Politikk

Politikk

Kommunens overordnede virksomhet ledes av folkevalgte organer, som er
• Kommunestyret
• Formannskapet
• Driftsutvalget

SIST OPPDATERT: 16.06. 2017 - 10:20

Kommunens politiske ledelse

Kommunestyret
Kommunestyret er kommunens høyeste organ og har 15 representanter valgt av innbyggerne i valg.
Kommunestyret velger de øvrige politiske organ. Alle møter i folkevalgte organ er offentlige, dvs. åpen for alle bortsett fra når det behandles saker unntatt fra offentlighet, herunder personalsaker.
De viktigste sakene avgjøres i kommunestyret, som har delegert en rekke bestemmelser til andre folkevalgte organ og til administrasjonssjefen (rådmannen). Dette reguleres i kommunens delegeringsreglement og eventuelt. i andre reglement.

Kommunestyremøtene overføres direkte på Nea Radio FjellTV.
Klikk på linken under, og du kan følge med i kommunestyredebatten fra godstolen hjemme.

Følg kommunestyremøtene direkte herfra.

Formannskapet
Formannskapet, som velges av og blant kommunestyrets representanter, er det sentrale forvaltningsorgan som fører det daglige tilsyn med hele kommunens virksomhet. og er kommunestyrets «arbeidsutvalg».

Driftsutvalget
Driftsutvalget består av 5 medlemmer, og ledes av Elin Grønli.

Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget som består av 7 medlemmer (5 politisk valgte og 2 representanter valgt av de ansatte), ledes av Jan Håvard Refsethås og er kommunens «hovedutvalg» i personalsaker.

 

Du vil finne oversikt over medlemmene i alle råd og utvalg under boksen «Råd og utvalg».

KONTAKTINFORMASJON:

Ordfører Jan Håvard Refsethås
Bakkavegen 1, 7380 Ålen

Tlf.: 72 41 76 07
Mob.tlf.:  482 76 499
jan.havard.refsethas@holtalen.kommune.no

X