Finansiering

Finansiering

Det å ha tilgang til gode finansieringsmuligheter er viktig både for nyetablerere og eksisterende næringsliv. Finansiering/tilgang på kapital er en av flere viktige rammebetingelser for å lykkes i næringslivet. Derfor forsøker Holtålen kommune å ha ordninger som kan bidra til å skape ny aktivitet og ta vare på det som allerede er etablert.

SIST OPPDATERT: 27.04. 2021 - 12:36

Finansieringsmuligheter – i kommunen og lokalt

Holtålen kommune har tre finansieringstilbud (fond) når det gjelder det å støtte opp om lokalt næringsliv og organisasjoner i kommunen. Nednefor finner du de ulike ordningene (fondene) og opplysninger om dem. Til høyre finner du vedtektene for de enkelte fondene.
I tillegg har vi to solide lokalbanker som er flink til å støtte opp om lokalt næringsliv/aktiviteter.

Næringsfond

Kommunestyret godkjente i sitt møte den 14. februar, i sak 4/13, nye vedtekter for det kommunale næringsfondet. Vedtektene finner du til høyre på denne siden.

Næringsfondet har i utgangspunktet fått tilført nye midler hvert år fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, men for 2017 har kommunen fått beskjed om at det ikke blir noe påfyll. Derfor må kommunen selv finne midler for å fylle opp næringsfondet. Det arbeidet er i gang. En håper å finne midler slik at en kan tilby næringsliv/organisasjoner å søke om midler fra næringsfondet.

Generelle opplysninger om det kommunale næringsfondet

  • Ingen søknadsfrist
  • Det kan søkes om etableringsstøtte
  • Strengere krav til hva søknaden skal inneholde.
  • Hvis en bedrift søker skal minst en ansatt ha gått etablererkurs.
  • Næringsfondsstyret kan fritt vurdere søknaden(e) uten begrensinger om prosentandel.

Før søknad sendes er det et sterkt ønske om at enhetsleder for næring og kultur, Olve Morken, kontaktes. Telefon: 72 41 76 00. E-post adr.: olve.morken@holtalen.kommune.no

Risikokapitalfondet

Formålet med Risikokapitalfondet er at det skal fremme nyetablering og videreutvikling av eksisterende næringsliv av betydning for kommunen, inkludert primærnæringer. Fondskapitalen består av en grunnkapital på 4 750 000 kr. Minst 1 500 000 kr skal til en hver tid stå som urørt fondskapital.

Lokale banker

I Holtålen har vi to lokale banker som kan være aktuell iht. en med finansiering. Bankene er Haltdalen sparebank og Sparebank 1 SMN avd. Ålen

X