Husbanken / Boligfinansiering

Husbanken / Boligfinansiering

Her finner du informasjon om Husbanken og lånemuligheter for boligfinansiering.

SIST OPPDATERT: 11.07. 2017 - 13:07

Husbankens boligfinansiering

Husbanken har støtteordninger og lånemuligheter for boligfinansiering.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin.

Boligtilskudd

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

Informasjon

Mer informasjon finner du ved å klikke på Boligfinansiering menyen til venstre.

X