Delegeringsreglement

Delegeringsreglement

SIST OPPDATERT: 25.04. 2017 - 12:53
Delegeringsreglement for Holtålen kommune

Delegeringsreglementet for Holtålen kommune ble vedtatt i Kommunestyret 10.12.2009, sak 56/09. Sist endret i kommunestyret 11.6.15, sak 17/15.

Les hele delegeringsreglementet her

Rådmannens videredelegering

Rådmannens videredelegering er vedtatt av rådmannen 02.01.2013. Sist endret 01.08.2016.

Les Rådmannens videredelegering her

Delegeringsreglement fra rådmannen til stab

Delegeringsreglement fra rådmannen til stab kan leses her

Delegering av myndighet i krisesituasjon

Delegeringsreglement av myndighet i krisesituasjon kan leses her

X