Kommunestyre

Kommunestyre

Kommunestyret er kommunens høyeste organ og har 15 representanter valgt av innbyggerne i valg.

SIST OPPDATERT: 18.06. 2018 - 12:16

Kommunestyrerepresentanter / vararepresentanter

 

Her finner du en oversikt over kommunestyrerepresentantene.

Jan Håvard Refsethås, ordfører - Felleslista
Bjørg Helene Skjerdingstad, varaordfører - felleslista
Heidi Greni, Felleslista
Elin Grønli, Felleslista
Anders Brennås, Felleslista
Vegard Dragmyrhaug, Felleslista
Stian Skogås, Høyre
Elise Engesvold Grønli, Sosialistisk Venstreparti
Tore Børresen, Arbeiderpartiet
Hjørdis Stuedal, Arbeiderpartiet
Torbjørn Wolden, Arbeiderpartiet
Petter Almås, Arbeiderpartiet
Dag Knudsen, Arbeiderpartiet
Sindre Heghseth, Arbeiderpartiet
Olav Tronsaune, Arbeiderpartiet
Vararepresentanter

Vararepresentanter for Felleslista:

 1. Åge Bergan, aaberga@online.no
 2. Reidar Mylius, reidar.mylius@gauldalen.no
 3. Hilde Kvamsås Grytbakk,
 4. Hans Grøt
 5. Per Langeng
 6. Helene Grytbakk Lillevold
 7. Roar Aasen

Vararepresentanter for Høyre:

 1. Jon Peder Hov, jon_peder@hotmail.com
 2. Paulus Gerardus Uijting, puijting@hotmail.com
 3. Hanne Døhl, hanne.dohl@stolav.no
 4. Irene Bremnes, irenebremnes@me.com

Vararepresentanter for Sosialistisk Venstreparti:

 1. Olav Grønli, olavgro@gmail.com
 2. Kristin Bendos, kristin.bendos@gauldalen.no
 3. Sigvor Ljone
 4. Olav Nyrønning, bbsmith@online.no

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet:

 1. Ingrid Moan, ingrid.moan@hotmail.com
 2. Morten Ingebrigtsvoll, morten.ingebrigtsvoll@gauldalen.no
 3. Tove Hegseth, tove_hegseth@hotmail.com
 4. Helge Nyrønning, nyroen@online.no
 5. Ole Roger Gundersen, oleroggundersen@gmail.com
 6. Elling Nyrønning, ellingnyronning@icloud.com
 7. Ann Elisabeth Hansvold, ann.elisabeth.hansvold@nav.no
 8. Liv Sunde Moan, liv.sunde.moan@gauldalen.no
 9. Susanne Agnor, susanneagnor@yahoo.no
X