Jakt, vilt og fiske

Jakt, vilt og fiske

Det finnes et utall av fiskevann i kommunen. Så godt som alle vann har en flott bestand av edelfisk. I tillegg er halve Gaula gjennom kommunen lakseførende.

Småviltjakt, elgjakt, hjortejakt og reinsjakt er utbredt i Holtålen.

Fjellstyrene administrerer til sammen vel 670.000 dekar skog- og fjellterreng fordelt på 6 statsallmenninger i Holtålen kommune.

SIST OPPDATERT: 14.07. 2023 - 12:30

Mange muligheter for jakt og fiske i Holtålen kommune

 

Haltdalen og Ålen fjellstyrer disponerer 8 åpne fjellstyrebuer.

Meget gode muligheter for innlandsfiske og laksefiske. Gratis stangfiske til fylte 18 år (innlandsfiske). Salg av garn- og oterkort til utenbygds i enkelte vann. Det er tilrettelagt fiskeplass for handikappede.

Parkeringsplass for campingvogner ved Riasten.

Tilrettelagt for friluftsliv med gapahuker, bålplasser og rastebenker.

Jaktkort

Haltdal og Ålen fjellstyrer disponerer 7 jaktfelt for jakt på elg. 5 av feltene tildeles ved 4-årskontrakter, 2 ved årlige kontrakter.

Ledige jaktfelt inngår i felles søknad til all elg- og hjortejakt på statsallmenning. Ledige jaktfelt lyses ut fra 02.04 hvert år med søknadsfrist 30.04.

Les mer på Fjellstyrenes menyer.

Fiskekort

Gaula har sitt utspring i ved Gaulhåen (821 moh) i Gauldal statsallmenning i Ålen.I Holtålen kan laks fiskes i Gaula fra Dragåsen i Haltdalen helt opp til Eggafossen i Svølgja.

 

Her kan du kjøpe fiskekort for ørret og laks:

Fiskeområde 8. Flatberg/Grønseth
Sverre Grønseth – tlf. 72 41 68 25
Valdutleie

Fiskeområde 9. Gaare
Saksgård camping – tlf. 72 41 68 66
Valdutleie/kortsalg

Fiskeområde 10. Jordmorhølen
John Arne Aasen – tlf. 72 41 63 30
Kortsalg

Fiskeområde 11. Heksem
Jon Magnar Heksem – tlf. 48 11 49 77
Sesong-/døgnkort

Fiskeområde 13. Haltdalen fjellstyre Stranden Camping – Eggafossen
Gammelgården      – tlf. 72 41 63 12
Tronstad kro           – tlf. 72 41 68 62
Coop Haltdalen      – tlf. 72 41 63 01
Fjellstyrekontoret   -tlf. 909 20 968
Kortsalg – Grønt kort – Unntatt gnr. 208/4

14. Haltdalen fjellstyre. Strekningen nedenfor Leosen
De samme som for nr. 13.
Kortsalg – Rødt kort

Hundehold/båndtvang

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder.

Lokal forskrift om båndtvang i Holtålen kommune, Sør-Trøndelag

Les mer her om hva man kan gjøre med løse hunder i båndtvangstiden, og med hundeeiere som overtrer båndtvangsbestemmelsene.

Fjelloppsyn

Fjelloppsynet administreres av Haltdalen og Ålen fjellstyrer.

Kontaktinformasjon:

Haltdalen og Ålen Fjellstyrer

Daglig leder / Fjelloppsyn

Geir Morten Granmo
Helsetunet 22, 7380 Ålen
Tlf. 72 41 76 27
Mobil:  971 02 788

Jakt og fangst av bever

Holtålen kommune har egen kommunal målsetting for bever som gjelder for perioden 2023-2026, med lokal forskrift.

For at kommunen skal kunne bedrive en kunnskapsbasert forvaltning trenger vi informasjon om beveren i kommunen. Du kan bidra til kunnskapshevingen med å sende inn rapport til kommunen. Det nasjonale beverprosjektet forsker på fødselstidspunkt for bever og ønsker at voksne hunndyr sendes inn.

Skutte eller fanget hunnbevere kan leveres på Fjellstyrekontoret eller direkte til landbruksavdelingen på Os. Det er viktig at beveren fryses ned raskest mulig. Beverprosjektet ønsker å få innsendt hele dyret og om ønskelig sender de tilbake skinnet.

Det er grunneier som har jaktretten på bever, slik at de som ønsker å jakte bever må ha grunneiers tillatelse.

Ved bruk av feller til fangst er det egne regler for type og hvordan fellene skal utplasseres. Dette kan du lese mer om på Miljødirektoratet.

 

Årlig kvote for bever Antall felte
10 0
Tilskudd fra viltfondet

KOMMUNALT VILTFOND

Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort skal etablere et kommunalt viltfond. Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk grunnlag for å fremme viltforvaltningen i kommunen. Viltfondet skal forvaltes i henhold til fastsatt forskrift. Det er mulig og søke kommunen om tilskudd

Fondet kan brukes til:

  • Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.
  • Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
  • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.
    Har du spørsmål omkring bruken av fondet så ta gjerne kontakt med kommunens skog og viltansvarlig.

Her kan du lese forskriften om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort.

Jakt- og fellingsavgifter

Storviltjakt

Jakt på elg, hjort, rådyr og villrein krever en fellingstillatelse som spesifiserer hvilke dyr du kan skyte i et gitt område. Godkjente hjorteviltvald kan få årlig fellingstillatelse uten søknad. Det er kommunene som gir fellingstillatelse. For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta.

Les mer hos Miljødirektoratet her…

Fellingsavgift Holtålen kommune Kalv Voksen
Elg 340 kr 580 kr
Hjort 270 kr 450 kr

Kontaktinformasjon:

Tommy Vestøl

Rådgiver skog og vilt

tommy.vestol@os.kommune.no

Ålen og Haltdalen fjellstyrer
Helsetunet 22
7380 ÅLEN

Telefon:  909 209 68
alen@fjellstyrene.no
haltdalen@fjellstyrene.no

X