Lag og foreninger

Lag og foreninger

I Holtålen kommune er det et rikt organisasjonsliv med mange lag og foreninger – og dugnadsånden er sterk. Det skal være lett og givende å være frivillig her i kommunen vår!

SIST OPPDATERT: 2024-04-09 14:33
Holtålen frivilligsentral

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Velkommen til oss!

Hva er frivillighet?

Svært mye av det vi gjør i sosialt fellesskap med andre av egeninteresse kan defineres som frivillighet. Din tilstedeværelse og medlemskap i idrettslaget er frivillighet. Din stemme i koret regnes også som dette. Det samme med timer du deltar på et teaterstykke eller står i kiosken på fotballcup. Frivilligheten sies ofte å være limet i samfunnet vårt – en god beskrivelse!

Hva gjør frivilligsentralene?

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Les mer om vår lokale sentral Holtålen frivilligsentral på deres egne hjemmesider, eller i eget menypunkt.

Regjeringen om frivillighet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet. Les mer om hva regjeringen sier om frivillighet på regjeringen.no.

Lag og foreninger i Holtålen kommune

Det er et stort og svært mangfoldig lag- og foreningsliv i kommunen vår. Vi vil etterhvert få et eget register her på siden hvor de enkelte lagene/organisasjonene selv kan legge inn info om sin organisasjon – slik at vi til enhver tid har en oppdatert oversikt. Inntil videre er det oversikten til høyre (PDF) som gjelder. Ser du feil eller mangler, send en mail til kulturkontoret eller ring oss!

Søk midler

Vi har flere tilskuddsordninger frivilligheten kan søke på. Se menypunktet «tilskudd» for mer informasjon, statutter og retningslinjer.

Om frivillig.no

Frivillig.no er en nettside som dekker det meste hva frivillighet angår. Siden er en god portal både for deg som har lyst til å bli en frivillig eller allerede er det, og for organisasjoner som trenger frivilligheten! Se eget menypunkt for direktelink.

X