefon: 419 30 211

laila.kokkvoll@holtalen.kommune.no

Vaktmestere – mandag til fredag: 07:30 – 15:00
Anders Hegseth og Ståle Ulvan
Tlf: 476 64 190

X