Gauldalsløypa

Gauldalsløypa

Kommunal forskrift i Holtålen Kommune om rekreasjonsløyper med snøskuter finner du her.

Oppdatert kart over løypa med interessepunkter, finner du her.

Det er kjøreforbud i løypenettet fra kl. 23.00 til kl. 08.00.

Kommunen og driftsorganisasjonen kan stenge løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig.

Kommunen skal stenge deler av løypenettet dersom Reindriftsdistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta, slike tiltak skal være tidsbegrensa.

Fylkesmannen kan stenge deler av løypenettet når det ansees nødvendig for å ivareta reindrifta, eller hele løypenettet når viktige viltinteresser som Motorferdselsloven skal ivareta oppstår, med hjemmel i Motorferdselsforskriftens § 9, andre setning.

SIST OPPDATERT: 21.04. 2022 - 13:58

GEBYR I HENHOLD TIL HOLTÅLEN KOMMUNES GEBYRREGULATIV

Dagskort
kr 250,-

Sesongkort
kr 1.000,-

Straffegebyr for ikke betalt løypeavgift
kr 1.500,-

Betaling

Oblat kjøpes på www.scooterlisens.no
Her kan du bestemme selv om du vil betale med kort eller vipps, men oblat må kjøpes gjennom denne nettsiden.
Når du har gjennomført betalingen vil du få tilsendt kvittering på tekstmelding og e-post. Kvitteringen må tas vare på, den er i stedet for oblat!

Gauldalsløypa stenger

Gauldalsløypa stenger onsdag 13.04 grunnet reinsflytting, løypa åpner ikke igjen denne sesongen. 

 

Stenging/endringer kunngjøres på kommunens hjemmeside og facebookside, samt på scooterlisens.no og i løypene.

Grunneiere må henvende seg til kommunen for å få sitt oblat.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Holtålen snøscooterklubb:
Jørgen Løvdal
Tlf.: 906 99 636

Kontaktperson Holtålen Kommune:
Olve Morken
Tlf.: 950 66 677

X