Delegeringsreglement

Delegeringsreglement

SIST OPPDATERT: 30.11. 2022 - 13:08
Delegeringsreglement for Holtålen kommune

Holtålen kommune har tatt i bruk nytt delegeringsreglement gjennom KF Delegering.

Delegeringsreglementet kan leses her!

Delegeringsreglementet er vedtatt i Kommunestyret 19.10.2022 – Sak 29/22

Delegeringsreglement fra Kommunedirektør til stab

Delegeringsreglementet for Holtålen kommune ble vedtatt i Kommunestyret 10.12.2009, sak 56/09. Sist endret i kommunestyret 05.09.2019, sak 28/19.

Holtålen kommune arbeider for tiden med nytt Delegeringsreglement gjennom KF Delegering, dette vil være på plass ila. 2022.

Delegering av myndighet i krisesituasjon

Delegeringsreglementet for Holtålen kommune ble vedtatt i Kommunestyret 10.12.2009, sak 56/09. Sist endret i kommunestyret 05.09.2019, sak 28/19.

Holtålen kommune arbeider for tiden med nytt Delegeringsreglement gjennom KF Delegering, dette vil være på plass ila. 2022.

X