Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv

Holtålen har rike muligheter for idrett og friluftsliv, enten en driver med organisert aktivitet eller man aktiviserer seg selv.

SIST OPPDATERT: 24.09. 2020 - 08:47

Friluftsliv

Det finnes et utall av fiskevann i kommunen. Så godt som alle vann har en flott bestand av edelfisk. I tillegg er halve Gaula gjennom kommunen lakseførende.Småviltjakt, elgjakt, hjortejakt og reinsjakt er utbredt i Holtålen.Fjellstyrene administrerer til sammen vel 670.000 dekar skog- og fjellterreng fordelt på 6 statsallmenninger i Holtålen kommune. De disponerer 8 åpne fjellstyrebuer.Meget gode muligheter for innlandsfiske og laksefiske. Gratis stangfiske til fylte 18 år (innlandsfiske). Salg av garn- og oterkort til utenbygds i enkelte vann. Det er tilrettelagt fiskeplass for handikappede.Parkeringsplass for campingvogner ved Riasten.Tilrettelagt for friluftsliv med gapahuker, bålplasser og rastebenker.

Haltdalen Idrettslag

Haltdalen Idrettslag ble stiftet i 1928. Har idag 4 undergrupper; fotball, turn, ski/skiskyting og trim. Bygdabladet Blinken hører også til idrettslaget.

Hessdalen Idrettslag

Hessdalen Idrettslag ble stiftet i 1938.

Ålen Idrettslag

Ålen idrettslag er et levende idrettslag i Holtålen kommune. I 2008 fikk Holtålen prisen som beste idrettskommune i Trøndelag. Ålen idrettslag har sine lokaler og anlegg i og nær kommunesenteret Ålen.

Postadresse: Ålen idrettslag, postboks 46, 7384 Ålen.

E-post: alenidrettslag@outlook.com

I Ålen idrettslag er det sju grupper: Fotball, Ski, Orientering, Håndball, Turn, Sykkel, og Freeski.

Hovedstyret består av leder, nestleder, et styremedlem og lederne for de sju gruppene

Ålen Skisenter
Regler for hundehold

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder.

Mer info:

Hunder og båndtvang

Lov om hundehold

Skitur

Idrett

I Holtålen får du et bredt tilbud innen ulike idrettsgrener. Spesielt innen skiidrett, skiskyting, fotball, turn, motor og ikke minst orientering.I Ålen finner du et moderne alpinanlegg med flere nedfarter av ulik vanskelighetsgrad. I Haltdalen finner du et helt nytt anlegg for rulleskiløping.Ulike lag i kommunen disponerer flere løypemaskiner, slik at du hele vinteren har preparerte løyper på flere steder.Orienter deg om kontaktpersoner for de ulike idrettslagene ved å gå inn på de ulike idrettslagene her.

X