Miljø

Miljø

Miljøinformasjonsloven gir innbyggerne rett til opplysninger fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet.

SIST OPPDATERT: 12.06. 2023 - 09:29

Lov til å spørre og krav på svar om miljøet

Alle næringer, industriproduksjonen så vel som jord- og skogbruket, transportsektoren og tjenesteproduksjonen, er omfattet av den nye miljøinformasjonsloven.

Loven skal sette innbyggerne i stand til å bidra til vern av miljøet, beskytte seg mot helse- og miljøskade og til å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål.

Motorferdsel

SNØSCOOTERTILLATELSER – PRESISERING AV PRAKSIS

Holtålen kommune praktiserer, i tråd med nasjonalt regleverk, at tillatelse til bruk av snøscooter gies til eier av hytte mm. når vilkår forøvrig er oppfylt (avstand fra veg osv.)

Les mer her…

X