Politikk

Politikk

Kommunens overordnede virksomhet ledes av folkevalgte organer, som er
• Kommunestyret
• Formannskapet

SIST OPPDATERT: 02.04. 2024 - 15:37

Kommunens politiske ledelse

Kommunestyret
Kommunestyret er kommunens høyeste organ og har 11 representanter valgt av innbyggerne ved kommunestyrevalg.
Kommunestyret velger de øvrige politiske organ. Alle møter i folkevalgte organ er offentlige, dvs. åpen for alle bortsett fra når det behandles saker unntatt fra offentlighet, herunder personalsaker.
De viktigste sakene avgjøres i kommunestyret, som har delegert en rekke bestemmelser til andre folkevalgte organ og til administrasjonssjefen (kommunedirektøren). Dette reguleres i kommunens delegeringsreglement og eventuelt i andre reglement.

Se kommunestyrets medlemmer her.

Kommunestyremøtene overføres direkte via FjellTV.
Klikk i lenken under, og du kan følge med i kommunestyredebatten fra godstolen hjemme.

Følg kommunestyremøtene direkte herfra.

Formannskapet
Formannskapet består av 5 representanter, og velges av og blant kommunestyrets representanter, er det sentrale forvaltningsorgan som fører det daglige tilsyn med hele kommunens virksomhet og er kommunestyrets “arbeidsutvalg”.

Se formannskapets medlemmer her.

Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget som består av 7 medlemmer (formannskapets medlemmer og 2 ansattrepresentanter valgt av de ansatte), ledes av ordfører  og er kommunens “hovedutvalg” i personalsaker.

 

Du vil finne oversikt over medlemmene i alle råd og utvalg under boksen “Råd og utvalg”.

KONTAKTINFORMASJON:

Ordfører Jan Arild Sivertsgård
Helsetunet 7, 7380 Ålen

Mobilnr.: 951 98 421

E-post:  jan.sivertsgard@holtalen.kommune.no

X