Gauldalsløypa

Gauldalsløypa

Lokal forskrift om snøscooterløypa Gauldalsløypa.

Kommunestyret i Holtålen vedtok i møte 19.12.2023, sak 95/2023, forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter – Gauldalsløypa.

Her finner du Vedtatt forskrift

SIST OPPDATERT: 19.04. 2024 - 08:02

Gauldalsløypa 

Da er sesongen med Gauldalsløypa, rekreasjonsløype for snøskuter, over for i år.

Holtålen kommune er godt fornøyd med sesongen. Selvfølgelig kunne vi ha ønsket oss bedre snøforhold på slutten av sesongen, men værforholdene rår en ikke med.

Antall som har kjøpt sesongkort/dagskort har vært veldig bra, selv om det nok er en liten nedgang fra tidligere år Gauldalsløypa har vært åpen.

Det har gjennom sesongen vært utført jevnlige kontroller langs løypa. Det aller meste har vært «på stell», men det er bl.a. avdekket at noen få ikke hadde gyldig betaling.

Kommunen vil takke Holtålen snøskuterklubb for veldig godt utført vedlikehold av løypa. Takk også til velvillige grunneiere og andre gode samarbeidspartnere som har gjort det mulig å holde løypa åpen denne sesongen.

Holtålen kommune fått mange gode tilbakemeldinger på tilbudet, som vi håper nå blir permanent. En vet at dette tilbudet betyr mye for mange.

Gauldalsløypa

Kontaktperson Holtålen Kommune:

Enhetsleder kultur, plan og utvikling, Olve Morken
Tlf.: 950 66 677
E-post: olve.morken@holtalen.kommune.no

X