MOT

MOT

Holtålen bruker MOT som et av virkemidlene i miljøarbeid for ungdom. Vi begynte med MOT i 2001, og har siden da utviklet lang erfaring innen denne måten å jobbe på.

SIST OPPDATERT: 14.11. 2019 - 12:22

Hvorfor?

MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger som utvikler robust ungdom som inkluderer alle. Målet er å styrke ungdoms bevissthet og mot til å leve, bry seg og si nei.

MOTs viktigste resultater er mindre hyppig mobbing, færre ungdommer uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre rusmisbruk.

Hvordan?

I løpet av ungdomsskolen er det 12 MOT-økter a 120/150 min, med varierende tema. MOTs verdier går som en rød tråd gjennom hele programmet. Disse er:

MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei

I 9. trinn skoleres 2 elever innenfor MOTprogrammet, og blir da UNG MOTivator. Disse skal ha et ekstra ansvar for miljøet på skolen, og har 3 MOT-økter på 7. trinn for å forberede de på overgangen til ungdomsskolen.

 

Besøk MOT her

Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon:

MOT-koordinator og -coach
Siri Hegseth
Tlf: 958 94 784
E-post: siri.hegseth@holtalen.kommune.no

Hov skole
Enhetsleder Ann-Iren Heksem
Tlf: 72 41 76 41
E-post: ann-iren.heksem@holtalen.kommune.no

X