Kirke

Kirke

Den norske kirke har 3 sokn og menigheter i Holtålen kommune. Ålen sokn, Hessdalen sokn og Haltdalen sokn. Vi har 4 kirker og 1 kapell. Ålen kirke, Hessdalen kirke, Haltdalen kirke, Haltdalen Nye Stavkirke og Aunegrenda kapell.

Du møter prest,kirkeverge, kirketjenere og sekretær på kirkekontoret i 2. etg på Ålen Senter.

SIST OPPDATERT: 31.01. 2023 - 20:29

Grunnet oppussing på kontoret er vi dessverre noe mindre tilgjengelig i en periode.

Vi kan nås på hei@holtalenkirke.no, eller gjennom den enkeltes kontaktinformasjon som du finner til høyre på denne siden.

ÅLEN KIRKE

Ble ferdig bygget i 1881 og har 380 sitteplasser.

Hessdalen kirke

HESSDALEN KIRKE

Hessdalen kirke ble ferdig bygget i 1940 og har 186 sitteplasser.

Haltdalen kirke

Haltdalen kirke og Haltdalen stavkirke

HALTDALEN KIRKE

Haltdalen kirke ble ferdig bygget i 1881 og har 300 sitteplasser.

 HALTDALEN NYE STAVKIRKE

Stavkirka stod ferdig sommeren 2004. Den ble plassert mellom hovedkirka og den gamle kirkegården i Haltdalen. Den tilhører en egen stiftelse og har 45 sitteplasser.

Aunegrenda kapell

AUNEGRENDA KAPELL

Kapellet ble ferdig bygget i 1952, den har 120 sitteplasser og er en egen stiftelse.

BLOMSTERFOND

Blomsterfondene brukes til forskjønnelse av kirkene og kirkegårdene.

Blanketter finner du her i linkene nedenfor, samt i Haltdalen sparebank og på Ålen kirkekontor.

Haltdalen blomsterfond: 4355.35.01084
Hessdalen blomsterfond: 4355.14.71714
Ålen blomsterfond: 4355.14.54011

NYE MENIGHETSRÅD 2019-2023

ÅLEN:

Leder: Helge Aasen, Nestleder: Åshild Vollan Leinsvang, Sekretær: Siv Anita Kværnes, Kasserer: Jorunn Anita Kirkhus, Styremedlem: Anita Engan, Styremedlem: Monica Haugen Leinsvang,                       1. varamedlem: Gudrun Sletten.

HESSDALEN:

Leder: Eva Øverhaug, Nestleder: Bjørn Arild Gjersvold, Sekretær: Marianne Hegseth, Kasserer: Geir Ingebrigtsvoll,  1. varamedlem: Irene Moen.

HALTDALEN:

Leder: Therese Husebø Ranøien, Nestleder: Margit Bakka Nygård, Sekretær: Liv Elin Aftret, Kasserer: Bente Vårhus, Styremedlem: Anne Lisbeth Magnussen, Kari Brennås, 1. varamedlem: Per Kristen Fløttum.

Våpenhuset Ålen

GAVER TIL DØPTE BARN

Om høsten sendes det ut innbydelser til våre døpte barn. 1- og 2- års hilsen siden dåpen for alle døpte i vår kommune eller som bor i vår kommune og er døpt annet sted. 4- og 6- års bok til våre døpte innbyggere.

INNMELDING TIL DÅP

Innmeldingsskjema (WORD)

Innmeldingsskjema (PDF)

les mer under DÅP i menyen

Kirkekontoret stengt onsdager og fredager.

KIRKEVALGET 11.SEPTEMBER 2023

KONTAKTINFORMASJON
Ålen kirkekontor
Graftåsvegen 9
7380 Ålen

 

Vikarprest Örjan Swenberg
Tlf: 72 40 53 30/40622348
sokneprest@holtalenkirke.no

 

Kirkeverge Ane Thyvold Ranøien
Tlf: 72 40 53 30/90890313
kirkeverge@holtalenkirke.no

 

Sekretær Solveig Margrete Grønli Blanco
Tlf: 72 40 53 30/91792335
sekreter@holtalenkirke.no

Kirketjener Harald Aasen
Mob: 90 87 65 65

kirketjener@holtalenkirke.no

 

Leder Holtålen kirkelige fellesråd  + Leder Ålen menighetsråd
Helge Aasen
Mob: 41603532
helge.aasen@gauldalen.no

 

Leder Haltdalen menighetsråd
Therese Husebø Ranøien
Mob: 94300098
therese_husebo@hotmail.com

 

Leder Hessdalen menighetsråd
Eva Øverhaug
Tlf: 98866461
eva.overhaug74@gmail.com


Redaksjonen Menighetsbladet

Solveig Margrete Grønli Blanco
Jorunn Ranøien
Marit Ingeborg Hegseth

X