Politisk møtekalender midlertidlig

Politisk møtekalender

Saker for kommunestyre, formannskap, komiteer og en del sentrale underutvalg legges fram her.

SIST OPPDATERT: 02.01. 2024 - 19:43
Møtekalender

POLITISKE SAKER I KOMMUNEN

Møteinnkalling med saksdokumenter legges ut ca. ei uke før møtene avholdes. Protokoller legges ut så snart de er godkjent. Dersom du ikke får opp saker på en valgt dato, kan det skyldes at sakslisten ikke er ferdig, eventuelt at et planlagt møte er avlyst.

Kommunestyremøter blir direkteoverført via FjellTV.

 

For møteinnkallinger og sakspapirer til kontrollutvalget «Kontrollutvalget i Holtålen».
Mer informasjon om kontrollutvalget:  «Konsek Trøndelag  IKS»

 

Trøndelag Sør IKPR (tidl. Regionrådet Trøndelag Sør) – Interkommunalt politisk råd er et interkommunalt samarbeid mellom 6 kommuner – deriblant Holtålen kommune.
Dokumenter vedr. arbeidet i rådet finner du HER. 

Grunnet overgang til nytt saksbehandlingssystem, vil du finne en lenke for møtekalender før 01.11.2022 og en lenke for møtekalender fra 01.11.2022.
X