Ergoterapi

Ergoterapi

Tjenesten er gratis, gjelder for alle aldersgrupper og foregår ved konsultasjon på kontoret (sokkelen på sykehjemmet v/fysioterapien) eller ved hjemmebesøk

SIST OPPDATERT: 27.03. 2018 - 09:36

Ergoterapeut kan bistå med

 • Kartlegging og utredning av totalsituasjonen der en har utfordringer med å utføre nødvendige daglige aktiviteter på grunn av funksjonsnedsettelse
 • Søke om tekniske hjelpemidler (kommunen har egen synskontakt)
 • Trening i dagliglivets gjøremål
 • Trening i ferdigheter
 • Tilrettelegging for aktivitet/arbeid
 • Tilrettelegging av miljø/bolig, vurdering av bolig i fht funksjon, råd og tips.
 • Ergoterapeut samarbeider med andre faggrupper i kommunen, bl.a. fysioterapeut, hjemmetjenesten, vaktmester, psykisk helsearbeid, lege, sykehjemmet, teknisk etat og andre aktuelle.

Ergoterapeut sitter i koordinerende team, demensteam og rehabiliteringsteam, og leder dagsenter for demente. Ergoterapeut er kommunens kontaktperson inn mot NAV hjelpemiddelsentral.

Hjelpemidler:
Kjell Magnar Hov er hjelpemiddeltekniker. Han jobber primært med hjelpemidler torsdager men kan nås på tlf.nr. 95 41 46 07 alle dager fra 08.00-15.00.
Dersom noen trenger enkle reparasjoner eller har spørsmål rundt tekniske hjelpemidler, kan han nås på dette.

Tjenestebeskrivelse

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt.
Ergoterapeuten

 • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
 • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
 • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
 • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
 • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi. Tjenesten er gratis.
Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten.

Les mer her…

Anita Engan

Kontaktinformasjon ergoterapi:

Ergoterapeut Anita Engan
Tlf: 72 41 76 81
Mob: 415 05103
e-post: anita.engan@holtalen.kommune.no

Besøksadresse:
Holtålen sykehjem,
sokkel i nybygg ved fysioterapien’

Kjell Magnar Hov
Hjelpemiddeltekniker
Tlf.: 95 41 46 07

e-post: kjell.magnar.hov@holtalen.kommune.no

X