Arbeid

Arbeid

Arbeid gir det enkelte menneske økonomisk selvstendighet og handlingsrom og er samtidig den viktigste arenaen for sosial inkludering.

SIST OPPDATERT: 10.09. 2020 - 08:52

Arbeid først

I partnerskap med Arbeids- og velferdsetaten (NAV) er vårt samfunnsoppdrag å bidra til bred deltakelse i arbeid og samfunn.

Arbeid er førstevalget, og virkemidlene skal styrke brukernes muligheter til å komme i arbeid.

  • Vi gjør inngangen til arbeidslivet enklere for de som trenger større innsats for å komme i jobb
  • Vi bistår arbeidsgivere med å få ned sykefraværet, hindre utstøting og rekruttere arbeidskraft
  • NAV bidrar til at arbeidssøkere lett får tilgang til ledige jobber, og at arbeidsgivere lett får tak i nye ansatte

Ledige stillinger

Ledige stillinger finner du på arbeidsplassen.no.

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du ved å klikke på Arbeid menyen til venstre.

Til alle bedrifter i kommunen

Vi tar gjerne inn annonser (gratis) angående ledige stillinger!

Send en e-post til: epost@holtalen.kommune.no

KONTAKTINFORMASJON

NAV Røros og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
www.nav.no

Markedsrådgiver
Ella Margrete Sundt
ella.margrete.sundt@nav.no

Åpningstid
Åpent for drop-in mandag, onsdag og fredag kl. 12.00 – 14.00, og åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 – 15.00.

Møter
Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen.

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus.

X