Jakt, vilt og fiske

Jakt, vilt og fiske

Det finnes et utall av fiskevann i kommunen. Så godt som alle vann har en flott bestand av edelfisk. I tillegg er halve Gaula gjennom kommunen lakseførende.

Småviltjakt, elgjakt, hjortejakt og reinsjakt er utbredt i Holtålen.

Fjellstyrene administrerer til sammen vel 670.000 dekar skog- og fjellterreng fordelt på 6 statsallmenninger i Holtålen kommune.

SIST OPPDATERT: 23.09. 2022 - 20:12

Mange muligheter for jakt og fiske i Holtålen kommune

 

Haltdalen og Ålen fjellstyrer disponerer 8 åpne fjellstyrebuer.

Meget gode muligheter for innlandsfiske og laksefiske. Gratis stangfiske til fylte 18 år (innlandsfiske). Salg av garn- og oterkort til utenbygds i enkelte vann. Det er tilrettelagt fiskeplass for handikappede.

Parkeringsplass for campingvogner ved Riasten.

Tilrettelagt for friluftsliv med gapahuker, bålplasser og rastebenker.

Jaktkort

Haltdal og Ålen fjellstyrer disponerer 7 jaktfelt for jakt på elg. 5 av feltene tildeles ved 4-årskontrakter, 2 ved årlige kontrakter.

Ledige jaktfelt inngår i felles søknad til all elg- og hjortejakt på statsallmenning. Ledige jaktfelt lyses ut fra 02.04 hvert år med søknadsfrist 30.04.

Les mer på Fjellstyrenes menyer.

Fiskekort

Gaula har sitt utspring i ved Gaulhåen (821 moh) i Gauldal statsallmenning i Ålen.I Holtålen kan laks fiskes i Gaula fra Dragåsen i Haltdalen helt opp til Eggafossen i Svølgja.

 

Her kan du kjøpe fiskekort for ørret og laks:

Fiskeområde 8. Flatberg/Grønseth
Sverre Grønseth – tlf. 72 41 68 25
Valdutleie

Fiskeområde 9. Gaare
Saksgård camping – tlf. 72 41 68 66
Valdutleie/kortsalg

Fiskeområde 10. Jordmorhølen
John Arne Aasen – tlf. 72 41 63 30
Kortsalg

Fiskeområde 11. Heksem
Jon Magnar Heksem – tlf. 48 11 49 77
Sesong-/døgnkort

Fiskeområde 13. Haltdalen fjellstyre Stranden Camping – Eggafossen
Gammelgården      – tlf. 72 41 63 12
Tronstad kro           – tlf. 72 41 68 62
Coop Haltdalen      – tlf. 72 41 63 01
Fjellstyrekontoret   -tlf. 909 20 968
Kortsalg – Grønt kort – Unntatt gnr. 208/4

14. Haltdalen fjellstyre. Strekningen nedenfor Leosen
De samme som for nr. 13.
Kortsalg – Rødt kort

Hundehold/båndtvang

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder.

Lokal forskrift om båndtvang i Holtålen kommune, Sør-Trøndelag

Les mer her om hva man kan gjøre med løse hunder i båndtvangstiden, og med hundeeiere som overtrer båndtvangsbestemmelsene.

Fjelloppsyn

Fjelloppsynet administreres av Haltdalen og Ålen fjellstyrer.

Kontaktinformasjon:

Haltdalen og Ålen Fjellstyrer

Daglig leder / Fjelloppsyn

Geir Morten Granmo
Helsetunet 22, 7380 Ålen
Tlf. 72 41 76 27
Mobil:  971 02 788

Jegerprøven

Jegerprøven er en prøve som alle som skal drive jakt og/eller fangst på vilt i Norge må ha bestått før de kan begynne å jakte/fangste. Jegerprøven består av en praktisk del og en teoretisk del.

Det praktiske kurset holdes her i kommunen av Ålen Jeger- og Fiskerforening og Haltdalen Jeger- og Fiskerforening. Det har vært en tradisjon på at Ålen og Haltdalen har hatt kurs annet hvert år.

Det praktiske kurset har et omfang på 30 timer, og er obligatorisk. Kurset vil bli annonsert. Kommunen har et mål om at jegerprøven skal være avsluttet i god tid før skoleavsluttningene.

Etter at det praktiske kurset er gjennomført må du ta en teoretisk prøve, som fungerer som en eksamen. Prøven består av femti spørsmål, hvorav førti må være riktig besvart for å bestå prøven. Det er det kun anledning til å avlegge nettbasert eksamen, og denne er det kommunen som har ansvaret for å avholde. Tidspunkt for eksamen blir avtalt når praktisk kurs er avviklet. Du kan også ta direkte kontakt med kommunen, hvis du ønsker å ta eksamen på egen hånd. Det er for eksempel mulig å gjennomføre praktisk kurs i annen kommune, og så ta eksamen i Holtålen, eller omvent. Men husk bekreftelse fra arrangør.

Jeger- og Fiskeforeningene tar en avgift for den praktiske delen av kurset. Og for å ta eksamen må du betale 280 kr til Direktoratet for naturforvaltning (kommunen har giro). Du må ha med kvittering på at denne avgiften er betalt når du kommer på eksamen. Denne avgiften gir deg rett til to forsøk, hvis du skulle være så uheldig å ikke klare kravet på det første.

Når prøven er tatt og eksamen er bestått får du et jegerprøvebevis av kommunen, og navnet ditt blir registrert i jegerregisteret. Hvert år får du da tilsendt krav om en jegeravgift. Før du kan begynne å jakte må denne jegeravgiften være betalt. I tillegg må du selvfølgelig ha grunneiers tillatelse, eller eventuelt selv ha grunneierrettigheter.

Aldersgrensen for å kunne ta jegerprøven er 14 år.

Du kan drive opplæringsjakt på småvilt fra fylte 14 år til fylte 16 år. Da trenger du ikke å ha avlagt jegerprøven.

Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. Men da kreves det at jegerprøven er bestått og at obligatorisk skyteprøve er avlagt hvis det jaktes med rifle.

Det er også verdt å merke seg at har du en eller annen form for lesevansker så har du rett og krav på å kunne ta jegerprøven muntlig. Ta da kontakt med kommunen, ved viltansvarlig, og avtal et tidspunkt for en muntligeksamen.

Tilskudd fra viltfondet

KOMMUNALT VILTFOND

Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort skal etablere et kommunalt viltfond. Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk grunnlag for å fremme viltforvaltningen i kommunen. Viltfondet skal forvaltes i henhold til fastsatt forskrift. Det er mulig og søke kommunen om tilskudd

Fondet kan brukes til:

  • Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.
  • Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
  • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.
    Har du spørsmål omkring bruken av fondet så ta gjerne kontakt med kommunens skog og viltansvarlig.

Her kan du lese forskriften om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort.

Jakt- og fellingsavgifter

Storviltjakt

Jakt på elg, hjort, rådyr og villrein krever en fellingstillatelse som spesifiserer hvilke dyr du kan skyte i et gitt område. Godkjente hjorteviltvald kan få årlig fellingstillatelse uten søknad. Det er kommunene som gir fellingstillatelse. For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta.

Les mer hos Miljødirektoratet her…

Fellingsavgift Holtålen kommune Kalv Voksen
Elg 340 kr 580 kr
Hjort 270 kr 450 kr
X