Formannskap

Formannskap

Formannskapet består av 5 medlemmer.
Formannskapet, som velges av og blant kommunestyrets representanter, er det sentrale forvaltningsorgan som fører det daglige tilsyn med hele kommunens virksomhet. og er kommunestyrets «arbeidsutvalg».
Møtene i  formannskapet ledes av ordføreren. Han er kommunens fremste representant utad og dens høyeste ombudsmann innad. Han er dessuten kommunens juridiske/rettslige person.
SIST OPPDATERT: 08.06. 2017 - 08:13

Formannskapets medlemmer:

Jan Håvard Refsethås, Ordfører
Bjørg Helene Skjerdingstad, Varaordfører
Elise Engesvold Grønli, SV
Tore Børresen, Arbeiderpartiet
Torbjørn Wolden, Arbeiderpartiet
Varamedlemmer

Vara for Felleslista, SV og Høyre

Stian Skogås
Vegard Dragmyrhaug
Anders Brennås
Magnus Jensås

Vara for Arbeiderpartiet.

Olav Tronsaune
Hjørdis Stuedal
Petter Almås

Politikk

Kontaktinformasjon:

Ordfører Jan Håvard Refsethås
Kommunehuset
Tlf. 72 41 76 07
jan.havard.refsethas@holtalen.kommune.no

X