Ansatte i kommunen

Ansatte i kommunen

Her finner du oversikt over ansatte i Holtålen kommune, fordelt på stab, enheter og avdelinger. Oppføringen gjelder de som har kontortelefon, kommunal mobiltelefon eller er kontaktperson for en avdeling.

SIST OPPDATERT: 26.04. 2024 - 11:35

Ansatte i kommunen

Her finner du en oversikt over ansatte i Holtålen kommune, som har en kontortelefon, kommunal mobiltelefon eller er kontaktperson mot en avdeling. Oversikten er fordelt enhetsvis.

Lenke til viktige telefonnummer/Nødnummer!

 

eDialog – digital post
En digital, sikker og gratis løsning for å sende henvendelser til kommunen og svare på henvendelser fra kommunen. Du logger inn via ID-porten her!

 

Bestill time til saksbehandler selv

Du kan enkelt bestille time til saksbehandler her!

Kommunedirektør

976 61 888

Kommunedirektørens stab

Assisterende kommunedirektør

924 93 446

Økonomisjef

950 31 254

IT-leder

995 84 326

Avd. ing. Byggesak

958 94 782

HR-ansvarlig og organisasjonsutvikler

481 59 968

Ordfører

Varaordfører

Fellestjenester

Konsulent

958 94 762

Arkivleder

948 68 238

IT-enheten

IT-leder

995 84 326

Fagarbeider

958 94 755

Kultur, plan og utvikling

Enhetsleder Kultur, plan og utvikling

950 66 677

Prosjektleder Bygdevekstprosjekt
Konsulent

958 94 784

Planansvarlig

917 20 061

Prosjektmedarbeider Bygdevekst

950 21 657

Leder Frivilligsentralen
Motorferdselssaker

419 30 211

Konsulent

958 94 765

Bibliotek

Biblioteksjef

958 94 785

Kommunalteknikk

Enhetsleder Kommunalteknikk/ Avd. ing. VA

951 21 265

Formann Kommunalteknikk

958 29 004

Vakttelefon

Beredskapstelefon Kommunalteknikk (Hovstrøa)

958 29 002

Bygningsdrift, eiendom, eiendomsskatt

Enhetsleder Bygningsdrift/ saksbehandler e-skatt

464 46 968

Hjelpemiddeltekniker

Hjelpemiddeltekniker Ivar Engan

954 14 607

Vaktmester

Vaktmester Helsetunet Oddmar

924 04 159

Vaktmester

Vaktmester Hov skole/ Hovet

476 64 190

Vaktmester

Vaktmester Haltdalen oppvekstsenter

950 63 841

Fagleder

906 51 230

Lars Petter Almås

Vedlikeholdsavdeling/snekker

908 35 155

Helse

Enhetsleder helse og Fysioterapeut – Permisjon til januar 2024

901 11 083

Helsesykepleier, fagleder – Helsestasjon
Barne- og familiekoordinator

906 03 125

Helsesykepleier, fagleder – Skolehelsetjenesten

917 40 548

Fysioterapeut, Fysioterapi

958 94 796

Ergoterapeut

415 05 103

Legekontoret

Sentralbord

72 41 76 60

Utenom arbeidstid, legevakt

Legevakt

116117  /  Akutt 113

Holtålen sykehjem, Hjemmetjeneste, Psykisk helse og Kjøkken

Enhetsleder Pleie og omsorg

72 41 76 00 / 482 80 997

Avdelingsleder Holtålen sykehjem

941 40 331

Avdelingsleder Hjemmetjenesten

941 79 600

Avdelingsleder Psykisk helse, rus og Sakslia

958 94 761

Avdelingsleder Ålen omsorgsboliger og dagsenter

480 54 531

Kommunalt kjøkken

953 62 090

Konsulent pleie- og omsorgstjenesten

481 43 385

Leder Hukommelsesteam

916 98 374

Avdelingsleder Heldøgns omsorgsboliger

912 49 861

Flyktningtjenesten

Leder flyktningtjenesten

995 84 322

Flyktningkonsulent (i permisjon frem til sommeren 2024)

415 06 283

Programrådgiver og lærer

938 25 669

Flyktningkonsulent

957 79 222 og 989 97 476

Elvland natur- og kulturbarnehage

Styrer Elvland natur- og kulturbarnehage

958 94 778

Enhetsleder barnehage

958 94 786

Haltdalen oppvekstsenter

Rektor Haltdalen oppvekstsenter

911 77 854

Monica Vennevik

Styrer Haltdalen oppvekstsenter avd. barnehage

958 94 789

Enhetsleder barnehage

958 94 786

Hov skole og SFO

Enhetsleder/ rektor Hov skole

958 94 758

Ass. rektor Hov skole

468 57 871

Konsulent

72 41 76 40 / 958 94 765

Kulturskole

Enhetsleder kulturskole

472 73 929

Interkommunalt regnskapskontor

Fungerende leder for felles regnskapskontor Røros, Os og Holtålen

915 95 426

Fellestelefon Regnskapsavdelingen

Regnskapskontor Røros, Os og Holtålen

906 67 922

X