Formannskap

Formannskap

Formannskapet består av 5 medlemmer.
Formannskapet, som velges av og blant kommunestyrets representanter, er det sentrale forvaltningsorgan som fører det daglige tilsyn med hele kommunens virksomhet, og er kommunestyrets “arbeidsutvalg”.
Møtene i  formannskapet ledes av ordføreren. Ordføreren er kommunens fremste representant utad og dens høyeste ombudsmann innad. Han er dessuten kommunens juridiske/rettslige person.
SIST OPPDATERT: 25.10. 2023 - 17:57

Formannskapets medlemmer:

Jan Arild Sivertsgård , Ordfører
Liv Grete Heksem, Varaordfører
Ann Elisabeth Hansvold, Arbeiderpartiet
Arve Hitterdal, Framtida Holtålen
Per Grindstad, Framtida Holålen
Varamedlemmer

Holtålen Arbeiderparti – varamedlemmer i følgende rekkefølge:

1.Per-Erik Heksem

2.Torild Løvdal

Senterpartiet – varamedlemmer i følgende rekkefølge :

1.Jan Håvard Refsethås

2.Dag Knudsen ( AP)

Framtida Holtålen – varamedlemmer i følgende rekkefølge:

1.Kristin Granhaug

Politikk

Kontaktinformasjon:

Ordfører Jan Arild Sivertsgård
Kommunehuset
Tlf. 951 98 421
jan.sivertsgard@holtalen.kommune.no

X