Natur og miljø

Natur og miljø

Naturen i Holtålen er mangesidig og variert. Her finner du store fjellområder og fjellvaten , til frodig utmark.

På disse sidene vil du finne informasjon om natur og miljø i vår region.

SIST OPPDATERT: 08.03. 2024 - 10:30

NATURGRUNNLAGET

Holtålen er den nordligste kommunen i regionen med et samlet areal på 1210 kvadratkilometer. Over halvparten av arealet er statsallmenning med fjellterreng. I sørvest og nordøst av hoveddalføret er det store snaufjellområder. Dette sammen med fjellvatna, myrene og fjellskogen, utgjør dette ca. 85 prosent av totalarealet. Geologisk er berggrunnen en del av Trondheimsfeltet, som består av kalkrike bergarter og som gir næringsrikt jordsmonn.

Klimaet er svært skiftende, med innlandsklima i sørøst og mildere vær med større nedbørsmengder i nordvest. Berggrunnen, klimaet og jordsmonnet gir kommunen gode forutsetninger for et rikt og variert plante- og dyreliv.

Holtålen har svært gode naturgitte forutsetninger for friluftsliv og som legger et godt grunnlag for varierte og gode opplevelser i naturen.

Foto: Ingvar jensås

Kontaktinformasjon

Planansvarlig
Petter Almås
tlf 917 20 061
petter.almas@holtalen.kommune.no 

X