Ergoterapi

Ergoterapi

Tjenesten er gratis, gjelder for alle aldersgrupper og foregår ved konsultasjon på kontoret (sokkelen på sykehjemmet v/fysioterapien) eller ved hjemmebesøk

SIST OPPDATERT: 03.08. 2021 - 09:38

Ergoterapeut kan bistå med

 • Kartlegging og utredning av totalsituasjonen der en har utfordringer med å utføre nødvendige daglige aktiviteter på grunn av funksjonsnedsettelse
 • Søke om tekniske hjelpemidler
 • Synskontakt
 • Trening i dagliglivets gjøremål
 • Trening i ferdigheter
 • Tilrettelegging for aktivitet/arbeid
 • Tilrettelegging av miljø/bolig, vurdering av bolig i fht funksjon, råd og tips.
 • Ergoterapeut samarbeider med andre faggrupper i kommunen, bl.a. fysioterapeut, hjemmetjenesten, vaktmester, psykisk helsearbeid, lege, sykehjemmet, teknisk etat og andre aktuelle.

Ergoterapeut sitter i koordinerende team, demensteam og rehabiliteringsteam. Ergoterapeut er kommunens kontaktperson inn mot NAV hjelpemiddelsentral.

Hjelpemidler:
Kjell Magnar Hov er hjelpemiddeltekniker. Han jobber med hjelpemidler torsdager, men kan nås på tlf.nr. 95 41 46 07 alle dager fra 08.00-15.00.
Dersom noen trenger enkle reparasjoner eller har spørsmål rundt tekniske hjelpemidler, kontakt hjelpemiddelteknikeren.

Tjenestebeskrivelse

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt.
Ergoterapeuten

 • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
 • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
 • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
 • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
 • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi. Tjenesten er gratis.
Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten.

Anita Engan

Kontaktinformasjon ergoterapi:

Ergoterapeut Anita Engan
Tlf: 72 41 76 81
Mob: 415 05103
e-post: anita.engan@holtalen.kommune.no

Besøksadresse:
Holtålen sykehjem,
sokkel i nybygg ved fysioterapien’

Kjell Magnar Hov
Hjelpemiddeltekniker
Tlf.: 95 41 46 07

e-post: kjell.magnar.hov@holtalen.kommune.no

X