Boligtilskudd

Boligtilskudd

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

SIST OPPDATERT: 21.12. 2018 - 12:58

Kommunens rolle

Kommunen har ansvar for råd og veiledning til personer som har behov for tilpassing av bolig for å kunne bli boende. Dette omfatter vurdering av personlig økonomi, behov for ekstern finansiering (lån og tilskudd), behov for tilpassing av bolig og valg av tiltak.

Tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Tilskudd til etablering i egen bolig

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering.

Tilskudd til refinansiering av lånegjeld

Dersom du på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen, kan kommunen gi deg økonomisk veiledning og støtte til refinansering av boliggjeld.

Tilskudd til utredning og prosjektering

Har du behov for tilpasning av boligen din, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp.

Mer informasjon

Mer informasjon om tilskuddsordningene finner du på husbanken.no.

Kontaktinformasjon

NAV Røros, Os og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
www.nav.no

Ansvarlig
Marianne Østli
marianne.ostli@nav.no

Åpningstid
Åpent for drop-in mandag og fredag kl. 10.00 – 14.00 og onsdag 12.00 – 14.00. Åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 – 15.00.

Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen, og i Os Kommunehus, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen.

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus og Os kommunehus.

X