Avløp

Avløp

«Visste du at:» Rotter i avløpsnettet lever utelukkende av fett- og matrester som kastes i avløpet. Ingen mat – ingen rotter.

SIST OPPDATERT: 03.03. 2021 - 10:20

Spillvann (sort og gråvann) fra hus, hytter og andre bygg som har innlagt vann, er underlagt et strengt regelverk for hvordan dette skal behandles/renses før det slippes ut i omliggende resipient. Årsaken til dette er i hovedsak fordi vårt spillvann inneholder en mengde bakterier og virus som potensielt kan gjøre folk og dyr svært så syke dersom de kommer i direkte kontakt med dette. Spesielt sårbare er våre små, og de eldre. En stadig økning av medisinbruk og kunstig skapte stoffer skaper sammen med spillvannets naturlige høye innhold av fosfor, nitrogen og tungmetaller et behov for å få dette renset. Gaula er både for oss Holtålinger, og for en mengde turister en mye brukt elv til rekreasjonsformål som bading og laksefiske. Enkelte benytter også elvevannet som sin drikkevannskilde. Det er derfor svært viktig at vi sørger for å minimere vårt utslipp til elva som er mottaker (resipient) av våre utslipp.

 

Holtålen kommune eier og driver i dag to større avløpsanlegg, som dekker hoveddalføret hhv i Ålen og Haltdalen. Ålen renseanlegg som ble rehabilitert og ombygget i 2005 og Haltdalen renseanlegg som ble rehabiliter i 2006. Anleggene benytter SBR teknologi. Begge renseanleggene har Gaula som resipient.

Fra avløpsanleggene taes det jevnlig prøver som analyseres med hensyn til innhold av fosfor, Nitrogen og suspendert stoff. (mengde organisk materiale) I tillegg analyseres og overvåkes innhold av tungmetaller, miljøgifter etc.

Avløpsanleggene er i likhet med vannverkene underlagt helårs beredskapsvakt.

X