Skal du bygge?

Skal du bygge?

Her finner du en samlet oversikt over temaet byggesak.

SIST OPPDATERT: 31.05. 2022 - 11:37

Byggesak

Ønsker du å sette i gang et byggetiltak på eiendommen din, må du som hovedregel søke kommunen om tillatelse.

Dette går fram av PBL § 20-1 ,

Har du tomt?

OPPMÅLING OG EIENDOMSTJENESTER

Oppmåling og eiendomstjenester er eiendomsfaglige tiltak som innebærer kommunal saksbehandling.

Klikk her for mer informasjon om disse tjenestene.

Dette koster det å søke
Dette kan du bygge uten å søke
Husk å melde flytting

Skal du flytte innad i kommunen eller innen Norge, må du sende flyttemelding innen 8 dager etter at du har flyttet.
Les mer og finn skjema her…

X