Vann og avløp

Vann og avløp

“Visste du at”: Vannet vi drikker har sirkulert rundt i naturens egen vannsyklus i millioner av år. Vannet vi drikker idag var tilstede på jorden da dinosaurene levde.

I Holtålen kommune er ca 370 husstander tilknyttet offentlig vannforsyning, mens ca 420 boliger er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. i tillegg finnes ca 900 separate avløpsanlegg.

SIST OPPDATERT: 24.10. 2023 - 11:40

Vann og Avløp

 

Kommunens «Hemmelige tjenester»

Vann og Avøpsetaten blir ofte betegnet som kommunens hemmelige tjeneste. Dette fordi infrastrukturen i hovedsak ligger begravet i bakken, og er lite synlig i det daglige dersom alt virker som det skal. Vann og avløp er kostbar, og samfunnskritisk infrastruktur som må være på plass for at et moderne samfunn skal fungere. Kommunen drifter i dag 3 vannverk og 2 større renseanlegg. Vann og avløp er i sin helhet finansiert etter selvkostprinsippet, noe som betyr at det er du og jeg som abonnent, som betaler kostnaden for drift vedlikehold og nødvendige utbygginger. I Holtålen  har både hytteeiere og faste innbyggere svært god plass rundt seg. Vi har stort sett bygget våre hus og hytter  der vi selv har ønsket. Dette har ført til en svært spredt bosetting, som igjen danner kostnads utfordringer for drift og utbygging av helt livsnødvendig infrastruktur. Få abonnenter, samt bebyggelse over et stort område betyr i realiteten store kostnader fordelt på få abonnenter. Samtidig er det slik at en “liten” kommune som Holtålen må forholde seg til de samme lover, krav og regler som større kommuner, ja til og med som millionbyer. Dette betyr at vi som “små” har et svært lite spillerom på hvordan vi forvalter selvkostområdene. Dette er utfordringer ansatte ved kommunalteknisk avdeling jobber iherdig med hver dag. For at du og jeg skal få  den nødvendige infrastrukturen vi trenger. Dette til riktig pris, og til en god miljø, og helsefremmende kvalitet.

Det meste av  relevant og nødvendig informasjon skal ligge under nedtrekks-menyen vann og avløp. Dersom det skulle vise seg at noe mangler, kan du ta kontakt med undertegnede, eller kommunens øvrige administrasjon.

Med Hilsen

Avd.Ing. Ingar Engan

X