Ordfører

Ordfører

Ordfører i Holtålen kommune er Jan Håvard Refsethås.

SIST OPPDATERT: 25.04. 2017 - 12:56

Jan Håvard Refsethås

Alder 60 (født i 1957)
Yrke: Bonde
Politisk erfaring: Medlem av kommunestyre og formannskap siden 2007.
Ordfører siden 2011

Parti: Senterpartiet (Felleslista av Senterpartiet og Venstre)
Valgt som ordfører etter kommunestyrevalget for perioden 2011-2015 og 2015-2019.

Velkommen til ny hjemmeside for Holtålen kommune.

Kommunevalget i 2015 resulterte i at Jan Håvard Refsethås ble valgt som ordfører for perioden 2015-2019. Det ble etter valget etablert et samarbeid mellom Felleslista av Senterpartiet og Venstre, Høyre og Sosialistisk Venstreparti.

I 2016 klarte vi å komme oss av ROBEK lista og vi har nå vedtatt et budsjett som gjør at vi kan levere gode tjenester til våre innbyggere i 2017. Selv om vi fortsatt har begrenset økonomisk handlingsrom, skal vi fortsatt jobbe for å få gode tjenester nær der folket bor også i fremtiden.

Vi har et vedtak etter folkeavstemningen i 2016 om at vi skal samarbeide med Os og Røros gjennom utstrakt interkommunalt samarbeid. Vi er nå i gang med dette arbeidet og vi ser at det vil kreve mye av alle tre kommune for å få til gode løsninger. Så langt er alle tre kommuner innstilt på å strekke seg langt for at vi skal lykkes i dette arbeidet.
Holtålen kommune har klart å stabilisere folketallet, men vi må fortsatt jobbe hardt for klare dette i årene som kommer. Det skjer mye positivt i vår kommune og det er viktig at alle bidrar til dette.

Jeg håper at du finner den informasjon du trenger her på vår nye hjemmeside eller på Facebook, hvis ikke gi gjerne tilbakemeldinger på forbedringer.

Jan Håvard Refsethås
Ordfører

Jan Håvard

Kontaktinformasjon:

Ordfører Jan Håvard Refsethås

Kommunehuset i Ålen,
Bakkavegen 1, 7380 Ålen
Tlf. 72 41 76 07
Mob. 482 76 499
jan.havard.refsethas@holtalen.kommune.no

X