Om kommunen

Om kommunen

Velkommen til Holtålen!

Holtålen kommune ligger i Trøndelag fylke, ca. 3 mil nord for Røros.
Kommunen er blant annet kjent for sine mange kulturminner, sin gruvehistorie og for de spesielle lysfenomenene i Hessdalen.

SIST OPPDATERT: 09.05. 2023 - 09:40

Fakta om Holtålen

Holtålen kommune har 1997 innbyggere pr. 4. kvartal 2022.

Ålen er kommunesenteret hvor kommuneadministrasjonen bl.a. har kontorer i Helsetunet 7.

Holtålen har et blandet næringsliv, med hovedvekt på jordbruk og service. Kommunen hadde gruvevirksomhet helt tilbake til 1600-tallet. Den siste gruven ble lagt ned i 1986. For øvrig har kommunen tekstilindustri, metallindustri og trevarefabrikker. Mange pendler ut av kommunen til jobb.

I kommunen er det to bankfilialer, samt flere servicevirksomheter som yter tjenester til lokalsamfunnet.

Ladestasjon for elbiler finnes ved Coop Ålen.

Foto: Sebastian Hansen

Holtålen har gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.Ca. 670 km² av arealet er statsallmenning som gir lokalbefolkningen rikelige muligheter til små- og storviltjakt samt fiske. Gaula er en av de elvene i Norge der det tas mest laks. Ca. halvparten av elva gjennom Holtålen er lakseførende.

Kommunikasjonsmessig ligger kommunen sentralt til med FV30 og jernbanen som gjennomfartsårer. Det er flyplass på Røros – 35 km fra kommunesenteret.

Klikk her for flere og detaljerte opplysninger….

PERSONVERNOMBUD 

Marius Thue er ansatt som personvernombud for kommunene Holtålen, Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu.

Ved lovendringen etter Personvernforordningen fra EU (GDPR), ble alle kommuner pålagt å ha et personvernombud. Personvernombudet er ansatt i kommunen og skal veilede og gi råd i arbeidet med personopplysninger i virksomheten, men det er også innbyggernes ombud og står til din disposisjon.

Du kan ta kontakt med personvernombudet, men ikke om alle typer spørsmål. Henvendelser til personvernombudet må dreie seg om kommunens behandling av dine personopplysninger eller behandling av personopplysninger generelt. Du kan for eksempel spørre ombudet om dine rettigheter eller om innsyn i dine personopplysninger.

Personvernerklæringen finner du her…

 

Kontaktinfo:
Marius Thue
Midtre Gauldal kommune
Tlf. 72 40 30 00
E-post: math@midtre-gauldal.kommune.no

X