Viltberedskap/skadet vilt

Viltberedskap

Den kommunale viltberedskapen trår til når det skjer ulykker mellom i hovedsak bil og hjortevilt. Alle slike hendelser skal rapporteres. Husk også at med melding om slike skader, slipper du egenandel på forsikring.

SIST OPPDATERT: 14.04. 2023 - 12:22

Representant for ettersøksgruppa skal kontaktes umiddelbart i forbindelse med viltpåkjørsler (veg/jernbane) eller andre tilfeller der det observeres skadet eller sykt vilt.

Det samme gjelder under jakt der storvilt skadeskytes eller observeres skadet

Telefonnr. til Ettersøksgruppa

POLITI 02800 – skal ringes ved påkjørsler

Vestøl, Tommy                –   974 93 266   (ansv. Holtålen komm.)
Dragmyrhaug, Annar     –  905 82 478
Flatberg, Jon Kåre          –  905 55 760
Gjære,  Jens Inge            – 906 26 973
Aune, Vidar                     –  915 12 857
Stenvold, Arne Magne   –  934 31 481

Valdansvarlig og jaktledere Holtålen 2020

Påkjørsler eller observasjoner av skadet bufe, tamrein og andre husdyr er ikke ettersøksgruppas ansvar. Dette skal rapporteres til politi (tlf. 02800) eller dyreeier.

(tilføyer: for å spare dyr for unødig lidelse kan representant fra ettersøksgruppa, om nødvendig kontaktes for rådføring).

Opplysninger som er viktig å notere i forbindelse med rapport om viltulykke:

  • Navn og mobiltelefon nr til vedkommende som rapporterer ulykken (vil bli kontaktet fra representant i ettersøksgruppa umiddelbart).
  • Stedsangivelse (gjerne om stedet er merket eller kan merkes)
  • Tidspunkt
  • Viltart (lever dyret, ligger dyret på stedet, stakk til skogs?)
  • I det øyeblikk det oppnåes kontakt med representant i ettersøksgruppa, er det vedkommende representant sitt ansvar å iverksette tiltak. Enten ved selv å rykke ut, eller opprette kontakt med andre i gruppa.
X