Finansiering

Finansiering

Det å ha tilgang til gode finansieringsmuligheter er viktig både for nyetablerere og eksisterende næringsliv. Finansiering/tilgang på kapital er en av flere viktige rammebetingelser for å lykkes i næringslivet. Derfor forsøker Holtålen kommune å ha ordninger som kan bidra til å skape ny aktivitet og ta vare på det som allerede er etablert.

SIST OPPDATERT: 17.01. 2023 - 12:59

Finansieringsmuligheter – i kommunen og lokalt

Kommunestyret i Holtålen besluttet i sak 7/22 den 9. mars 2022 å legge ned Risikokapitalfondet og Næringsfondet.

Samtidig besluttet de at det skal opprettes et nytt fond – utvikling og bosetting.

Det skal lages egne vedtekter for fondet. Ettersom disse ikke er på plass enda så er fondet ikke søkbart per i dag.

Lokale banker

I Holtålen har vi to lokale banker som kan være aktuell iht. en med finansiering. Bankene er Haltdalen sparebank og Sparebank 1 SMN avd. Ålen

X