Forollhogna

Forollhogna

Forollhogna nasjonalpark ble opprettet i 2001 og er på 1.062 km².

Det er den 19. i rekken av nasjonalparker i Norge.

SIST OPPDATERT: 29.03. 2022 - 10:20

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark ble opprettet i 2001 og er på 1.062 km². Det er den 19. i rekken av nasjonaparker i Norge.

Parken strekker seg over flere kommuner i fylkene Hedmark og Sør-Trøndelag. Den omfatter et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellviddelandskap. Det aller meste av området ligger over skoggrensa, men det inngår også en del fjellbjørkeskog og noe barskog. Berggrunnen er næringsrik, og det er høy naturlig produktivitet med et variert og rikt plante- og dyreliv.

Det er et rikt planteliv i nasjonalparken og dermed også et viktig område for villreinen. Forollhogna forbindes ofte med imponerende gevir og tunge reinsdyr. Her finnes de største reinsbukkene i Norge.

Det er et levende og tradisjonsrikt setermiljø med store opplevelsesverdier i fjelldalene inntil nasjonalparken.

De berørte kommune i Sør-Trøndelag er:

  • Holtålen
  • Midtre Gauldal
  • Rennebu

De berørte kommune i Hedmark er:

  • Os
  • Tolga
  • Tynset
Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Forvaltningsansvaret for Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende landskaps-vernområder og Grøntjønnan naturreservat er lagt til Nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Nasjonalparkstyret består av en politisk valgt person fra hver av de 7 berørte kommunene og en politisk valgt person fra hver av de to fylkeskommunene Hedmark og Sør-Trøndelag.

Det er ansatt en nasjonalparkforvalter som sekretær for styret.

Nasjonalparkforvalteren er ansatt hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Kontaktinformasjon, samt søknader om dispensasjon fra verneforskriftene og andre skriftlige henvendelser om forvaltningen av verneområdene finnes på menyen til høyre.

Kontorsted for nasjonalparkforvalteren (forvaltningsknutepunkt):

Nasjonalparkforvalteren er samlokalisert med Femundsmarka nasjonalparksenter i Stenhuset ved Doktortjønna på Røros.

Spørsmål og henvendelser om forvaltningen kan rettes til:

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Postboks 2600
7734 Steinkjer

sftlpost@statsforvalteren.no

X