Om kommunen

Om kommunen

Velkommen til Holtålen!

Holtålen kommune ligger i Trøndelag fylke, ca. 3 mil nord for Røros.
Kommunen er blant annet kjent for sine mange kulturminner, sin gruvehistorie og for de spesielle lysfenomenene i Hessdalen.

SIST OPPDATERT: 26.06. 2018 - 15:08

Fakta om Holtålen

Holtålen kommune har 2046 innbyggere pr. 4. kvartal 2016.

Ålen er kommunesenteret hvor kommuneadministrasjonen bl.a. har kontorer.

Holtålen har et blandet næringsliv, med hovedvekt på jordbruk og service. Kommunen hadde gruvevirksomhet helt tilbake til 1600-tallet. Den siste gruven ble lagt ned i 1986. For øvrig har kommunen tekstilindustri, metallindustri og trevarefabrikker. Mange pendler ut av kommunen til jobb.

I kommunen er det to bankfilialer, samt flere servicevirksomheter som yter tjenester til lokalsamfunnet.

Holtålen har gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.Ca. 670 km² av arealet er statsallmenning som gir lokalbefolkningen rikelige muligheter til små- og storviltjakt samt fiske. Gaula er en av de elvene i Norge der det tas mest laks. Ca. halvparten av elva gjennom Holtålen er lakseførende.

Kommunikasjonsmessig ligger kommunen sentralt til med FV30 og jernbanen som gjennomfartsårer. Det er flyplass på Røros – 35 km fra kommunesenteret.

Klikk her for flere og detaljerte opplysninger….

Hyttfossen, Eidet rasteplass1

Bilde: Hyttfossen og Eidet rasteplass i Ålen.

KONTAKTINFORMASJON:

Holtålen kommune
Bakkavegen 1
7380 Ålen

Tlf. sentralbord:  72 41 76 00
epost@holtalen.kommune.no

X