Vigsel

Vigsel

Bestill vigsel ved å kontakte Ålen kirkekontor. De papirene dere trenger å fylle ut får dere på folkeregisteret/skattekontoret. De prøver ekteskapet og utsteder en foreløpig vigselsattest som dere videresender til kirkekontoret i god tid før vigsel (senest 2 uker før). Det er sekretæren på kirkekontoret som klargjør vigselsattesten for presten før vigselen. Brudeparet får vigselsattesten og brudeparbibelen i kirken rett etter vigselen.

SIST OPPDATERT: 08.12. 2022 - 14:09

VIGSELSSAMTALE

Dere avtaler vigselssamtale, med den presten som skal ha vigselen, i god tid før vigselen skal finne sted.

PRISER

PRISER

Vigsel der den ene av brudeparet eller begge er bosatt i kommunen er gratis.
Vigsel der begge parter er bosatt utenfor kommunen koster kr 2.000,-

BRUDEPARBIBEL

X