Gründer og nettverk

Gründer og nettverk

Holtålen kommune trenger flere gründere som kan skape arbeidsplasser i kommunen. Vi som kommune vil forsøke å gjøre det vi kan, innenfor våre rammer, til å støtte opp om gründere som vil legge tilrette for ny virksomhet/aktivitet. Vi vil også selvsagt støtte opp om eksisterende næringsliv.

Det å ha et godt nettverk, gode samarbeidspartnere, er viktig for å skape aktivitet i Holtålen. Kommunen spiller på lag med mange organisasjoner og enkeltpersoner – der vi sammen ønsker å utvikle kommunen.

SIST OPPDATERT: 26.04. 2023 - 14:03

Oppfølging av Gründere og etablert næringsliv

Holtålen kommune har et nært og et tett samarbeid med Rørosregionens næringshage. Næringshagen er kommunens profesjonelle næringsapparat og de fleste henvendelsene kommunen får ang. nyetableringer og oppfølging av eksisterende næringsliv blir videreformidlet til Rørosregionen næringshage. Det er i næringshagen næringskompetansen sitter og som vi benytter oss av.

Nedenfor finner du nærmere opplysninger og mulighetene som gis og noen av kommunens  viktigste nettverk når det gjelder næringsliv.

Etablerer

Holtålen kommune har engasjert Rørosregionens næringshage til å ta ansvaret for førstelinjetjenesten i Holtålen. Dvs. at næringshagen skal gi råd til personer som vurderer å etablere næringsvirksomhet.

Vurderer du å etablere egen næringsvirksomhet – ta kontakt med Næringshagen. Se egen knapp og kontaktinformasjon til høyre.

Klikker du deg inn på linken HER får du svar på mange vanlige spørsmål når det gjelder det å etablere egen bedrift.

Målbedrift

Ønsker din bedrift å bli medlem i Rørosregionen Næringshage?

Din bedrift kan være med i næringshagen gjennom å tegne en målbedriftsavtale.

Målbedriftene i Rørosregionen Næringshage blir en del av, og får tilgang til hele det nettverket og de ressursene næringshagen til en hver tid har tilgjengelig. I tillegg tilbyr Næringshagen flere tjenester og fordeler eksklusivt til næringshagebedriftene.

Næringshagen leverer tjenester ut i fra bedriftenes behov og bistår våre medlemmer med blant annet:

•søknadsprosesser
•strategiprosesser
•forretningsutvikling

m.m

Ønsker du å vite mer om et medlemskap, er du velkommen til å ta kontakt med Rørosregionen næringshage.

Nettverk

Holtålen kommune har mange gode samarbeispartnere som er viktige for utviklingen av kommunen og Rørosregionen.

De viktigste er næringslivet og organisasjoner i Holtålen, Rørosregionen næringshage og Trøndelag fylkeskommune.

Telefon: 724 11 100
Epost: post@roroshagen.no

X