Gauldalsløypa

Gauldalsløypa

Lokal forskrift om snøscooterløypa Gauldalsløypa opphevet

Statsforvalteren i Nordland fatter som settestatsforvalter følgende vedtak:

Holtålen kommunestyres vedtak av 17. desember 2020 i sak 54/20 om å vedta lokal forskrift om snøscooterløypa Gauldalsløypa oppheves, og saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling.

Les hele brevet fra Statsforvalteren HER

SIST OPPDATERT: 15.07. 2022 - 10:02

 

 

Holtålen kommune fikk via brav datert 4. mai 2022, fra Statsforvalteren i Nordland fatter som settestatsforvalter, informasjon om at lokal forskrift om snøscooterløypa Gauldalsløypa er opphevet.
Det tar kommunen til etterretning. Kommunen har nå startet arbeidet med å vedta en ny forskrift, det en bla. hensyntar de tilbakemeldingene Statsforvalteren har kommet med. Målet er at

snøscooterløypa Gauldalsløypa skal være klar i januar 2023.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner Holtålen Kommune:

Marius Jermstad
Tlf.: 958 01 658

Olve Morken
Tlf.: 950 66 677

Steinar Elven
Tlf.: 958 94 783

X