Omsorgsboliger

Omsorgsboliger

Kommunens omsorgsboliger ligger i Ålen sentrum. Ålen omsorgsboliger ligger på Helsetunet, og består av leiligheter av både eldre og nyere dato. Omsorgstjenesten disponerer i tillegg leiligheter i Nøra borettslag, samt leiligheter fortrinnsvis for yngre beboere i Sakslia.. Omsorgsboliger tildeles etter vedtatte kriterier og reningslinjer. Søknadsskjema finner du her , eller du kan henvende deg til Holtålen kommune, serviceenheten eller til  hjemmetjenesten.

SIST OPPDATERT: 24.10. 2022 - 08:39

Om omsorgsboliger

Holtålen kommune har bygd sine omsorgsboliger i Ålen sentrum. Det gir nærhet til butikker og helsetjenester.

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede, og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. En omsorgsbolig er beboerens eget hjem.

En tildeling av omsorgsbolig er ikke en tildeling av tjeneste. Tildeling av omsorgsbolig følger vedtatte retningslinjer. Beboere vil få tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis som andre hjemmeboende. Beboeren betaler ordinære egenandeler for disse tjenestene.

Uttrykket «omsorgsbolig» ble innført i 1994 i forbindelse med en ny statlig låne- og tilskuddsordning i regi av Husbanken. Retningslinjer for disse ordningene er utarbeidet på bakgrunn av forskrift gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet. For å få offentlig støtte må omsorgsboliger oppfylle visse krav til boligutforming og til kommunens pleie- og omsorgstilbud.

Ålen omsorgsboliger, Helsetunet

Ved Helsetunet i Ålen har kommunen totalt 23 omsorgsboliger. 16 stk er nybygde, moderne boliger bygd i 2016-2017. 7 boliger er bygd i 1984. Det er hjemmetjenesten som yter nødvendig bistand etter tjenestevedtak for beboere i omsorgsboligene på tunet. Hjemmetjenesten har kontor mellom sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Omsorgsboligene tildeles etter søknad og vedtatte kriterier og retningslinjer. Søknad kan sendes elektronisk via hjemmesiden, eller fås ved henvendelse til hjemmetjenesten eller  serviceenheten i Kommunehuset. Ved spørsmål angående omsorgsleiligheter kontakt avdelingsleder i hjemmetjenesten tlf 94179600

Sakslia

Består av 10 omsorgsboliger fortrinnsvis for yngre personer med varierende omsorgsbehov. Omsorgsbolig tildeles i vedtaksteam etter gjeldende vedtatte kriterier. Omsorgsbolig søkes via skjema på Holtålen kommunes hjemmeside eller på eget skjema etter henvendelse direkte til tjenesten.  Avdelingsleder for Sakslia bofellesskap/yngre funksjonshemmede har sitt kontor her.

Heldøgns omsorgsboliger, Helsetunet

Les om nye heldøgns omsorgsboliger her!

X