Ung kultur

Ung kultur

Holtålen Kommune har mange ulike tilbud for barn og ungdom. Her skal det være mulig å både lære, delta og oppleve innenfor et bredt spekter av kultur og idrett.

SIST OPPDATERT: 04.11. 2022 - 14:35

LÆRING, DELTAGELSE OG OPPLEVELSE!

I kommunen vår er det muligheter for å være med på mange ulike aktiviteter, både innenfor det organiserte og uorganiserte kultur- og idrettsliv. Her går det an å både lære, oppleve og delta – i grunnskolen, i barnehagen, igjennom ulike organisasjoner, idrettslag, på fritidsklubben, UKM og kulturskolen.

UKM

UKM (Ung Kultur Møtes) er et kulturtiltak for barn og unge i hele Norge. Gjennom små og store kulturmønstringer har ungdom en enestående mulighet til å vise frem det de driver med og til å treffe likesinnede.
UKM er åpen for alle typer kulturaktiviteter. Det kan være at en spiller i et band, danser halling, skjærer store treskulpturer med motorsag, spiller klassisk piano eller lager 3-D animasjoner på PC. Om en er nybegynner eller viderekommen, spiller ingen rolle. Alle ungdommer mellom 10 og 20 år er velkommen til å delta på UKM.
En jury velger ut deltakere som skal representere kommunen i Ungdommens fylkesmønstring. I fylkesmønstringa kan en bli plukket ut til å delta på Landsfestivalen.

Dato for UKM blir annonsert på kommunens hjemmeside og på Facebooksida for UKM Holtålen.

Aktivitetshelg

I forkant av UKM arrangerer kulturkontoret i kommunen Aktivitetshelg for ungdom. Det tilbys kurs i flere forskjellige sjangere, og alle mellom 10 og 20 år kan melde seg på. Eksempel på kurs kan være band, tegning/maling, dans, drama, sang, film og lignende.
Dato for aktivitetshelg blir annonsert på kommunens hjemmeside, og på Facebooksida for UKM Holtålen.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et felles råd for ungdommen i Holtålen. Ungdomsrådet skal øke ungdommens innflytelse på avgjørelser som fattes i de forskjellige politiske og administrative organer i kommunen. Dette skal føre til at avstanden mellom kommunepolitikere, kommunal administrasjon og ungdommen blir mindre.
For 2022/2023 består Holtålen Ungdomsråd av følgende medlemmer:

Emil Kristoffer Haukdal (Leder)
Jens Olav Magnussen (Nestleder)
Helge Skogaas
Jovita Håkensen
Adrian Winsnes
Gina Iren Finnland
Bastian Grønli

MOT

Vi bruker MOT som et av virkemidlene i miljøarbeid for ungdom. Les mer om vårt MOT-arbeid her.

Fritidsklubb

Allaken er fritidsklubben i Holtålen. Den er lokalisert i det gamle lokalet til biblioteket i Ålen. (på andre siden av veien ved Hov skole).

Dette er ungdommenes arena, hvor de kan møtes for sosialt samvær på egne premisser. Vi har få tilrettelagte aktiviteter, men derimot muligheter til å finne på ting for den som vil.

Blant annet finnes biljardbord, bordtennisbord, airhockey, playstation, pc’er, brettspill o.l. tilgjengelig.
Allaken har et eget husstyre bestående av ungdommer. Husstyret skal bestemme, planlegge og gjennomføre aktiviteter, samt være med å bestemme innkjøp og utarbeide regler for Allaken. Aldersgrense er fra 7. klasse og oppover, og åpningsdagene er, stort sett, hver tirsdag i tidsrommet 18.00 – 21.00.

Allak’en holder sommerstengt i månedene juni, juli og august.
Siri Hegseth er klubbleder.

Velkommen innom!

Opplevelseskortet Join

Ordningen som gir barn og unge gode opplevelser!

Regjeringen har et uttalt mål om å bekjempe fattigdom og utjevne økonomiske og sosiale forskjeller, og skape et inkluderende samfunn (Meld. St.  30 2010-2011). I dag ser man ofte at familiens inntektsnivå gir tydelig utslag i hvilke aktiviteter barn deltar i.
Opplevelseskortet Join er et tiltak for å gi barn og ungdom i alderen 2-18 år i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i kultur- og aktivitetstilbud. I et samarbeid med NAV har Holtålen kommune og Røros kommune igangsatt Join i våre kommuner. Join er et ubyråkratisk tiltak som er treffsikkert i forhold til målsettingen.
Aktivitetstilbydere det er inngått avtale med fastsetter et bestemt antall besøk per kalenderår. Brukeren har anledning til å ta med seg en venn eller forelder/foresatt per aktivitet/klipp. NAV administrerer korttildeling.

For mer info- ta kontakt med NAV Røros/Holtålen eller kulturkontoret på Røros, Os eller i Holtålen. Nettside: Join

Musikkverkstedet

Musikkverkstedet er et eget øvingslokale for de som driver med musikk. Det er lokalisert i skolegården ved Hov skole.
I Musikkverkstedet er det øvingsutstyr tilgjengelig som dekker de fleste behov. Øvingsavgift for bruk av Musikkverkstedet er satt til 200 kroner pr. person hvert halvår.
Ønsker du å benytte deg av dette tilbudet, kontakt Kulturkonsulent Siri Hegseth.

Trygt hjem for en 50-lapp

I samarbeid med fylkeskommunen, tilbyr Holtålen kommune ordningen ”Trygt hjem for en 50-lapp”. Det vil si at ungdom mellom 14 og 19 år betaler 50 kr for drosje hjem fra offentlig fest og serveringssteder. Ordningen gjelder uansett distanse med oppstartssted i Holtålen eller Røros kommune, og kveld/natt til lørdag og kveld/natt til søndag. Den gjelder også hele året, bortsett fra i skolens sommerferie.

Bestillinger gjøres til tlf.  902 01 700 innen kl. 20.00 samme kveld.

For ytterligere informasjon kontakt Kulturkonsulent Siri Hegseth.

Midtstuggu

Fra allak'en i Ålen.

Kontaktinformasjon:

Kulturkonsulent Siri Hegseth
Tlf: 958 94 784
E-post: siri.hegseth@holtalen.kommune.no

X