Tjenester for funksjonshemmede

Tjenester for funksjonshemmede

Holtålen kommune har et bredt tjenestetilbud til funksjonshemmede. Dette skal sikre funksjonshemmede et godt og trygt liv og opplæring og støtte til å mestre hverdagen.

SIST OPPDATERT: 28.08. 2018 - 12:17

I Holtålen kommune jobber både vernepleiere og hjelpepleiere med funksjonshemmede. Avdelingsleder har kontorplass ved omsorgsboligene i Sakslia

Tjenesten gir ulik bistand ut fra behov, men som oftest dreier det seg om praktisk bistand i hjemmet, veiledning og opplæring i daglige gjøremål. Tjenesten samarbeider med ulike innstanser som f.eks Optimus, voksenopplæring og habiliteringstjenesten

Informasjon om TT-ordningen finner du her.

Retningslinjer for TT-kort finner du her.

Søknadsskjema og legeerklæring for TT-kort finner du her.

Brukerhefte ang. ordningen finner du her.

Helse og omsorg

Kontaktinfo:

Avdelingsleder psykisk helse og funksjonshemmede

Jon Arne Engan tlf.: 95147972

jon.arne.engan@holtalen.kommune.no

X