Barn, unge og utdanning

Barn, unge og utdanning

Holtålen kommune har fokus på et trygt og godt lokalsamfunn med gode skoler og barnehager, samt et allsidig aktivitetestilbud.

SIST OPPDATERT: 17.08. 2022 - 06:57

Dette tilbyr vi i Holtålen kommune:

Det finnes to barnehager, en i Ålen og en i Haltdalen.  Elvland barnehage i Ålen har satsningsområde natur og kultur.  Barnehagen i Haltdalen er tilknyttet Haltdalen oppvekstsenter, og har lek som satsningsområde.

Det er to skoler i kommunen. Hov skole i Ålen er ei barne- og ungdomsskole (1. -10. trinn).  Haltdalen oppvekstsenter er ei barneskole med små- og mellomtrinn (1. – 7. trinn).  Begge skolene har et SFO-tilbud.

Kommunen har en veletablert kulturskole med et bredt tilbud.

Helsestasjonen gir tilbud til både barn og unge.

Barnevern og PPT er interkommunalt sammen med Os og Røros kommuner.

Du finner mer informasjon om de ulike tjenestetilbudene ved å klikke på menyen til venstre.

Kontaktinformasjon skole:

Hov skole
Enhetsleder Ann Iren Nilsen Heksem
Tlf: 958 94 758
Ann-iren.heksem@holtalen.kommune.no

Haltdalen oppvekstsenter
Enhetsleder Jorun Engan
Tlf: 72 41 64 00
Jorun.engan@holtalen.kommune.no

Kontaktinformasjon barnehager:

Enhetsleder for barnehagene
Randi Aasen
Tlf: 958 94 786
randi.aasen@holtalen.kommune.no

Elvland natur og kulturbarnehage
Styrer Tone Trygstad Bakås
Tlf: 958 94 778
tone.bakas@holtalen.kommune.no

Haltdalen barnehage
Styrer Wenche Gjære
Tlf: 958 94 789
wenche.gjere@holtalen.kommune.no

Kulturskole
Enhetsleder Pancho Panchev
Tlf: 72 41 76 50
Pancho.panchev@holtalen.kommune.no

Helsestasjon/skolehelsetjeneste
Se egen kontaktinformasjon på siden til Helsestasjon/skolehelsetjenesten

Barneverntjenesten i Røros, Os og Holtålen
Virksomhetsleder Nina Alice Hjelle
Tlf: 72 41 94 42
nina.hjelle@roros.kommune.no

Kulturkonsulent
Siri Hegseth
Tlf.: 958 94 784
Siri.hegseth@holtalen.kommune.no

Pedagogisk psykolgisk tjeneste (PPT)

X