Formannskap

Formannskap

Formannskapet består av 7 medlemmer.
Formannskapet, som velges av og blant kommunestyrets representanter, er det sentrale forvaltningsorgan som fører det daglige tilsyn med hele kommunens virksomhet. og er kommunestyrets «arbeidsutvalg».
Møtene i  formannskapet ledes av ordføreren. Han er kommunens fremste representant utad og dens høyeste ombudsmann innad. Han er dessuten kommunens juridiske/rettslige person.
SIST OPPDATERT: 29.12. 2022 - 12:00

Formannskapets medlemmer:

Arve Hitterdal, Ordfører
Per Langeng, Varaordfører
Liv Rønning, Senterpartiet
Olav Halvor Megård, Pensjonistpartiet
Jan Arild Sivertsgård, Arbeiderpartiet
Dag Knudsen, Arbeiderpartiet
Petter Almås, Arbeiderpartiet
Varamedlemmer

Felles for Holtålen Senterparti, Framtida Holtålen og Pensjonistpartiet Holtålen – varamedlemmer i følgende rekkefølge:

Per Bakken Grindstad
Anders Grøtådal

Stian Grønli

 

Fra Holtålen Arbeiderparti – varamedlemmer i følgende rekkefølge:

Olav Tronsaune

John Lars Skjefte

Politikk

Kontaktinformasjon:

Ordfører Arve Hitterdal
Kommunehuset
Tlf. 950 21 657
arve.hitterdal@holtalen.kommune.no

X